Klassekampen.no
Tirsdag 5. desember 2017
8Illustrasjon: Knut Løvås
I en tid der fagbevegelsen utfordres, trenger vi ikke krangler oss imellom.
Faglig logistikk

Tankesmien Agendas notat «Fagbevegelsen søker folk», som kom i slutten av november, gir en punktvis liste over LO-organisasjonens utfordringer. Notatet er skrevet i samarbeid med LO Stat i forbindelse med Kartellkonferansen 2017. Det påpeker blant annet at organisasjonsgraden går ned og at mange mener det er for stor avstand mellom medlemmene og LO.

I en slik situasjon hjelper det ikke at fagforbund krangler seg imellom. Den langvarige konflikten mellom Handel og Kontor (HK) og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) om lagerarbeidere er et eksempel. Det er ubegripelig at dette ikke har blitt avklart for lengst. Hvor mange møter og samtaler trenger man for å fastslå hva som er i medlemmenes beste interesse? For mens striden pågår, velger man å stå utenfor eller de velger noe annet.

Fagforeninger er viktige, kanskje viktigere enn noen gang. Organisering på arbeidsplassen er en utfordring når samfunnet som helhet har bevegd seg vekk fra tanken om kollektivet og heller applauderer individet. Det snakkes og skrives om solidaritet og samfunnsansvar, adskillig mindre blir gjort.

Det kan vel også være noe av årsaken til at det i notatet påpekes at mange ansatte føler at deres egne og bedriftens mål samsvarer. Når det i hovedsak bare handler om hva du presterer, sier og gjør, og du berømmes i form av et «Årets ansatt» -diplom. Kameratskapet mellom kollegaer er byttet med lojalitet til bedriften. Borte er tanken om at man arbeider sammen som et lag, og man oppdager at «There is an I in Team».

Oslo Transportarbeiderforening har nettopp avsluttet vinterens verveuker. Vi møter alt fra de som inviterer oss inn, til bedrifter som har som «policy» at prat med ansatte må gjøres utenfor arbeidstid.

I gamle dager var det enklere, blir jeg fortalt, når man bedrev «rampehopping». Man kom i snakk med folk på terminalen eller lageret ved å gå inn bakveien, kan man si.

Sånn er det ikke lenger. Nå blir man henvist til HR eller en Site Manager. Og det er nesten komisk at de som ofte selv er organisert i en arbeidsgiverorganisasjon, får et ansiktsuttrykk som om de har spist noe vondt når vi sier vi kommer fra fagforeninga.

Eller de som nedlatende skal forklare oss hva logistikk egentlig er, på tross at de snakker med fagarbeidere som kan faget vårt.

Agenda-notatet peker også på at det enkeltes forbunds interesser i dag går foran fellesskapets beste. «Det store bildet» kommer i bakgrunnen når alle rir sine kjepphester.

LOs utfordringer er mange og vi kan ikke leve med, eller overleve, om det ikke tas tak. Noe vil ta tid, men ikke alt trenger å gjøre det.

monkechi2002@yahoo.no

«Kameratskapet mellom kollegaer er byttet med lojalitet til bedriften»

Artikkelen er oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13.34