Klassekampen.no
Fredag 1. desember 2017
Bryllup med reklamasjonsrett

Som nyinnsatt pastor har jeg noen tanker rundt noen av «produktene» menigheten leverer. Et av våre produkter er bryllup/giftermål. Dette produktet er jo meget populært, og menighet/ kirke er et førstevalg ved denne produktgruppen. Det er gledelig.

Men dessverre har vi noen reklamasjoner på dette produktet. Noen mener at det har for dårlig kvalitet og forringes for fort. Andre opplever funksjonsfeil og at produktet ikke lenger virker slik det var tenkt. Så kommer de til menigheten og mener de har en reklamasjonssak.

Andre mener også at dette handler om garanti. Produktet står ikke til forventningene og man ønsker innbytte og få et nytt.

Nå er det sånn at menigheten ikke tar noe i retur eller innbytte. Vi har heller ikke noe brukt stående på lager, selv om vi vet om enkelte som gjerne kunne tenke seg en byttehandel her. Men da får du i tilfelle et godt brukt produkt, om det skulle være av interesse. I min rolle som pastor har jeg mange kontakter og bistår gjerne litt her.

Vi har hatt noen som da ønsker å kjøre en garantisak mot menigheten, da de mener produktet hadde skjulte feil og mangler. Vi beklager jo dette på det sterkeste, og er helt enig i at det er livsløpsgaranti på produktet. Men vi er kun leverandør. Når det gjelder garantiansvar, så må du gå til produsenten. Om du mener det er produksjonsfeil, så må det synliggjøres overfor dem.

Pastorn ser ikke bort ifra at det kan være andre årsaker til reklamasjonene, som brukerfeil og overbelasting. Det viser seg at mange ikke leser eller følger manualen/bruksanvisningen, og dermed påfører produktet unødvendig slitasje og elde.

Det er også vesentlig å ha produktet inn til service, om man skal unngå skjærings. Man må være villig til å bruke en del penger, skal produktet funke godt over tid. Her er det dessverre mange som ikke følger opp, og dermed slutter produktet å virke. En regelmessig skikkelig overhaling er viktig, da løsner det opp, og ting går lett og ledig igjen.

Man kan også bruke en del kjemikalier for å rette ut ujevnheter som kommer med årene. Er man villig til å bruke litt penger, kan man få en fin «facelift», selv på et gammelt slitt produkt. Pastorn begynner å bli dritt lei enkelte som sluntrer unna serviceintervallene, og allikevel tror at produktet skal funke. Skal du ha et godt funksjonabelt produkt, må du invester tid og penger hele livet ut. Pastorn ønsker deg lykke til og hjertelig velkommen til menigheten.

opaulshu@online.no

Artikkelen er oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11.29