Klassekampen.no
Tirsdag 5. desember 2017
Tungt å være rik

Det skal være slitsomt å være rik. Jeg har ikke prøvd. På rekke og rad har gullgutta stått fram og fortalt om hvor slitsomt, tungt og vondt det er å være rik. John Fredriksen, kalt Fredrik blant klassekameratene på Vålerenga skole, syns det er «slitsomt» å være rik. Han bodde som barn i ei ny Obos-blokk på Etterstadsletta. På denne sletta var det fem år tidligere flere hundre russiske krigsfanger. Det var nok litt mer slitsomt enn å være rik. Lille John og jeg vokste opp bare et par spydkast fra hverandre. I løpet av sju år sparte jeg på folkeskolen til sammen 119 kroner og fem øre i Oslo kommunale skolers sparekasse. Så det må være slitsomt for Lille John å bære på så mange gullmynter.

Også for gullgutten Bjørn Dæhlie er det «tungt» å våkne om mårran og vite at han må betale ti tusen kroner i formuesskatt hver dag. Da syns jeg du skulle tenke på hvor tungt det var for Magnar Estenstad. Denne femilskongen, som var skogsarbeider fra Hølonda, brakk lårhalsen under 30-kilometer’n i norgesmesterskapet på Kongsvinger i 1954. Estenstad lå i førti minutter og seksten kuldegrader og hakka tenner, før han blei kjørt til sjukehuset, der han blei liggende fem måneder. Hjemme på småbruket venta kona med ei ni dager gammal datter, og i fjøset venta hesten, fem kyr og tjue sauer. Det var vel litt tyngre enn å betale formuesskatten din, Bjørn?

Den nyfrelste høyremannen Bjarne Brøndbo har også kommet på banen og kritisert godhetstyranniet i Norge. Han har mista motet og sliter med å betale utgiftene, sjøl om han var ligna for 3,5 millioner i 2015. Velferdssystemet «har bare en stor feil, Det er bare at det er for godt!», sa han til et par aviser.

Folk før Brøndbo har kvista den samme løypa. Den salige professor Bredo von Munthe af Morgenstierne, som trakk sitt siste sukk trettifire år før Brøndbo blei født, sukka også over skattetrykket. Han skreiv: «Hva var dere rå uvitende arbeidstreller uten oss formuende, dannede og intellektuelle? Ser dere ikke hvor det ville bære hen hvis ikke vi, embetsmenn, krigsherrer, grosserere, kjøpmenn, fabrikanter og mestere fikk den største delen av samfunnets materielle goder?» Han mente at den som tjente mye hadde dårligere råd til å betale skatt, enn den som tjente lite, fordi: «For med intelligensen vokser fordringene til livet!» Rai-Rai-kongen tilhører tydeligvis denne intelligensen.

Så har vi Rimi-Hagen som sier at «det å være rik har blitt et skjellsord». Da burde han tenke på hvor mange skjellsord alle de underbetalte kassadamene hans fikk ta imot fra kundene.

Da er det meste sagt om denne formuende og stormannsgale klassen.

engaaslarsolle@gmail.com

Artikkelen er oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13.30