Klassekampen.no
Mandag 4. desember 2017
Til stryk: Tilsynets midler.
Ostehøvel og budsjett

Mattilsynet

Budsjettkameratene har, for å finne plass til ulike krav og ønsker fra Venstre og KrF, brukt ostehøvel på mange budsjettposter. Men noen steder er det mer enn som så. Mattilsynet, som har fått reduserte bevilgninger i flere år allerede og vært i konstant nedbemanning, har nå fått beskjed om 65 millioner ekstra i reduksjon for 2018.

Som ansatt i tilsynet fram til 2017 har jeg sett hvor konfliktfylt situasjonen har vært og hvor lite «løse» midler man har. Nesten alt er bundet opp i lønn, husleie, overvåkingsprogrammer og andre «må-oppgaver» Da blir det stillingsstopp og videre nedbemanning. Dette skjer mens forbrukerne har stor tillit til at Mattilsynet sikrer at produsentene alltid gjør jobben med å trygge maten, sikre dyrevelferden for landdyr og oppdrettsfisk og tar oppgjør med dyrekriminalitet. I tillegg gjennomfører Mattilsynet nærmere hundre overvåkingsprogram som dokumenterer vår gode dyrehelse og sikrer oss mot innslep av smitte ved import av livdyr og matvarer.

Får vi nå svekket beredskap ved atomulykker, alvorlige dyresjukdommer og utbrudd av mat- og vannbårne sjukdommer? Kan produsentene og forbrukerne fortsatt stole på at Mattilsynet kan gjøre jobben sin? Jeg er i tvil.

Artikkelen er oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13.27