Klassekampen.no
Lørdag 9. desember 2017
VEIVALGET: Forsand fikk det travelt med å gjøre et valg: Skulle de ta bilveien til ryfylkenabo Strand eller den lenger veien med ferje til Sandnes? Et år etter at de valgte, angrer de og føler seg rundlurt. På toppen av alt prøver en nabokommune å robbe dem for Prekestolen.
En liten kommune i Ryfylke endte med å bli frivillig sammenslått – mot sin vilje:
Farsen i Forsand
Orker ikke mer: Varaordfører Tore-Hans Mikkelson (Sp) annonserer at han ikke lenger vil være med i arbeidet med å bygge Nye Sandnes kommune.
Kampen om prekestolen: I kommunehuset i Forsand konstaterer de at de mot flertallets vilje tvinges inn i Sandnes. Samtidig prøver Strand å stikke av med Prekestolen.
KAOSET: Kommunereformen skulle bare bli en gladsak for folket ved Preikestolens fot, men det gikk fort i svingene. Etter et hektisk år med meningsmålinger, skiftende flertall og frykt for nedlagt ferjesamband, hersker kaoset. Nå blir den lille kommunen en del av Nye Sandnes. Stortinget har vedtatt at det skjer frivillig. Men i Forsand sier de nei.
SNUDDE FLERTALLET: Paul Løland (Sp) ombestemte seg og gikk mot sammenslåing med Sandnes da han skjønte at ferja likevel ikke ble reddet.
Takt og tone: Som mye annet, er seniordansen et samarbeid mellom Forsand og Strand. Mange stusser over at Forsand motvillig sendes til Sandnes.
Kommune-bandy: Bakerst: Ordfører Dagestad. I forgrunnen er politisk motstander Guse, som mener Dagestad har utsatt dem for noe som grenser mot diktatur. Forsand var bruden alle ville ha. Nå kalles ordføreren diktator, en nabokommune vil stjele land og Rogaland frykter at milliarder går tapt ved et rosa ferjeleie. Kommunereformen skulle bare bli en gladsak for folket ved Preikestolens fot. Nå er alt i beste fall komisk.
Forbindelsen: Kaptein Rune Idsø på ferja som fortsatt forbinder Forsand og Sandnes, mener Strand hadde vært det naturlige valget for Forsand. Han er ikke sikker på at ferja overlever. Da vil veien til Sandnes bli fryktelig lang for folket i Forsand.
REFORM: Resultatet var kaos, skittkasting, ulovlige vedtak og snåle lobbyturer da lille Forsand fikk kommunereformen i fanget.

Varaordfører Tore-Hans Mikkelson har fått nok. Han er blank i øynene, sår, nesten skjelven, der han står på talerstolen og kikker ut mot de andre kommunestyrerepresentantene. For et kaos det har blitt. Hva er det de har stelt i stand i den lille bygda dypt inne i fjordsystemet ved Prekestolens fot? Hvordan kunne det gå så galt? Kommunereformen skulle bli en lykke for Forsand. Nå er alt i beste fall komisk. Mest av alt er det trist, i alle fall for varaordfører Mikkelson.

De er her alle sammen denne kvelden i slutten av november 2017: Like nedenfor varaordfører Mikkelson sitter Paul Løland, mannen som først meldte seg ut av eget parti, så ombestemt seg og dermed snudde opp ned på alt. Paul Løland måtte bytte stol da møtet begynte i kveld.

Litt lenger ned sitter Ole Tom Guse, eks-ordføreren som dro på lobbytur til Oslo uten mandat og som da lå i krig med ordføreren. Guse måtte forklare hvorfor kommunen skulle gjøre opp reiseregningen etter det som hadde blitt et famøst stortingsbesøk.

Og så, like ved siden av varaordfører Mikkelsen og talerstolen, sitter ordfører Bjarte Dagestad. Han har mistet flertallet i salen, og han har blitt kalt diktator etter en manøver innbyggerne i den lille ryfylkekommunen nå bare kaller «sjette i sjette».

Fakta:

Forsand

• Forsand er en kommune i Ryfylke i Rogaland. Med sine rundt 1200 inn­byggere er den en av de minste kommunene i fylket.

• Den grenser i nord mot Hjelmeland og Strand, i vest mot Sandnes over Høgsfjorden, i sør mot Gjesdal og i øst mot fylkene Vest-Agder og Aust-Agder.

• Kommunesenteret heter Forsand. Lysefjorden huser både Preikestolen og fjellplatået Kjerag, som er blant Rogalands største turistattraksjoner.

• Nå skal kommunen slås sammen med Sandnes etter en tautrekking hvor ferjas framtid fikk en avgjørende rolle.

Det er det de snakket om på butikken, på aktivitetssenteret, på innebandyen. Den store finta. Jukset de ble ofre for den sjette i sjette, trikset som lurte alle og som forledet Stortinget til å tvinge Forsand inn i Sandnes, mot flertallet i denne salens vilje.

Man skulle ikke tro det var mulig, men Forsand har rett og slett endt opp med å bli frivillig sammenslått mot sin vilje. I tillegg risikerer de å miste Prekestolen til en annen nabo.

Vipperen Løland, eks-ordføreren Guse, ordføreren Dagestad; hva er det de har stelt i stand, alle de 17 kommunestyrerepresentantene i Forsand?

Orker ikke mer

Varaordfører Mikkelson svelger tungt før han begynner å snakke til forsamlingen.

– Ordfører og kommunestyre, sier han og trekker pusten.

Ordfører Dagestad legger pennen bort og snur seg rolig mot talerstolen.

– Jeg møter som fast representant i «fellesnemnda», som er et utvalg som jobber med kommunesammenslåingen med Sandnes. Tora Liv er vara for meg. Jeg vil på vegne av Tora Liv og meg si at vi to vil trekke oss fra det arbeidet, sier varaordfører Mikkelson.

Varaordføreren har vært imot sammenslåingen med Sandnes hele tida, men respektert flertallet – den gang det fantes – og bidratt i jobben med å gjøre «Nye Sandnes» så bra som mulig. Nå er det slutt, og stemmen hans brister nesten når han fortsetter:

– For vi ser på det som helt, helt umulig å være med i arbeidet videre. Det er på grunn av det som har skjedd. Før den sjette i sjette var jeg uenig med Bjarte, og det var ingen problem for meg. Men etter det … Dette vet alle om; at den dagen skjedde noe i dette kommunestyret som aldri burde skjedd. Hele klimaet ble totalt ødelagt, sa varaordfører Mikkelson før han blank i øynene gikk og satte seg like ved ordfører Bjarte Dagestads side.

Bruden alle ville ha

Da Jan Tore Sanner i 2014 satte i gang reformen, ba han kommunene ta «nabopraten». De skulle se om de kunne finne sammen i en lykkelig og frivillig reform. Målet var å redusere antallet norske kommuner til 100.

Forsand, med sine drøyt 1200 innbyggere, ble raskt enig med seg selv etter at inntektssystemet til kommunene ble lagt om og rådmannen kunne vise hvordan den til da nokså rike kraftkommunen kom til å slite alene. Etter valget i 2015 var så godt som hele kommunestyret samstemt: Tida var inne for nabopratene. Forsand var en ettertraktet partner. Kommunen kunne ikke bare friste med kraftmillioner, men også med turistattraksjoner i Lysefjorden. Alt lå til rette for en lykkelig reform. Så ble det bare kaos.

Hvordan kunne det ende slik – med tvangsekteskap, med intern krig, med ukvemsord og ulovlige vedtak? Hvordan kunne Forsand ende med å bli sammenslått frivillig, men likevel mot sin vilje? Og hvordan i alle dager har det seg at en annen nabokommune nå prøver å robbe dem for Prekestolen?

Svaret ligger i et virvar av ferjer, tunneler og milliardgarantier. Kanskje ligger det inni hodet til kommunestyrerepresentant Paul Løland.

Men kanskje ligger det også i en reform som gikk så altfor fort.

Ferje til besvær

«Se på kartet!» Sånn lyder beskjeden på Joker-butikken, i styrerommet på ferja og på seniordansen på aktivitetssenteret. Alle vi støter på denne dagen i slutten av november mener Forsand bør slås sammen med de to Ryfylke-naboene Strand og Hjelmeland.

Sett fra tusen meters høyde er landskapet slik: Øst i Rogaland, dypt inne i fjordsystemet, deles Nord-Jæren og Ryfylke av den dype Høgsfjorden. På Nord-Jæren-sida av fjorden ligger storbyområdet Stavanger-Sandnes, delt i hver sin kommune. På andre sida ligger det sentrale Ryfylke, delt opp i Hjelmeland, Strand og Forsand. I flere år har det gått diskusjoner om å lage én bykommune på Nord-Jæren. På samme måte har det vært diskusjoner om å slå sammen de stadig mer sammenvevde Ryfylke-kommunene til én, med byen Jørpeland i Strand som naturlig midtpunkt. Mens det tar over en time å kjøre fra Forsand sentrum til Sandnes sentrum hvis du treffer med ferja, kjører du fra Forsand til sentrum av Jørpeland på rundt et kvarter. Så det var sånn man kanskje skulle tro reformen ville ende: Storbyen Stavanger-Sandnes på én side, og tre allerede sammenvevde Ryfylke-kommuner på den andre.

Vipperen i Espedal

Høyt oppe i Espedal, der veien stopper, står Paul Løland utenfor bilen. Løland jobber i et steinbrudd her, og kjører stein til ei kai ved Høgsfjorden. Derifra sendes varene med båt. Løland har havnet midt i kryssilden i det som er blitt en bitter strid om hvilken vei Forsand skal vippe.

– Ja, her har dere en av ytterkantene til kommunen, sier han og peker oppover dalen.

– Lenger kommer du ikke. Veien til Sandnes blir fryktelig lang, i alle fall hvis ferja ikke går. Jeg trodde ferja var garantert å fortsette.

I dag forbindes Ryfylke og Nord-Jæren av to ferjer. Den ene går fra Strand kommune og inn i Stavanger sentrum, den andre fra Forsand og over til den østlige utkanten av store Sandnes kommune. Men i 2019 åpner verdens lengste undersjøiske tunnel Ryfast, noe Stortinget har vedtatt. Forutsetningen for tunnelen, som skal gå fra Strand til Stavanger, er at de to ferjene forsvinner. Forsand har i alle år slåss for å få beholde sin ferje, som er en snarvei over til Nord-Jæren. Men Ryfast, som dels er bompengefinansiert, tåler ikke å lekke for mye trafikk.

Da Sanners reform kom til Forsand, oppsto fort en smart tanke om at en sammenslåing med Sandnes kunne redde ferjesambandet. De måtte jo ha en rute til kommunesenteret sitt, og Ryfast ville innebære at de måtte kjøre gjennom to andre kommuner for å komme til rådhuset. Det var denne teorien som førte til at Paul Løland i juni 2016 brøt med sine partifeller i Senterpartiet og sørget for at flertallet i kommunestyret overraskende bikket 9–8 for sammenslåing med Sandnes heller enn med nabokommunen Strand, som alle trodde de skulle inn i.

Forsand gjennomførte aldri en folkeavstemning, men etter at kommunestyret hadde sagt ja til Nye Sandens, igangsatte kommunen en ringerunde til 300 innbyggere for å lodde stemningen. Innbyggerne ble først opplyst om at kommunestyret nå har vedtatt at de ønsker Sandnes. Så ble de spurt hvem de ville til. Det ble nesten dødt løp. 50 prosent svarte Sandnes. 42 prosent svarte Strand. Et knapt flertall i kommunestyret hadde fått en knapp støtte i en meningsmåling. I Sandnes ble ingen spurt, men bystyret der stemte ja takk til kraftmillionene og Lysefjorden. En frivillig sammenslåing var blitt til!

Men det spøkte for ferja, og snart skulle Paul Løland ombestemme seg.

Milliardsluket

En morgen i sommer hørte Løland lederen i samferdselsutvalget i Rogaland på jobbradioen. Han forklarte at ferja deres måtte bort. Det var forutsetningen da Ryfast ble vedtatt.

Det begynte å gå opp for Løland at han hadde gjort en tabbe. Selv om det sto i prinsipperklæringen til Nye Sandnes at de skulle jobbe for å redde ferja, kunne de ikke stå imot dette.

– Jeg fikk også signaler fra fylket om at det var store summer i spill. Jeg fant ut at ferja ryker jo uansett, og da måtte jeg bare ta ansvar for det jeg hadde gjort, og snu, sier Løland i dag.

Ferjeforkjemperne har en drøm om to elektriske ferjer med avgang hvert kvarter i regi et privat ferjeselskap. Men fylkeskommunen har gått så langt som å vurdere å demontere deler av kaianlegget når de legger ned den fylkeskommunale ferja i 2019. For å torpedere alle planer om privat ferjedrift, mener kritikere i Forsand.

For Paul Løland så det uansett ut som Nye Sandnes ville bli en «robåtkommune», som han har uttrykt det.

Med Paul Løland på laget, mente nå ni mot åtte i kommunestyret at Forsand burde avlyse Nye Sandnes og heller gå til Ryfylke-naboene i Strand.

Men nå hastet det. Bare en uke etter at flertallet snudde, skulle Stortinget godkjenne det som rent formelt fortsatt var en frivillig sammenslåing med Sandnes. Stortingets behandling var berammet den 8. juni. Det nye flertallet i Forsand måtte få gitt beskjeden om hva de egentlig mente. Anført av varaordfører Mikkelson (Sp) og eks-ordfører Guse (KrF) gikk de til ordfører Dagestad, som var svoren tilhenger av Nye Sandnes. De forlangte et ekstraordinært kommunestyremøte for å behandle saken om sammenslåing. Møte fikk de. Datoen ble satt til sjette i sjette.

«Se på kartet, se på kartet»

Noen timer før varaordfører Mikkelson står på talerstolen og trekker seg denne dagen i slutten av november, er flere av bygdas eldre samlet på aktivitetssenteret «Kraftstasjonen», der Seniordanserne svinger seg til Jim Reeves og gamle norske favoritter. Også de snakker om sjette i sjette.

Torbjørg Wathne har jobbet i PP-tjenesten i Strand. De har interkommunalt samarbeid med Forsand. Ved sida av henne sitter Brit Tove Fossand som har jobbet i barnehage i Forsand. Hun sier at de har samarbeidet med Strand.

– Hele seniordansen er jo også et samarbeid mellom Strand og Forsand, sier hun, så bryter hennes mann av.

– Se på kartet! Før i tida kunne en sammenslåing med Sandnes vært naturlig. Da var fjorden veien. Nå forstår jo alle at det naturlige er Strand. Men noen tror at ferja blir redda hvis vi går inn i Sandnes. Jeg har jobbet 50 år på ferje og vet hva som kreves for å drive ei ferje. Det er bare tull, sier Fossand.

Det kommer til å ta tid å lege sårene nå, tror han. Kommunen er delt, og mye stygt hadde blitt sagt. Det kom til å bli krevende for Nye Sandnes å skape ro. Spesielt etter sjette i sjette.

– Det er lenge til det sverdet der blir lagt ned, sier Fossand.

En avsidesliggende krok

Kaptein Rune Idsø på ferja som fortsatt krysser fjorden hver halvtime sier det samme: Strand og Forsand har vokst sammen. Ferjas skjebne har ingenting med kommunene å gjøre. Ifølge Idsø vil to ting avgjøre ferjas skjebne: Om fylket gir konsesjon til et av selskapene som har varslet interesse. Og om det er marked når tunnelen åpner.

– Det kan bli et marked, for turistene vil kanskje vil ta snarveien. Men hvis prisen blir den samme som gjennom tunnelen, er jeg ikke sikker, sier han.

– Uansett har det ikke noe med kommunen å gjøre. Ferja kunne gått eller blitt lagt ned selv om Forsand gikk inn i Strand. Ryfylke er et felles bo- og arbeidsmarked. Det er felles lokalavis, et naturlig kommunesenter i Jørpeland. Hvis det blir Sandnes og Forsand blir det sikkert gjevt med det samme. Men på sikt blir Forsand en avsidesliggende krok i Sandnes. Og måten de gjorde det på… Du har hørt hva ordføreren gjorde? Jeg hadde ikke husket ordføreren som en helt hvis det var min kommune, sier Idsø.

Også fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa mener Forsand og Strand hører sammen. På et tidspunkt da Nye Sandnes fortsatt hadde flertall, innstilte hun på at Forsand heller burde tvinges til Strand kommune.

Flere har pekt på følgende for å vise hvor tett de er vevd sammen: Mens selve Prekestolen ligger i Forsand, er parkeringsplassen i Strand. Og veien til Prekestolen vil i framtida gå i tunnel fra Stavanger til Strand kommune.

«Sjette i sjette»

Fredag før pinse i år, den 2. juni, fikk ordfører Dagestad overlevert ønsket fra Ole Tom Guse om et ekstraordinært kommunestyremøte, noe han ifølge loven måtte innvilge. Dermed hadde det som nå var et nytt flertall en sjanse til å stanse Nye Sandnes.

Dagestad forteller i dag at han hadde en travel dag den fredagen, og at både sekretæren og rådmannen var borte. Like før arbeidsdagen var omme sendte han representantene en innkalling til «ekstraordinært kommunestyremøte om kommunereformen» tirsdagen over pinse, den 6. juni.

Da representantene møttes den sjette i sjette, ble først innkallingen godkjent. Så gikk en representant som var for Nye Sandnes på talerstolen og påpekte at det ikke var ført opp noen sak på sakskartet. Det sto bare at det var et ekstraordinært møte. Det krevdes to tredels flertall for å få en ny sak opp på sakskartet. Dermed kunne mindretallet blokkere behandlingen av det de var kommet for å behandle.

Ordfører Dagestad hevet møtet. Det var to dager til Stortinget skulle behandle det som fortsatt, rent formelt, var en frivillig sammenslåing av Sandnes og Forsand. Kommunestyret ble, gjennom manøveren kjent som sjette i sjette, nektet å si sin mening. Eks-ordfører Ole Tom Guse trodde knapt det han så. Til NRK, som var til stede på møtet, sa han i etterkant at «jeg er på grensa til å kalle dette diktatur. Dette er råttent spill. Jeg er rystet».

I etterkant har fylkesmannen konkludert med at beslutningen om ikke å ta opp saken var ugyldig. Dagestad sier han tar avstand fra påstander om at han har fintet ut flertallet.

– Jeg vil ha meg frabedt påstander om at jeg har kukelurt dette til. Jeg gjorde en feil. Jeg skulle ha skrevet et forslag til sak i innkallingen.

– Da dere satt i møtet: Folk hadde kjørt hit, parkert, kommet inn i salen. Alle visste hva som sto på agendaen?

– Jo. Men da jeg i møtet ble oppmerksom på at det ikke sto en sak på sakskartet, kokte det her. Jeg konkluderte jeg med at jeg ikke hadde annet valg enn å la være å ta opp noen sak. Det var en feil fra min side. Det står en linje i overskriften på innkallingen om kommunereform. Men jeg er ikke jurist. Jeg har ikke bevisst gått inn for å finte ut noen, sier Bjarte Dagestad.

To dager seinere vedtok Stortinget den frivillige sammenslåingen av Forsand og Sandnes, mot Forsands vilje.

Kommunal innebandy

«På grensa til diktatur», altså. Det er harde ord mellom de skiftende flertall og mindretall. Men Forsand er ikke et større sted på denne jord enn at de må prøve å gå overens. Da Dagestad ble ordfører, overtok han nøklene fra Guse, mens Guse begynte i jobben i kommunens servicetorg. Det er Guse som i dag mottar posten til ordførerens kontor. En gang på et par meter er alt som skiller arbeidsplassene deres. Da Dagestad skulle sende ut innkallingen til det berømte møtet den sjette i sjette, satt Guse i servicetorget.

– Jeg anklager han av og til for å gå gjennom posten min, sier Dagestad og slår Guse på skulderen og ler.

De to er på vei til den ukentlige kommunale innebandyen, der de pussig nok ender på samme lag.

Inne i gymsalen serverer de to hverandre lissepasninger og feirer mål med nokså høylytte high fives. Etter kampen er det bare to og en halv time til Guse skal stå skolerett overfor «diktatoren» og forklare seg om en nesten skandaløs lobbytur til Stortinget.

For etter sjette i sjette var det det nye flertallet sin tur til å gå for langt.

Det er ikke bare varaordfører Mikkelson som har fått nok. Vipperen Paul Løland har også begynt å telle på dagene som politiker. Han står ved kaia der sanden fra steinbruddet der han jobber sendes ut i verden og ser tilbake på et hektisk år. Det ble ampert, sier han, da han brøyt med Senterpartiet og stemte for Nye Sandnes. I etterkant vurderte han å melde seg inn i Sandnes Senterparti. Det gikk ikke. Grunn: kommunegrensa.

«Frivilligheten ble blåst bort»

Det er triste tider i Forsand, men noen ganger kan det nesten være vanskelig å la være å le av kaoset. Paul Løland er nå meldt inn i Forsand Senterparti igjen. Sandnes vil han helst ikke ha så mye med å gjøre. Ferja var forutsetningen da han stemte for Nye Sandnes. Nå er han ikke sikker på om han ville hatt Nye Sandnes om det så hadde redda ferja.

– Det er fordeler med Nye Sandnes, altså. Det ser vi bevis på nå: De har makt. Det var en god ting, tenkte jeg før. Men jeg hadde ikke tenkt de skulle bruke makta si på denne måten.

Løland mener at Sandnes, anført av Ap-ordfører Stanley Wirak og godt hjulpet av Ap-nestleder Hadia Tajik, som representerer Sandnes på Stortinget, kjører over dem – og demokratiet. De later som om flertallet ikke har snudd. De ser også bort fra Fylkesmannens innstilling, og de ser bort fra sunn fornuft, mener Løland.

– Når jeg ser hvordan Sandnes oppfører seg i det siste, er ikke makta de har så rosenrød. Wirak sa alltid at de ville slås sammen med oss så lenge Forsand ville. Den rause og frivillige Nye Sandnes-kommunen er blåst bort som dugg for sola. De tar ikke engang avstand fra det som skjedde sjette i sjette. Jeg har sett en annen side av Sandnes nå enn jeg så før, sier han.

Etter at Stortinget vedtok den frivillig baserte Nye Sandnes kommune den 8. juni, har kommunestyret i Forsand vedtatt at de heller ønsker seg til Strand. Strand har gjort et likt vedtak. Innbyggere på den sida av Lysefjorden som ligger nærmest Strand har bedt om å bli flyttet over til Strand hvis Forsand går inn i Sandnes. Strand har også søkt om å få denne delen av Forsand hvis Nye Sandnes oppstår, og Fylkesmannen skal nå behandle den søknaden, som, hvis de får ja, vil bety at Prekestolen flyttes ut av Nye Sandnes og inn i Strand kommune.

– Jeg har nesten lyst til å si at de prøver å annektere Prekestolen, ler ordfører Bjarte Dagestad.

Veiskille i kommunen

Paul Løland sier han egentlig ikke ønsket seg mer enn en fair behandling.

– Hvis det så ble Nye Sandnes, så ok. Men dette. De sier sjette i sjette var en glipp. Hadde det vært en glipp, så ok, men det var så bevisst. Det er mye sinne og frustrasjon, det kan jeg love deg. Sjette i sjette, det var et veiskille i politikken her i kommunen.

– Det har falt mange harde ord?

– Ja, og jeg blir dratt fram hver gang. Problemene er på grunn av meg. At jeg snudde. Det var liksom ikke kommunestyret som snudde, det var jeg. Noen er verre enn andre. Ordføreren og jeg har et godt forhold privat. Men vi diskuterer ikke politikk lengre.

– Hvordan skal dere klare å lage Nye Sandnes nå, med så mye uro?

– Si det. Hvordan skal Wirak klare det? Og syns han det er verdt det? Han mener tydeligvis det. For egen del er jeg ferdig. Jeg sitter ut perioden, men går ut av politikken ved neste korsvei. Jeg er lei. Veldig lei. Det er ikke gildt å drive politikk sånn som det er nå.

«Gjensidig frivillighet»

Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) kjenner seg ikke igjen i versjonen fra det som nå er flertallet i Forsand. Han påpeker at det er Forsand som, med politisk flertall, har hatt initiativet.

– Dette er ikke tvang. Det er én person som har skiftet mening.

– Det var jo også bare én som bikket flertallet i retning Sandnes først. Og det er flertallet i kommunen som nå er imot – før Stortinget har sagt sitt?

– Et flertall i folket sa meningen sin i en meningsmåling. De har sagt nei til Strand. Folket i Forsand ønsker Nye Sandnes. Hvis noen skifter mening neste uke, skal vi da stanse alt og starte på nytt igjen? spør han.

Wirak sier han ønsker å se framover.

– Jeg håper at de som er imot tar innover seg at det blir Nye Sandnes. De må forholde seg til Stortinget, slik vi må. Jeg håper de vil bygge kommunen, sier Wirak, som mener Sandnes blant annet kan hjelpe Forsand med satsingen på turisme.

Wirak vil ikke garantere noen ferje, det er han ikke i posisjon til. Men han tegner et annet bilde enn Løland. Han viser til at departementet har sagt at det ikke er lovgrunnlag for å nekte ferjekonsesjon. Han sier to store selskap har varslet interesse. De vil også «legge trykk på» saken og kjempe for ferja, lover han.

Noen motstandere tror milliardgarantien fra Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune gjør at konsesjonen ikke kommer. Blant annet har Stortinget vedtatt at ferja skal bort den dagen Ryfast åpner. Andre tror konsesjonen kan komme, men at ferja uansett vil utkonkurreres så snart tunnelen åpner i 2019.

No reply

For to uker siden sendte varaordfører Mikkelson en e-post til alle bystyrerepresentanter i Sandnes. Der refererte han til det som skjedde i Stortinget to dager etter sjette i sjette. Han skriver at flertallet i Forsand mener dette ble gjort på feil grunnlag fordi kommunestyret i møtet den sjette i sjette ble forhindret fra å si sitt syn, noe også fylkesmannen har fastslått var ulovlig. Han minner dem om at det hele tida fra Sandnes sin side har vært presisert at sammenslåingen bare er aktuell hvis Forsand vil. I brevet til politikerne i det som er i ferd med å bli hans nye hjemkommune, avslutter han med å spørre om det er sånn å forstå at Sandnes kommune ser på det som skjedde den sjette i sjette som greit.

I dag, to uker seinere, på vei opp til talerstolen i den lille bygda Forsand i Ryfylke, konstaterer han at det nok måtte være sånn: at de syntes det var greit. Han hadde i alle fall ikke fått et eneste svar på e-posten han sendte.

Til Klassekampen sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak at han ikke har noe med sjette i sjette å gjøre og at det helt klart var en feil.

– Men det forandrer ikke noe. Stortinget visste at en mann hadde skiftet mening da de gjorde vedtaket sitt.

En merkverdig lobbytur

Like før kommunestyremøtet for alvor begynner denne kvelden i slutten av november, annonserer ordfører Dagestad at de må rokere litt på plassene.

– Da skal vi ha stol-leken. Paul Løland, tidligere kjent som uavhengig, har skrevet mail om at han nå representerer Forsand Senterparti. Så vi tar en rokering tilbake til start, sier han.

Representantene reiser seg for å rydde en plass til Senterparti-benken.

Så er Paul Løland hjemme igjen.

– Da når jeg han med klubbå, sier Dagestad humrende før han forsikrer om at det var ment som en spøk.

De har tross alt ikke begynt å banke hverandre opp her inne.

Dagens store sak er noe så smått som en reiseregning. 7. november ble Stortingets kommunal- og forvaltningskomité nemlig utsatt for en bemerkelsesverdig seanse. De hadde invitert til åpen høring om tvangssammenslåinger av kommuner. Det nye flertallet i Forsand så sitt snitt og reiste over. De inviterte ikke med ordfører Dagestad, noe lokalavisa Strandbuen meldte dagen etter. Men Dagestad fikk vite om reisen, kastet seg rundt, og stilte selv også. I Stortinget fikk han halvparten av de fem minuttene Ole Tom Guse var tildelt.

Innleggene fra den dypt splittede Forsand-benken ble gjengitt i Stavanger Aftenblad. Dagestad la ikke skjul på den ulovlige manøveren sjette i sjette, men ga ellers en kronologisk gjennomgang av saken. Da Guse fikk ordet, begynte han slik:

«Der har ordfører, som dere forstår ikke var ønsket av flertallet at skulle delta i dag, brukt opp halvparten av min taletid. Skal snakke fort!» Guse avsluttet med å be om at saken ble utsatt slik at kaoset Stortinget fikk oppleve, ble ryddet av veien før en skjebnesvanger avgjørelse om sammenslåing ble tatt. Han fikk ikke viljen sin.

Det er mørkt ute, og til tross for alt sinnet, er det som om man kan ane en viss trøtthet over saken blant kommunestyrerepresentantene denne kvelden i slutten av november. Ole Tom Guse står på talerstolen og beklager at de reiste til Stortinget uten mandat. Reiseregninga må partiet dekke selv.

Etterspillet i Oslo

Den 8. juni vedtok Stortinget ikke bare Nye Sandnes, men også en rekke tvangssammenslåinger av kommuner. Flere av disse søkte omgjøring av vedtaket. Stortinget behandlet disse sakene torsdag denne uka. Bindal og Leka kommuner fikk da aksept og forblir egne kommuner. Resten av de tvangssammenslåtte kommunene måtte gi tapt. Samtidig vedtok Stortinget at framtidige sammenslåinger skal baseres på frivillighet og at inntektssystemet ikke skal brukes som pressmiddel, noe blant andre Sps Trygve Slagsvold Vedum feiret som en sier.

For Forsand var det for seint. Flertallet betraktet Nye Sandnes som en frivillig sammenslåing, som ble vedtatt av Stortinget 8. juni. Det hjalp ikke at SVs Karin Andersen sa at Forsand-Sandnes «kanskje var den verste» i rekken av dårlige prosesser. Det hjalp ikke at Senterpartiets Heidi Greni påpekte at selv om sammenslåingen var definert som frivillig, var det tydelig at den i realiteten var basert på tvang. Hun refererte til den ulovlige manøveren den sjette i sjette, men til liten nytte.

I perioden fra 8. juni og fram til i dag har Forsand og Strand kommuner felles vedtak om at de ønsker å slå seg sammen. Det samme mener Fylkesmannen i Rogaland de bør. Torsdag ble et fellesforslag fra Sp, SV, KrF, MDG og Rødt om at Stortinget bør vurdere vedtaket om Nye Sandnes på nytt, likevel nedstemt.

Kart uten kompass

«Hastverk og lastverk». Slik beskriver Paul Løland hele kommunereformen. Han tror mye kunne gått bedre hvis de hadde fått mer tid. For det ble et kaos i Forsand. For manges del handlet plutselig reformen ikke så mye om tjenester og robuste kommuner, men om teoriene rundt ei ferje.

Ordfører Dagestad sier fordelene er mange med Nye Sandnes: De kommer, som han sier, inn i «en ferdig robust kommune». Han tror dessuten avstanden kan bli en fordel: Nå må Sandnes la dem beholde barnehage og sykehjem der ute, for Sandnes er for langt unna. Men også Dagestad ser at bråket har smertet.

– Det er klart det ikke bare er lett for en liten kommune når rammetilskuddene plutselig endres. Det tvang oss ut i dette. Men når det er sagt, er Norge overmodent for denne reformen, sier han.

Men at det har gått fort i svingene, det sier også Dagestad.

– Nå er jeg fra Høyre, så jeg skal vokte meg vel for å kritisere prosessen.

– Det er derfor jeg spør akkurat deg ...

– I know. Jeg har et godt forhold til partiet og har fått gode råd. Så er dette små kommuner, og vi har erfart at det er store følelser i sving. Hvis det kommer en runde to i reformen, kan det være greit med en norm som sier mer detaljert hvordan vi skal gå fram. Reformen satte noen holdepunkter, men det var et kart uten kompass, sier han.

En dårlig start

Etter at varaordfører Mikkelson har annonsert at han ikke lenger ville være med i arbeidet med Nye Sandnes, er kommunestyremøtet i Forsand over. På vei ut dørene sier Ole Tom Guse, som også sitter i fellesnemnda, at også han nå må vurdere egen posisjon der.

For Tore-Hans Mikkelson er det ikke bare fellesnemnda han er ferdig i. Trolig vil han følge Paul Lølands sakte farvel med politikken. Han mener de er overkjørt av Sandnes.

– Det er en veldig dårlig start hvis vi skal bli en kommune. Veldig dårlig. Det er ikke så lett å få det helt sagt opp der på talerstolen. Jeg er berørt så veldig av det som har skjedd, at jeg syntes det var vanskelig å snakke, sier han etter møtet.

– Hvis det blir Sandnes nå, er det helt uaktuelt for meg å være med. Dette har gått skikkelig inn på meg, sier han.

Utenfor er det svarte natta. Det eneste som lyser opp den dype Høgsfjorden er ferja som fortsatt binder sammen det som nå, mot flertallet inne i salens ønske, skal bli den frivillige Nye Sandnes kommune.

Om de også mister Prekestolen gjenstår å se.

knuto@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 21. desember 2017 kl. 14.19