Klassekampen.no
Fredag 8. desember 2017
De nye Høyre-politikerne varsler at pengefesten er over.
Vi er en gruppe

En ny generasjon Høyre-politikere har inntatt Stortinget. «Pengefesten er over», skriver stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde. «Herrefred, så vanskelig det skal bli å kutte i statens utgifter framover», skriver stortingskollega Peter Frølich. På Facebook kjekker noen Høyre-rådgivere seg med tullegruppen: «Vi er en gruppe, vi vil ha penger.»

Foran seg skyver de folkehøyskolene, som selvfølgelig er et lett bytte. Hvem vil vel at staten skal øse ut penger på slikt?

Men det vi aldri får høre om, er kutt for de arbeidsløse dagpengemottakerne. Pengefesten er over for de arbeidsløse! Eller skatteøkninger for sjømenn. Herrefred, så vanskelig det skal bli for dem! Nå blir det dyrere å være brakkearbeider. Vi er en gruppe! Vil vil ha penger!

Barnetrygden blir ikke inflasjonsjustert, og den har ikke blitt det siden 1996. Pengefesten er over, barnefamilier! Pensjonistene får mindre kjøpekraft år etter år. Herrefred, pensjonister, spar litt mer. Parkinson-syke, slagrammede og kreftsyke kan ikke lenger få gratis fysioterapeut. Vi er en gruppe! Vi vil ha penger!

Men er pengefesten over? Nylig kunne vi lese at skatteflyktning og Høyre-donor Arne Fredly vil selge sitt 1001 kvadratmeter store hus på Snarøya. Der er det åtte bad og garasje til ti biler. Verdivurderingen er 130 millioner kroner. For et hus. Og Fredly selv mener det er 50 nordmenn som kan kjøpe huset.

Å gi alle slagrammede, Parkinson-syke og kreftsyke i Norge gratis fysioterapeut koster 175 millioner kroner. Dette ene huset er, før budrunde, vurdert til 130 millioner. Og Fredly og de 50 andre Høyre-donorene som er interessert i å kjøpe huset, er vel ikke blakke de heller. Så man skulle tro det var penger nok til de Parkinson-syke. Men neida, pengefesten er over. For de slagrammete. For sjømennene. For de arbeidsløse.

Den rørende omsorgen Høyres unge representanter føler for statens finanser stopper på Snarøya. Dette huset kan det ikke under noen omstendigheter kreves inn eiendomsskatt fra. 130 millioner for et hus! Du redder mange Parkinson-syke bare der, tenker jeg. Men neida, dette er helligere for Høyre enn Hagen i nobelkomiteen er for Frp. De rike skal ikke betale mer skatt. Om så ragnarok kommer og vi trenger penger for å stoppe Fenris og Midgardsormen, så vil Høyres folk slå ring om de fine husene på Snarøya og si: Men ærlig talt, vi kan ikke skatte folk i hjel! (Med mindre de er sjømenn. Eller brakkearbeidere.)

Det unge Høyre er et ekko av det voksne Høyre: I sin bok «Velferd etter velferdsstaten» skriver statsråd Torbjørn Røe Isaksen og finanspolitisk talsmann Nikolai Astrup et kapittel om «Svakhetens moral». Svakhetens moral er kort sagt at folk som er sjuke, uføre, gamle eller trygda og får penger av staten. Da blir de klientifisert, mener Høyres ideologer. «Man ser fullstendig bort fra at det å klare seg på egen hånd og stå på egne bein er en verdi i seg selv», skriver Astrup. Selv er han milliardærarving og sikkert ekspert på å klare seg på egen hånd.

Som for det unge Høyre, svarer det voksne Høyre på svakhetens moral med sterk dobbeltmoral: De fattige og trengende må motiveres av å ikke få, de rike kan bare motiveres av å få mer.

Høyre-folk snakker jevnlig om særinteresser. Hvis kravene fra særinteresser som distriktene, arbeiderne, pensjonistene og de trygda får fritt utløp, går staten bankerott.

Det er sikkert riktig. Men hvis det er noen som er sært, så er det Høyres interesse for å verne om de rike.

«Vi er en gruppe. Vi vil ha penger» er sånn sett en ganske god idé neste gang Høyre skal velge nytt valgkampslagord.

mimirk@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13.55