Klassekampen.no
Fredag 1. desember 2017
Anklages for konspirasjon: Biskop Bernt Eidsvig og Hans Rossiné, leder for kommunikasjonsavdelingen i Oslo katolske bispedømme. Foto: Tom Henning Bratlie
Grove beskyldninger, Wade

Oslo Katolske bispedømme

Vi er opprørt over tidligere administrasjonssjef i Oslo katolske bispedømme (OKB) Lisa Wades utspill i Klassekampen 28. november, der hun går i rette med medienes fremstilling av straffesaken mot OKB og bispedømmets økonomisjef. Wade lanserer en konspirasjonsteori om at andre enn økonomisjefen, som er tiltalt for grovt bedrageri, faktisk er skyldige, og at en såkalt allianse har lykkes i å overføre skylden på økonomisjefen som Wade åpenbart mener er uskyldig. I tillegg karakteriserer hun en tidligere ansatt som løgner.

Dette er grove beskyldninger. Dersom Wades teori stemmer, er det ikke bare journalistene som ikke har fått med seg hva saken dreier seg om. Politiet og påtalemyndigheten må også ha oversett denne «konspirasjonen» mot økonomisjefen. Politiet har ikke en gang avhørt informasjonssjefen i OKB som Wade nå offentlig beskylder for straffbare handlinger, nemlig grovt bedrageri. Mener hun at også politi og påtalemyndigheter er del av den «konspirasjonen» som sammen med media er økonomisjefens og bispedømmets fiender?

Wades beskyldinger reiser også flere spørsmål: Hvis det var tilfelle at informasjonssjefen skulle være ansvarlig, hvorfor er vedkommende verken avhørt av politiet, tiltalt eller innkalt som vitne? Hvis vedkommende var ansvarlig, hvorfor har da biskopen hele tiden tatt med seg økonomisjefen for å orientere om registreringsvirksomheten i bisperåd og andre steder, slik det fremkom under rettssaken? Og hvorfor sendte biskopen alle spørsmål vedrørende registrering til økonomisjefen, også de som kommer fra journalister, som normalt burde havne i informasjonsavdelingen?

I lang tid har økonomisjefen og hans overordnede, biskop Bernt Eidsvig, vært siktet for grovt bedrageri. Om det hadde vært hold i Wades beskyldninger, hadde det vært rikelig anledning til å gjøre politi og påtalemyndighet oppmerksomme på disse forholdene slik at de kunne etterforskes. I stedet trakk OKBs forsvarer Erling Lyngtveit beskyldningene opp av hatten på rettssakens tredje dag i en godt planlagt strategi for å stille et av vitnene i dårlig lys.

Biskopen ble ikke tiltalt, men han er jo uansett overordnet for de som skal være ansvarlige for grovt bedrageri i følge disse nye beskyldningene. Økonomisjefen var også, da han hadde posisjonen som daglig leder, overordnet de som nå beskyldes.

Konspirasjonsteorien fra Lisa Wade er et forsøk på å avspore hva straffesaken dreier seg om. Saken mot OKB og økonomisjefen dreier seg om å registrere medlemmer som ikke selv visste om at de ble registrert, for så å utløse uberettigede penger fra det offentlige. Økonomisjef og daglig leder er tiltalt i saken, ikke informasjonsavdelingen.

Mediedekningen, som Wade kritiserer, har holdt seg til saken. Det må vi tro tingretten også klarer.

abhadland@gmail.com

Artikkelen er oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11.44