Klassekampen.no
Lørdag 2. desember 2017
MØTER JENSEN: Etter alt å dømme kommer tidligere SSB-direktør Christine Meyer til å møte finansminister Siv Jensen til høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Foto: Christopher Olssøn
Stortinget er ikke mett på SSB-informasjon, tross svar fra Jensen:
Vil grave i SSB
Svein Harberg
OPPVASK: Høyres mann i kontroll- og konstitusjonskomiteen sier det kan være lurt med en offentlig høring for å finne ut hvorfor Siv Jensens og Christine Meyers historie om SSB-bråket spriker.

SSB

Etter to runder med spørsmål til Finansdepartementet om SSB-omorganiseringen og svar fra Siv Jensen på flere hundre sider, lurer Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fortsatt på hva som egentlig har skjedd i saken. Derfor bestemmer komiteen etter alt å dømme seg for å åpne sak og innkalle til høring når de møtes tirsdag.

Komiteen har tradisjonelt vært opposisjonens tumleplass, men i denne saken uttaler selv representanten fra Jensens regjeringspartner Høyre, Svein Harberg, seg positiv til å arrangere et slikt endelig oppgjør for åpne mikrofoner.

– Selv om vi har fått tilsendt omfattende materiale, er det to historier her som ikke samsvarer. Da kan det være like greit og en god løsning å arrangere en høring, sier han.

Også Frps Mazyar Keshvari åpner for at han vil gå inn for høring.

– Det som er krevende, er at den ene parten legger fram omfattende dokumentasjon i form av tildelingsbrev, referater og skriftlig kommunikasjon, mens den andre kommer med muntlige gjengivelser og personlige oppfatninger via media, sier han.

Tidligere direktør Christine Meyer i Statistisk sentralbyrå (SSB) gikk av 12. november etter at Siv Jensen hadde uttrykt mistillit til henne.

Fakta:

Omorganisering i SSB:

• Trolig blir det sak og høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om omorganiseringen i Statistisk sentralbyrå (SSB). Komitémedlemmer fra Ap, SV, KrF og Høyre har i media uttalt seg positivt til dette, og heller ikke Frps Mazyar Keshvari avviser at han går inn for høring.

• Høringen vil blant annet prøve å finne ut av om Meyer trosset styringssignal fra Finansdepartementet slik Siv Jensen hevder, eller om dette er en vikarierende begrunnelse og at departementet grep inn av mer politiske grunner.

Offentlig oppvask

Høringer i kontroll- og konstitusjonskomiteen ligner på en rettssak, og personene som blir innkalt, kan se fram til lange seanser med tøff utspørring fra politikerne. Det er frivillig om man ønsker å møte i slike høringer, men tidligere SSB-direktør Christine Meyer sier at hun stiller om hun blir innkalt.

Trolig vil man i høringen også få høre fra to av hovedpersonene i saken som til nå ikke har uttalt seg i media: Ekspedisjonssjef i økonomiavdelingen i Finansdepartementet Amund Holmsen og finansråd Hans Henrik Scheel. Stortingets regelverk gir imidlertid Siv Jensen rett til å nekte sine embetsmenn å stille dersom hun ønsker det.

Holmsen leder avdelingen som har ansvar for SSB, og han har hatt tett kontakt med SSB-ledelsen under omorganiseringen. Han skal ha vært kritisk til den eksisterende forskningen på makroøkonomi i SSB. Ifølge et referat som VG har gjengitt, uttalte han til et omorganiseringsutvalg i SSB at han mente at SSB lånte ut sitt varemerke ved å gjennomføre oppdragsforskning som var helt vill.

Da refererte han blant annet til beregninger SSB forskerne Torbjørn Eika og Roger Hammersland gjorde med Kvarts-modellen for Ap, og som viste at økt offentlig konsum ville være 70 ganger mer effektivt for å skape økt sysselsetting enn generelle skattekutt.

En rapport fra noen av medlemmene i dette utvalget foreslo senere å legge ned Kvarts-modellen.

Eika har forlatt SSB blant annet på grunn av omorganiseringen, og Hammersland var blant dem som ikke ble innstilt til å fortsette i forskningsavdelingen før Siv Jensen stanset hele prosessen.

Kritisk til endring

Flere kilder Klassekampen har snakket med, tror finansråd Hans Henrik Scheel har vært mer kritisk til omorganiseringen. Da han var direktør i SSB, startet også han en omorganisering. I en sms til Finansavisen har han bekreftet at han ønsket å dreie forskningen mer i retning økonomiske problemstillinger. Finansavisen spekulerer derfor i at Scheel ønsket å endre SSB-forskningen til å i større grad rette seg etter Finansdepartements behov.

Meyers reform gikk derimot i retning av å prioritere mer akademisk forskning snevret inn til tema og metoder institusjonens statistikk ga dem spesielle fortrinn på.

Christine Meyer hevder at hun fram til det siste fikk støtte fra Finansdepartementet og derfor ikke tror på at den formelle begrunnelsen bak mistilliten til henne. Denne gikk ut på at Meyer gjentatte ganger skal ha trosset råd fra departementet. Høringen kan kaste enda mer lys over om Meyer trosset eller misforsto styringssignalene, eller om hun hadde deler av embetsverket i ryggen og at det var dem igjen som manglet støtte fra Siv Jensen og politisk ledelse.

Ap uten agenda

Kontroll- og konstitusjonskomiteen ledes av Dag Terje Andersen fra Ap, og han hevder at de ikke har noe agenda om å ta Siv Jensen for håndteringen av saken.

– Vi må få klarhet i hva som har skjedd, og jeg vil ikke spekulere i hva det kan føre til. Uten en høring kan vi bare stille spørsmål til Finansdepartementet, og vi får ikke stilt kritiske spørsmål til den andre parten, sier han.

stiann@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 29. desember 2017 kl. 13.23