Onsdag 6. desember 2017
Operert uten grunn: Søstrene Trine Jenssen Waagbø og Lene Jenssen Bremnes ble begge unødvendig operert og har fått drastisk nedsatt helsetilstand som følge av feilslått genforskning. Klassekampen møtte dem i juli i år. Foto: Christopher Olssøn
21 kvinner ble ofre for unødige operasjoner, ifølge Oslo universitetssykehus. Men det var flere:
Nå vokser kreftgen-skandalen
GENTABBE: Oslo universitetssykehus får refs for gentesting i en ekstern rapport. Samtidig viser det seg at flere enn 21 kvinner er rammet av skandalen.

kreftgenet

I mars i år kom det fram at Avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo universitetssykehus (OUS) hadde feiltolket et kreftgen. 21 kvinner har blitt unødvendig operert som følge av tabben.

Nå har Klassekampen fått tilgang til en rapport avdelingen har sendt til Fylkesmannen, som fører tilsyn i sakens anledning. Der framkommer det at flere enn 21 må ha vært rammet av sykehusfeilen.

I rapporten fra OUS til Fylkesmannen viser en tabell at 21 kvinner har fjernet eggstokker etter å ha fått påvist genvarianten. I tillegg har tolv kvinner fjernet bryster. I noen tilfeller er det overlappende: Flere av de 21 som har fjernet eggstokker, har også fjernet bryster. Men ikke alle.

Fakta

Kreftgen-skandalen:

• Klassekampen fortalte 1. juli om 21 kvinner som ble unødvendig operert etter at Oslo universitetssykehus (OUS) påviste det de trodde var et kreftgen. Andre sykehus og internasjonal forskning hadde i flere år vurdert genet som ufarlig. De fem kvinnene vi intervjuet, fortalte om store plager etter å ha fjernet bryster og eggstokker som følge av tabben.

• Praksisen ved OUS med en mer omfattende testing av flere pasienter enn ved andre norske sykehus, brøt med retningslinjene. I tillegg førte et foreldet takstsystem til at OUS trolig tjente nær en kvart milliard kroner over tre år på den omstridte testingen.

Sykehuset tier

I sommer intervjuet Klassekampen fem av kvinnene som har gjennomgått unødige operasjoner. I den gruppen hadde to kun fjernet bryster mens tre hadde gjennomført begge operasjonene. Altså må antallet rammede kvinner være minst 23, og det kan være opp til 30.

Klassekampen har stilt følgende spørsmål til avdelingsleder ved Medisinsk genetikk ved OUS Dag Undlien:

– Hvor mange er i sum operert på grunn av feilen?

– Hvorfor har dere tidligere oppgitt et for lavt tall?

Kommunikasjonsrådgiver Knut Albert Solem opplyser at sykehuset ikke kommenterer saken mens tilsynet pågår.

Flere kvinner ble glemt

I sitt svar til Fylkesmannen skriver OUS at de diskuterte saken første gang under et møte 21. august 2014. De skriver at de da gjorde to ting: Satte i gang undersøkelser for å forsikre seg om at den nye klassifiseringen av genvarianten ble riktig. Samtidig kontaktet de umiddelbart alle pasientene som hadde påvist genvarianten, men som ikke var operert. Dette for å stanse flere unødige operasjoner. Klassekampen kan dokumentere at flere ikke ble kontaktet selv om de sto i fare for å gjennomføre unødige operasjoner.

Vi har tidligere skrevet om «drammenskvinnen» som fem måneder etter at OUS ble oppmerksom på saken, fjernet begge brystene. Hun ble ikke kontaktet umiddelbart og utførte dermed en unødvendig operasjon etter at OUS hadde blitt oppmerksom på feilen. Av de fem kvinnene Klassekampen intervjuet, finnes ytterligere to som kun hadde operert brystene, ikke eggstokkene. Heller ikke de ble kontaktet før det hadde gått mer enn et år. Til all lykke gjennomførte ikke disse to unødige operasjoner i løpet av året som gikk fra OUS oppdaget egen feil til de informerte kvinnene. Avdelingsleder Undlien ønsker ikke å kommentere hvor mange som ble glemt.

Spurte ikke om saken

Referatet fra møtet 21. august 2014 viser at Undlien var til stede. Likevel skriver OUS i sitt svar til Fylkesmannen at lederen først ble kjent med de endelige variantvurderingene i november 2016. Grunnen var at den første erstatningssaken ble kjent da, heter det i skrivet fra til Fylkesmannen.

I svaret til Fylkesmannen skriver Undlien at feilen ikke ble avviksmeldt før etter drøyt to år, noe som skyldes en «forglemmelse». Han skriver at han aldri ba om noen redegjørelse for utviklingen i saken.

Kritisk dansk rapport

I anledning tilsynet har Fylkesmannen hyret inn professor Uffe Birk Jensen i medisinsk genetikk som sakkyndig. Han er overlege ved Klinisk Genetisk Avdeling ved Aarhus Universitetshospital.

Vi har fått tilgang på rapporten fra Jensen. Jensen anerkjenner at tolkning av genvarianter er vanskelig, men skriver at brystkreftgenene «uten sammenligning (er) de mest ‘sekvenserte’ genene i hele verden». Han «poengterer dette for å fremheve at det praktisk har vært mulig å finne laboratoriepartnere som man har kunnet kommunisere med når det var usikkerhet». Det gjorde aldri OUS.

Jensen reagerer på at friske personer ble tilbudt tester også i en periode da OUS betraktet genvarianten som en såkalt «usikker variant». Han understreker at varianten ikke på noe tidspunkt har vært «sikkert sykdomsgivende», men at det i materialet pasientene har mottatt ikke har framgått noen som helst usikkerhet. «Pasienten mister innflytelse og etterlates med feil beslutningsgrunnlag», skriver han.

Varselslamper i Bergen

Klassekampen skreiv i september at en leder ved Undliens søsteravdeling i Bergen har varslet om forholdene ved OUS. Et hovedpoeng var at OUS ikke burde orientere pasienter om usikre funn. I sin rapport skriver Jensen at han kan tilslutte seg det.

Avslutningsvis hefter den danske professoren seg ved at ingen danske eller norske laboratorier har tilbudt test for nettopp den aktuelle genvarianten.

Han fastslår at testingen for denne genvarianten aldri skulle funnet sted, at «man ikke har fulgt ‘best practice’ og at konsekvensene har være omfattende».

Alle påstander og spørsmål er forelagt OUS, som ikke har ønsket å kommentere det som nå kommer fram.

knuto@klassekampen.no

Tirsdag 18. desember 2018
TILBAKE: Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark går inn i fylkessammenslåingen med planene klare for en rask omgjøring.
Mandag 17. desember 2018
FRAMTIDSFRYKT: Nordmenn flest uroar seg mest for klimaendringar og svekka velferdsstat, ifølge eit notat frå tankesmia Agenda.
Lørdag 15. desember 2018
ÅTVARAR: Mette Nord seier ho ikkje veit kor LO landar i EØS-spørsmålet i 2021, og vil sjølv ikkje garantera for avtalen.
Fredag 14. desember 2018
LOV: Nav-kontorene mener innføringen av lovpålagt aktivitetsplikt hjelper ungdommen, men andelen unge på sosialhjelp er like høy som før loven kom.
Torsdag 13. desember 2018
NYTT: I 2017 døde flere rusbrukere av heroin-medisinen metadon, enn heroin, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.
Onsdag 12. desember 2018
VOLDTEKT: Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich mener minstestraffen for voldtekt er for høy. Han vil løfte diskusjonen inn i regjeringsforhandlingene med KrF, Frp og Venstre.
Tirsdag 11. desember 2018
FORSLAG: Venstrevridde eksperter vil lage et nytt europeisk parlament og la institusjonen rå over et kjempebudsjett på 4 prosent av Europas BNP.
Mandag 10. desember 2018
BARNEFRI: Fødselsraten i 2017 var den laveste som er målt. I 2018 ligger vi an til sette ny bunnrekord.
Lørdag 8. desember 2018
PRESSEFRIHET: Norge vil avgi en flere punkts stemmeforklaring til FNs migrasjonsavtale mandag. Ett av punktene skal tydeliggjøre pressens uavhengighet.
Fredag 7. desember 2018
VERPESJUKE: Regjeringen har satt ned en egen arbeids­gruppe for å få norske kvinner til å føde flere barn. MDG mener befolkningsvekst bør komme gjennom innvandring.