Klassekampen.no
Mandag 4. desember 2017
Nytenker: I eventyrene går Espen Askeladd ofte seirende ut, mens lite omstillingsvillige troll taper, skriver forfatteren. Maleri: Theodor Kittelsen (1900), utsnitt
Oljeeventyrets slutt

Klima

Oljefondet vil ut av olje. Klimaendringer forandrer været, samfunnet og økonomien. Norge skal bli et lavutslippssamfunn – uten å bli et lavinntektssamfunn.

Vi har allerede følt oljenedturens virkning på økonomien. Verdifall på norske petroleumsressurser treffer oss hardt. Samtidig vet vi at investeringskostnaden på sol- og vindenergi fortsetter å falle. Snart eksploderer det på batterifronten. På toppen kommer nye teknologier.

Særordninger for forurensende industri vil ikke vare, insentivene for å drive grønnere i næringslivet øker. En sentral forutsetning for grønn konkurransekraft er at næringsliv og myndigheter tar beslutninger basert på oppdatert informasjon om hvordan klimaendringene kan påvirke fremtidig lønnsomhet. Derfor trenger vi klimarisikoutvalget.

De fysiske ødeleggelsene koster mye. Allerede nå er stormene kraftigere og flommene hyppigere. Jo mer omfattende klimaendringer, jo større risiko for at de er irreversible. Dette vil kunne få voldsomme konsekvenser. Inntektsgrunnlag vil forsvinne, mennesker blir drevet på flukt. Fysisk risiko involverer potensielt tap av inntekter og økte kostnader, i tillegg til det menneskelige. Det er ikke først og fremst kloden klimaendringene er fatale for, men oss mennesker.

Storbritannias sentralbanksjef Mark Carney har advart om at de som har tjent store penger på å utvinne fossil energi, kan bli holdt økonomisk ansvarlige av land som er påført store tap. Fokuset på ansvarsrisiko vil øke i takt med klimautviklingen.

Overgangsrisikoen er likevel der Norge i størst grad er eksponert. Det betyr at også verdikjedene rundt fremstilling av fossil energi er utsatte, noe vi allerede har kjent på i Norge etter nedgang i oljepris. Spørsmålet er om vi i dag undervurderer konsekvensen av en langsiktig strukturell nedgang for fossil energi, dersom dette ikke er en alminnelig konjunktursyklus. Dagens transportsektor står for om lag 60 prosent av oljeforbruket. Når transportsektoren elektrifiseres, og fossile energikilder erstattes med fornybare, er det en betydelig risiko for at vi kan oppleve etterspørselsbrist på olje.

Alle eventyr har en slutt, også oljeeventyret. Oljen har gitt oss et svært godt utgangspunkt for å klare oss i krevende omstillingstider. I eventyret er det ofte den nytenkende Espen Askeladd som går seirende ut, mens lite omstillingsvillige troll taper.

Klarer vi omstillingen, blir det en seier for hele kongeriket.

Artikkelen er oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13.27