Klassekampen.no
Lørdag 2. desember 2017
Helbom, Lindstad!

Israel

Trond Ali Linstad skriver 30. november at Israel er en apartheidstat.

Israel er på størrelse med Hedmark fylke, har en befolkning på 8,5 millioner og er det eneste området i verden der jøder kan kjenne seg forholdsvis trygge. Israel er det eneste demokratiet i Midtøsten, og huser to millioner palestinere med samme rettigheter som jøder. Palestinerne har dannet egne politiske partier med plass i Knesset.

Kristne, jøder og andre troende blir massakrert i nabolandene. I Israel kan de leve trygt.

Etter første verdenskrig dannet Folkeforbundet nye land i Midtøsten, etter initiativ fra England og Frankrike. Israel fikk landområdet vest for Jordanelva, også det som kalles «Vestbredden», som tidligere var Samaria og Judea. Dette er gjeldende folkerett i dag.

I 1993 og 1995 ble «Vestbredden» regulert gjennom Osloavtalen, som FN, EU og USA var med å godkjenne. 2,7 prosent av Vestbredden har Israelske bosettinger i tråd med Osloavtalen.

På grunn av palestinsk terror har Israel bygget en barriere mellom Israelsk og palestinsk område. Dette er ti prosent mur og nitti prosent gjerde. Ifølge FN har palestinerne på Vestbredden bedre levestandard enn de har i andre muslimske land.

trond.baugen@arendal.kommune.no

Artikkelen er oppdatert: 29. desember 2017 kl. 13.42