Klassekampen.no
Mandag 4. desember 2017
Trekant

Bemanningsbransjen har det ikke så enkelt for tida. Først mobiliserer bygningsarbeidere til stor politisk streik foran Stortinget for å rett og slett forby hele bransjen i byggsektoren. Så ruller Fagbladet opp en serie kritikkverdige forhold knyttet til bemanningsselskapet Orange Helse, som har leid ut personell til helse- og omsorgssektoren i Bergen og omland. Nå har Arbeiderpartiets Hadia Tajik begynt å fundere på å forby bemanningsselskapene også i omsorgs­sektoren.

Det er selvsagt ikke sikkert at det blir noe av forbud eller begrensninger verken i bygningsbransjen eller i omsorgssektoren, men det er god grunn til å tro at den heftige striden om bransjen vil fortsette. Det skyldes rett og slett hvordan bransjen fungerer.

Innleie via bemanningsselskaper innebærer at det etableres et trekantforhold i arbeidsrelasjonen. I vanlige ansettelsesforhold har du en ansatt og en arbeidsgiver. Ved innleie har man en ansatt, en formell arbeidsgiver (bemanningsselskapet), og en reell arbeidsgiver (innleier), som i praksis leder arbeidet. Denne trekanten splitter både arbeidstakersida og arbeidsgiversida i to. Som arbeider får du to arbeidsgivere å forholde deg til, og de har begge ansvar, men det kan være kronglete å plassere det på riktig plass. Og siden du har en annen formell arbeidsgiver enn de andre arbeiderne, kan du vanskelig etablere arbeiderkollektiv og danne fagforeninger sammen med dem du jobber med. Det må du eventuelt danne sammen med de andre som jobber for bemannings­selskapet, som gjerne er spredt på ulike konkrete arbeidsplasser, og som skifter mye over tid. At fagbevegelsen synes en slik organiseringsform er problematisk, bør ikke overraske noen. For dem blir problemet bare større, dess større bransjen blir.

Artikkelen er oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13.28