Månedens poet

Vår gjesteopptreden

Månedens poet

Tore Jønsberg

Hver måned kårer diktkammeret.no en månedens poet som blir intervjuet og trykket i Bokmagasinet. Tore Jønsberg er Diktkammerpoet og utdannet typograf.

– Hvorfor skriver du dikt?

– Å skrive dikt har ligget der siden tidlig tenåringsalder. Etter hvert har det utviklet seg til en livsstil. En kreativ prosess som får sitt utløp via poesi. Det er lettere å starte denne prosessen enn å avvikle den. Det blir en slags «positiv sykdom» som en kalte det på Diktkammeret. Medisinen er å sitte med et avsluttet dikt. Dessuten opplever jeg dette jeg har blitt kastet inn i, livet, ganske poetisk. Mer enn en til en. Fantasi, undring, stille spørsmål, være nærværende den korte stunden man er her.

– Hva gjør et godt dikt, tenker du?

– Dikt blir bedre hvis man skriver ut fra det man ekte føler. Men det er ofte et vanskelig valg mellom intellekt og umiddelbare følelser og stemninger. En gang var jeg trommeslager i et band. Det var litt det samme. Man må slippe kontroll for å frigjøre rytmen. Men samtidig ha litt styring. Svært ofte ser man i ettertid at det man følte var et godt dikt i øyeblikket, dagen etter virker pinlig dårlig. Og vurderingen, opplevelsen, av hva som er et godt dikt, varierer nok etter personligheten. Vi er forskjellige, og tar inn verden på ulike vis. Men jeg tror man må ha en viss grad av ærlighet i det man driver med. Ellers blir man fort gjennomskuet.

Juryens kommentar

Månadens dikt er ei fascinerande samansetjing av noko lågmælt og noko veldig stort, av velkjente fraser og overraskande bilete som set menneskelivet i perspektiv. Poeten klarer med enkle, men presise verkemiddel, å visa sider ved tilværet som me vanlegvis ikkje tenkjer på. For kva anna er det som står i døra når den går opp, enn universet? Universet som kloden vår svever i. Og dersom det står eit menneske i døropninga di, vel, kva anna er det enn ein representant for universet? Og korleis er det med oss? Har me rom og tid for det levande livet som er kring oss heile tida? Har me tid til dei store perspektiva som ligg over dei daglegdagse hendingane? Har me tid og rom til å la stilla sleppe nær oss og la tidas fylde fylla oss? Eit lite dikt som dette får meg til å tenkja både på diktsamlingtittelen «Recidencia en la tierra» - «Bustad på jorda» av Pablo Neruda, og på eit storarta dikt av Rumi, der han samanliknar mennesket med eit gjestehus. Det vesle diktet til Tore Jønsberg er ei glede å lesa og meditera over; det nære, det uendelege, tida og det opne rom.

– Hva liker du å skrive om?

– Favorittemnet er nok det eksistensielle. Hva er det vi har blitt kastet ut i? Hva er egentlig denne bevisstheten som har tatt bolig i oss som livsform? Hvor bærer det, med oss, og det vi nå er? Jeg hadde litt kontakt med miljøet rundt Axel Jensen på 1960-tallet. Og der gikk samtalene ofte rundt slike temaer. Jeg var ung hippie, en periode som har påvirket meg for alltid. Men man blir fort en fremmed. Er det ikke noe som heter: «Hvis man gifter seg med tidsånden, blir man fort enkemann». Men det er verdier fra den tiden jeg nødig gir slipp på. Heller et mildt kaos, enn militær disiplin.

– Jeg ser du har skrevet i Diktkammeret siden 2011 – hva betyr nettstedet for deg?

– Diktkammeret har gitt meg mulighet til å prøve ut det kreative uttrykket. Og her ser man raskt hva som funker og ikke. Det er krevende, men lærerikt. Man konfronteres med svake og sterke sider hos seg selv. Vi er jo selvfølgelig forskjellige personligheter som skriver der, med ulike livssyn, politisk vinkling, etc. Og vi råker nok sammen stundomvis. Men den iboende kreativiteten, og trangen, viljen til å kommunisere via poesi, er vi nok sammen om.

– Kan du si noe om inspirasjonen eller bakgrunnen for ‘Gjesterom’, diktet vi trykker i Bokmagasinet denne uka?

– Dette diktet, ‘Gjesterom’, er nok representativt for det jeg er opptatt av. Vår gjesteopptreden i et enormt univers, og tiden, den biten av den som blir hver enkelt til del.

Månedens dikt

Gjesterom

Døren går opp

Inn kommer universet

Spør om det står til liv

Om jeg har et ledig rom

for natten

Uendelig stille fylles et

tomrom med tid

Tore Jønsberg

Bokmagasinets diktspalte redigeres av poetene Endre Ruset og Joakim Kjørsvik. Vi trykker nye, innsendte dikt av etablerte og uetablerte forfattere. Bidrag mottas på adressen poetiskpraksis@klassekampen.no. Spalta har dessuten et samarbeid med Diktkammeret, et åpent, nettbasert skriveverksted for poesi, hvor Helge Torvund er veileder. Poeter kan også gå inn på Diktkammerets nettsider og delta der: diktkammeret.no. Hver måned kårer juryen i Diktkammeret en månedens poet, som intervjues og trykkes i Bokmagasinet.