Fredag 15. desember 2017
Vil ha kommunal drift: Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), reverserer konkurranseutsettingen av Sørenga barnehage i hovedstaden.
Oslo kommune skal nå avslutte konkurranseutsettingen av åtte kommunale barnehager:
Slutt på barnehageanbud
Undersak

Vil drive lenger

Divisjonsdirektør for barnehage i Norlandia, Kristin Voldsnes, viser til sine uttalelser til barnehage.no om saken. Der sa hun:

«For oss har dette vært en veldig bra barnehage, og vi har ikke fått noen tilbakemeldinger fra Oslo kommune om at de er misfornøyd med måten vi har drevet barnehagen på. Så de erfaringene vi har gjort gjennom Sørenga, er at det går fint an å ha kommunalt eide barnehager som driftes av private. Det har for oss vært helt uproblematisk, og for meg har dette vært et eksempel på at konkurranse faktisk fungerer.»

I tillegg til Sørenga Barnehage, drifter Norlandia tre andre barnehager på anbud for kommunen. Til Klassekampen skriver hun at de ønsker å fortsette å drifte disse.

På spørsmål om eventuelle endringer i barnehageloven, skriver hun at barnehageloven allerede i dag regulerer private barnehager, og at myndighetenes rammeplan for barnehager gir tydelige krav og føringer som de oppfyller. Dersom de får for tøffe krav mot seg, kan det gå utover kvaliteten, skriver hun:

«Ved endringer av lovverket som gjør at private ikke lenger har rammebetingelser til å drifte vil konkurransen, initiativene og driven i sektoren forsvinne og dermed også mangfoldet. Det kan til sist gå utover kvaliteten på barnehagetilbudet.»

Linn Herning
Saida Begum
BLIR OFFENTLIG: Byrådet i Oslo stanser kommersiell drift av en håndfull barnehager, men det store flertallet av profittdrevne barnehager får de ikke gjort noe med.

Barnehager

Oslo kommune tar tilbake driften av åtte konkurranseutsatte barnehager dersom det rødgrønne byrådet i hovedstaden får det som de vil.

Sørenga Barnehage som driftes av Norlandia, tas over til sommeren, mens de sju andre barnehagene har kontrakter som går til 2020 og 2021. Dersom de borgerlige partiene får flertall i lokalvalget i 2019, kan de rekke å stanse planene for fire av barnehagene.

– Ved å konkurranseutsette disse barnehagene gjennomførte det forrige byrådet et ideologisk eksperiment for å spare noen få kroner. Vi mener det er klokest at kommunen driver det vi eier, og nå vil vi kunne ta ansvar for at det vil være høy voksentetthet, minst 50 prosent barnehagelærere og høye kvalitetskrav, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap).

De aktuelle barnehagene er eid av kommunen, men driften ble altså konkurranseutsatt under det tidligere borgerlige byrådet. Dette er en uvanlig driftsform som etter det Klassekampen forstår kun eksisterer i Oslo.

Fakta

Barnehager i Oslo:

• Åtte kommunale barnehager i Oslo driftes av kommersielle selskaper. Dette er en uvanlig driftsform som kun eksisterer i hovedstaden. Det rødgrønne byrådet i Oslo tar nå tilbake driften i kommunal regi.

• Barnehager som er eid av kommersielle aktører har tillatelse til å drive til evig tid. I Norge er det omkring 2000 slike barnehager, og 266 av disse er i Oslo. Loven begrenser muligheten til å styre disse.

• Det kommersielle markedet domineres av fire aktører med til sammen over 50 prosent av barnehagene: Læringsverkstedet, FUS, Nordlandia og Espira.

Kan ikke røre kommersielle

I tillegg finnes det 266 barnehager som er eid av kommersielle bedrifter. Byrådet i Oslo består av Ap, SV og MDG og har flertallet sammen med Rødt.

Dette rødgrønne flertallet har ført en politikk som skal hindre at kommersielle aktører tjener penger på å drifte offentlige velferdstjenester, men barnehageloven hindrer dem i å gjøre noe med kommersielle barnehager som har fått driftstillatelse.

– Det viktigste for byrådet er at ingen skal tjene penger på å drive barnehage, og at alle pengene fra kommunen og foreldrene skal gå til barnas beste. I dag får ikke barn i Oslo et likeverdig barnehagetilbud fordi vi ikke kan stille de samme kravene til kvalitet og bemanning i private som i kommunale barnehager. Hadde vi fått lov til det, ville det heller ikke blitt mange kroner igjen som kan tas ut i profitt, sier Dahl.

KrF har tatt til orde for å gjennomføre tiltak for å styrke ideelle aktører i velferdssektoren, og med det nye Stortinget har venstresida flertall sammen med KrF. Det kan gjøre det mulig å endre barnehageloven.

Dahl støtter ikke SV og Rødts krav om et forbud mot profitt. Byråden mener at høye kvalitetskrav i praksis vil hindre at store overskudd tas ut av barnehagene.

Den analysen deler ikke daglig leder i For Velferdsstaten og forfatter av boka «Velferdsprofitørene», Linn Herning».

– Jeg er ikke imot tiltakene Ap fremmer, men de er ikke tilstrekkelige for å regulere kommersialisering og profittuttak. Svenskene har utredet dette nøye og konkludert med at kvalitetskrav ikke hindrer profittuttak. Dessuten hindrer det ikke den skumleste utviklingen, nemlig rein finansspekulasjon der barnehagene belånes og brukes som sikkerhet for andre investeringer.

Sier Ap har privat-allergi

Høyre har vært en del av de tidligere byrådene som vedtok å konkurranseutsette driften av disse kommunale barnehagene. Fraksjonsleder for Høyre i Kultur- og utdanningskomiteen Saida Begum vedgår at det var krevende å skifte fra kommunal til privat drift, men frykter at det samme vil skje når barnehagene nå skal tilbake til kommunen.

– Kvaliteten i barnehagene har blitt løftet betydelig, og brukerundersøkelser viser at de foresatte er svært fornøyd. Det er uklokt å rekommunalisere veldrevne barnehager og det vil skape unødvendig usikkerhet, sier hun.

Høyre og Ap beskylder hverandre for å være ideologisk styrt i barnehagedebatten.

– Vi er mer opptatt av kvaliteten i barnehagene enn hvem som driver de. Det virker som om Ap har allergi mot private.

stiann@klassekampen.no

Tirsdag 18. desember 2018
TILBAKE: Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark går inn i fylkessammenslåingen med planene klare for en rask omgjøring.
Mandag 17. desember 2018
FRAMTIDSFRYKT: Nordmenn flest uroar seg mest for klimaendringar og svekka velferdsstat, ifølge eit notat frå tankesmia Agenda.
Lørdag 15. desember 2018
ÅTVARAR: Mette Nord seier ho ikkje veit kor LO landar i EØS-spørsmålet i 2021, og vil sjølv ikkje garantera for avtalen.
Fredag 14. desember 2018
LOV: Nav-kontorene mener innføringen av lovpålagt aktivitetsplikt hjelper ungdommen, men andelen unge på sosialhjelp er like høy som før loven kom.
Torsdag 13. desember 2018
NYTT: I 2017 døde flere rusbrukere av heroin-medisinen metadon, enn heroin, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.
Onsdag 12. desember 2018
VOLDTEKT: Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich mener minstestraffen for voldtekt er for høy. Han vil løfte diskusjonen inn i regjeringsforhandlingene med KrF, Frp og Venstre.
Tirsdag 11. desember 2018
FORSLAG: Venstrevridde eksperter vil lage et nytt europeisk parlament og la institusjonen rå over et kjempebudsjett på 4 prosent av Europas BNP.
Mandag 10. desember 2018
BARNEFRI: Fødselsraten i 2017 var den laveste som er målt. I 2018 ligger vi an til sette ny bunnrekord.
Lørdag 8. desember 2018
PRESSEFRIHET: Norge vil avgi en flere punkts stemmeforklaring til FNs migrasjonsavtale mandag. Ett av punktene skal tydeliggjøre pressens uavhengighet.
Fredag 7. desember 2018
VERPESJUKE: Regjeringen har satt ned en egen arbeids­gruppe for å få norske kvinner til å føde flere barn. MDG mener befolkningsvekst bør komme gjennom innvandring.