Klassekampen.no
Mandag 4. desember 2017
Barnehage- bløffen

barnehage

I Klassekampen 1. desember prøver Mathilde Tybring-Gjedde å gjøre Høyre til et barnehageparti. Det er vanskelig å komme helskinnet fra en slik øvelse, siden det meste som har skjedd i norsk barnehage har skjedd på tross av Høyre. Partiet motarbeidet barnehageforliket i 2003 og ga Oslo landets laveste barnehagedekning de 18 årene de styrte her. Frem mot 2019 har partiet foreslått å kutte 800 barnehageplasser i Oslo, der 5500 barn stod utenfor barnehagen i 2015.

Høyre sikret også Oslo bunnotering i kompetansenivå i barnehagen, med mer enn halvparten av medarbeiderne uten barnehagelærer- eller barnefaglig utdanning. De sulteforet de offentlige barnehagene gjennom bydelskutt, unngikk bevisst å gjennomføre økonomisk tilsyn med private barnehager og stilte ikke kvalitetskrav til private. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen følger samme linje, og nekter kommunene å stille kvalitetskrav til eksisterende private barnehager.

I stedet har statsråden gjennom sine kontroversielle forslag skapt barnehageopprør i Norge. Et opprør Høyre i Oslo tilsynelatende prøver å få i gang igjen når de foreslår å innføre norskundervisning og ferdighetsmål i Oslobarnehagen. Høyre vil legge ut resultatene på internett.

Med denne historikken er det kanskje ikke så rart at Tybring-Gjedde låner gjennomslagene til KrF og Venstre i sitt forsøk på å komme helskinnet ut av min kritikk mot at Høyre øker kontantstøtten og barnehageprisen.

Vi som er opptatt av barnehagepolitikk, glemmer aldri historien Høyre etterlater seg. Det bruker vi i stedet som inspirasjon til å gjennomføre en motsatt politikk. 3000 flere barnehageplasser, 50 prosent barnehagelærere, systematisk språkoppfølging og tillitsreform er bare noen stikkord for den retningen vi i det rødgrønne byrådet er ferd med å ta i Oslobarnehagen.

tone.tellevik.dahl@oslo.kommune.no

Artikkelen er oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13.27