Klassekampen.no
Tirsdag 12. desember 2017
Stille i båten: Statsminister Stefan Löfven og Sosialdemokratene.
Svensk regjeringsrapport «stjeler» avtalte pensjoner.
Pensjonstrylling

Er det virkelig arbeidsgivere og fagbevegelse som bestemmer svenskenes pensjoner?

Da regjeringen i forrige uke la fram en ny pensjonsrapport, fikk nok mange det inntrykket. Rapportforfatterne hadde nok regnet inn den avtalte tjenestepensjonen da de studerte hvordan det nye pensjonssystemet slår ut i ulike grupper.

Og da ble ikke resultatet så ille som alle kritikerne av pensjonssystemet påstår.

Det er en ganske fiks måte å hvitmale det elendige svenske pensjonssystemet, som alle de politiske partiene unntatt Vänsterpartiet stilte seg bak da det ble faset inn fra 1999.

Men det kan også betraktes som et bevis på hvor ekstremt uthulet den statlige pensjonen har blitt i Sverige. Tjenestepensjonen, det som var tenkt som et tillegg til den statlige pensjonen, er for mange blitt forskjellen mellom fornuftige livsvilkår og et liv i elendighet – i det minste i de fem årene som tjenestepensjonen normalt betales ut.

Tre ganger har den såkalte bremsen slått til og automatisk kuttet alle pensjonene.

Løftene fra 1999 har så til de grader blitt forlatt at en stor del av hjelpepleierne i fagforbundet Kommunal nesten ikke får noen pensjon i det hele tatt som baseres på inntekten. Tross et helt arbeidsliv havner de på, eller like over, den lovbestemte minstepensjonen. De kunne altså ha gått uten arbeid i hele livet og likevel fått samme pensjon. Og da må vi huske på at denne minstepensjonen, som alle har rett til, bare er halvparten av det den er i Norge.

Forskjellen mellom pensjonen til lavtlønte kvinner og lavtlønte menn har riktignok blitt mindre de siste ti årene. Men hovedårsaken til dette er at også lavtlønte menn nå får en elendig pensjon med det nye systemet, ikke bare kvinnene.

Så nå står vi der, med veldig skrale pensjoner for landets lavtlønte, der begrepet fattigpensjonist er mer levende for mange LO-organiserte.

Så det kan være forståelig at en regjeringsrapport kaster inn partenes avtalte pensjoner for at katastrofen ikke skal se fullt så dyp ut.

Men det er like forståelig at fagforbundene reagerer kraftig på dette påfunnet.

Tjenestepensjonen er utsatt lønn, noe de ansatte har avstått fra for å drøye ut den statlige pensjonen, mener de.

Da pensjonssystemet ble vedtatt i riksdagen, elleve år før Norges nye pensjonssystem, var LO tilhengere av det. Men virkeligheten ble en annen. For et par år siden tok LO derfor formelt beslutningen å kreve at hele systemet skal gjøres om. Fra politisk hold er interessen liten. Sosialdemokratene vet at det blir vanskelig å nå samme brede politiske enighet som dagens system hviler på. Debatten pågår stadig, men i realiteten skjer det ikke noe særlig.

Unntatt at en regjeringsrapport knabber litt av kollektivavtalenes pensjoner for å forsøke å frisere bildet.

martin.klepke@arbetet.se

Oversatt av Lars Nygaard

«Minstepensjon er bare halv­parten av det den er i Norge»

Artikkelen er oppdatert: 29. desember 2017 kl. 15.39