Klassekampen.no
Mandag 4. desember 2017
Intenst: Dei faste innebandy-treningane er eit intenst høgdepunkt i Leikanger kvar onsdag, meiner Torbjørn Stølen (i kvitt), Mari Severinsen (framme), Ida Loftesnes Kvåle (i oransj) og Simen Longva (bak). Finn Ivar Lied var òg med og spelte.
Litle Leikanger lokkar unge byråkratar med arbeid, innebandy og friluftsliv:
Her leikar byråkratar
Bergtekne: Sindre Säfvenbom frå Oslo og Kine Dale Strøm frå Stavanger er tilsette hos Direktoratet for forvaltning og IKT.
TILBOD: Leikanger kommune med 2332 innbyggjarar har heile 680 statlege arbeidsplassar. Dei er kommunen med flest statlege jobbar i høve til folketalet.

Statleg ­arbeid

Innebandy er byråkratsport i Leikanger, den vesle kommunen midt i Sogn og Fjordane.

Kvar torsdag klokka 15.30 samlar unge byråkratar frå Fylkesmannen, Skatteetaten, fylkeskommunen og Direktorat for forvaltning og IKT seg til fredeleg dyst i Leikangerhallen.

– Det er hyggeleg å ha sosiale møtestader der vi kan treffast ofte, fortel Mari Severinsen.

Rådgjevaren hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane med ansvar for mellom anna beredskap legg både entusiasme og kraft i duellane med kollegaer i hallen. Ho skårar til ære for fotografen.

Fakta:

Staten i Leikanger:

• Statens vegvesen, region vest: 200 tilsette.

• Nav, ulike nasjonale og regionale tenester: 150 tilsette.

• Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: 135 tilsette.

• Direktoratet for forvaltning og IKT: 115 tilsette.

• Skatt vest og Skatte­opplysninga: 77 tilsette.

• Innovasjon Noreg: 15 tilsette.

Spanande arbeid

Leikanger kommune, som er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane, tronar suverent på toppen i landet over statlege arbeidsplassar. For kvar tusen innbyggjar er det 290 slike i kommunen. Neste på lista er Bardu i Troms med 189.

Staten har ei lang historie i kommunen. Den første amtmannen (fylkesmannen) etablerte seg her i 1862. Eit drygt hundreår etter kom både Statens vegvesen og fylkeskommunen. Det tok skikkeleg av med etableringa av fleire statlege etatar på 2000-talet. Seinast med Direktoratet for forvaltning og IKT, der Sindre Säfvenbom frå Oslo og Kine Dale Strøm frå Stavanger er mellom dei yngste medarbeidarane.

– Eg var open for å etablere meg andre stader enn i Stavanger. Eg visste ikkje stort om området, men fekk ei god kjensle under intervjuet. Dei eg møtte, var engasjerte og dyktige. Naturen såg eg ikkje mykje til. Det regna og storma då eg var her, fortel samfunnsøkonomen.

– Den utsikta

Sindre Säfvenbom har studert datateknologi og har master i universell utforming i IKT.

– Eg søkte på stillingar i utlandet og Leikanger, men visste ingenting om Leikanger. Her er eit av ansvarsområda våre nettopp det eg skreiv master om, seier Säfvenbom.

Han tenkjer ikkje mykje på at han bur ein stad mange vil kalle utkant.

– Tenk å vakne opp med denne utsikta kvar morgon, seier han og peikar ut på Sogne­fjorden.

Dei to er glade i friluftsliv. Kine kjøpte seg randoneeski då ho kom hit, og har utstyret for toppturar på plass.

– Her er fantastiske snø­tilhøve, med høge fjell og toppturar. Friluftslivet er trekt inn i kvardagen på ein heilt annan måte enn om eg hadde busett meg i Stavanger.

Glad i Sogndal

Både Kine og Sindre har etablert seg i Sogndal, ein småby 20 minutt køyring frå Leikanger. Det har også Mari Severinsen gjort. Ho er frå Bærum.

– For meg var det viktig å bu i Sogndal av sosiale grunnar. Då eg kom hit, vart eg godt teken vare på av kollegaene mine og teken med på aktivitetar. Eg opplever eit ungt friluftsmiljø her, og så har eg verdas vakraste pendlarveg langs fjorden.

– Vert du buande?

– Eg visste ikkje heilt kva eg gjekk til då eg kom hit, men trudde at dette var ein stad eg kunne trivast. No har eg fått sambuar og vert nok verande nokre år til. Vi får sjå.

Meir audmjuk

– Etablering av statlege arbeidsplassar er både næring og næringsutvikling. Det gjeld ikkje berre for Leikanger, men for heile regionen, seier varaordførar i kommunen, Trude Risnes.

– Dei statlege etatane vert hjørnesteinsverksemder, og dei tilsette der vert viktige ressurspersonar i nærmiljøet. Dei tilsette har eit sterkt ønske om å bidra. Det ser vi i lokalsamfunna våre.

I nabokommunen Sogndal legg varaordførar Laura Kvamme vekt på at Leikanger er viktig for Sogndal, men også motsett. Kommunen har ein høgskule og eit kulturliv og uteliv som Leikanger ikkje kan tilby.

– Med arbeidsplassane i Leikanger har vi saman noko å by på som ikkje berre gjer at folk frå regionen flyttar attande, men som og gjer det spanande for andre å kome hit.

Fylkesmann Anne Karin Hamre er også oppteken av at Leikanger er ein del av ein større region.

– Vi har eit nedslagsfelt som strekkjer seg langs Sognefjorden frå Høyanger i vest til Luster i aust. At vi ligg i ein liten kommune, trur eg gjer noko med haldninga vår. Vi vert litt meir audmjuke enn om vi hadde vore etablert i ein storby.

– Kva med rekrutteringa av fagfolk?

– Vi får ikkje like mange søkarar, men dei vi får, er kompetente, og så er dei nok litt over gjennomsnittet opptekne av friluftsliv.

gunnarw@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13.22