Torsdag 30. november 2017
VIL LÆRE: – Jeg ønsker å høre Jeremy Corbyns analyse av utfordringene Storbritannia står overfor, sier Jonas Gahr Støre. Tirsdag møter han Labour-lederen i London.
• Skal drøfte brexit med Jeremy Corbyn og Labour • Tror ikke på EØS-løsning
Møter Corbyn om brexit
Undersak

SV: Vinner ikke valg med sentrum

I Norge er det SV og Rødt som har markert seg som de varmeste Corbyn-tilhengerne. Rødt har avholdt valgvake for Labour, og SV har tatt i bruk det britiske partiets slagord: «For de mange, ikke for de få.» SV-leder Audun Lysbakken mener Labour viser at det er «rom for en venstreside som tør være venstreside».

– Labour bør være en inspirasjon for hele den europeiske venstresida, sier Audun Lysbakken.

– For de viser at det er feil at man vinner valg ved å gå mot sentrum. Tida for det er forbi. Det eneste sosialdemokratiske partiet som har suksess, har lagt kursen kraftig mot venstre.

Lysbakken forklarer Labours framgang med at partiet er tydelig i økonomiske og sosiale spørsmål og fører «en kompromissløse kamp for lavere forskjeller og for offentlig velferd og mot privatisering». Men han understreker at han lar seg inspirere på vegne av SV; han ikke gir råd til Ap.

– Vi ber aldri Ap om noen ting, vi. De får selv finne ut hva som er best for Ap.

DIALOG: Tirsdag møter Jonas Gahr Støre Labour- leder Jeremy Corbyn for første gang. På agendaen står brexit og Labours suksess.

Hva nå, ap?

Neste uke møter Jonas Gahr Støre Labour-leder Jeremy Corbyn i London. Dette blir første gang de to sosialdemokratiske partilederne møtes ansikt til ansikt.

Til Klassekampen forteller Støre at Corbyn vil diskutere den nordiske velferdsmodellen og brexit. For to uker siden var også Labours skyggeminister for brexit på besøk i Norge for å få innspill fra Ap.

Fakta

Jeremy Corbyn:

• Leder i det britiske sosialdemokratiske partiet Labour siden 12. september 2015.

• Har sittet i Underhuset siden 1983 for bydelen Islington nord i London.

• Tilhører venstresida i partiet og har også vært aktiv i den britiske fredsbevegelsen og bevegelsen mot atomvåpen.

• Under Corbyns ledelse styrket Labour seg med 31 seter i parlamentet ved forrige valg, uten at det vart nok til å vinne regjeringsmakt.

– Utenkelig med EØS

Støre avviser at han kommer til å gi noen klare råd til sin kollega i Storbritannia og slår fast at «den britiske løsningen vil måtte bli veldig britisk».

– De som sier at britene utenfor EU er en spennende partner for Norge, kan forregne seg, sier Ap-lederen.

– Kreftene i britisk politikk som er toneangivende for å gå ut av EU vil ha lavere skatter, lavere sosial beskyttelse og at Storbritannia skal være et investerings- og skatteparadis, med tilsvarende nedtrekk på velferd og arbeidsrettigheter. Det er ikke det vi vil, fastslår Støre, som ønsker seg flere «partnere som står opp for den europeiske velferds­modellen».

Støres inntrykk er at mange i britisk politikk er interessert i å finne en tilknytning til Europa som sikrer den samme markedsadgangen Norge har, men at britene ikke ønsker den reduserte innflytelsen og medbestemmelsen som følger av EØS-avtalen.

– Når de kommer til Norge, ser de samtidig en avtaleform med manglende innflytelse over vedtatt regelverk som er utenkelig for dem, sier Støre, som selv var med på å forhandle fram EØS-avtalen.

Vil lære av suksessen

Og mens britene søker norske råd om brexit, vil Støre lære om søsterpartiets organisasjonsbygging.

– Labour er det partiet som har vokst sterkest i antall medlemmer de siste årene, og er nå det største sosialdemokratiske partiet i Europa. Jeg vil også høre hans syn på privat og offentlig eierskap og moderne fordelingspolitikk, og selvfølgelig hans tolkning av hvordan Labour kom bedre ut enn ventet ved forrige valg.

På spørsmål om Europas sosialdemokratiske partier bør lære av Corbyn og gå mot venstre, svarer Støre:

– Hvis du ser på Labours manifest til valget, så vil det med norske øyne være et ganske sentrumsbasert manifest. Det forteller litt om utviklingen det britiske samfunnet har hatt, i retning av privatisering og svekking av felles velferdstjenester. Deres forslag handler om å utvide et rom som er skrenket veldig inn.

Ap-lederen minner også om at det finnes andre sosialdemokratiske partier med en annen oppskrift, som også har suksess. Han trekker fram det nylige lokalvalget i Danmark.

– De gikk klart fram i lokalvalget, vant i de store byene og styrket seg regionalt. Samtidig ser vi et sosialdemokratisk parti i Portugal som styrer på sin oppskrift. Partiene speiler sine egne samfunn, og det europeiske mangfoldet er stort nok til at det ikke går an å trekke en klar linje.

– Hva tenker du om at de danske sosialdemokratene åpner for samarbeid med Dansk Folkeparti?

– Dansk Folkeparti skiller seg fra Frp i sin historie og politiske profil. De har mindre av det liberalistiske i den økonomiske politikken og mer tradisjonell velferdspolitikk, men det viser bare hvor lite overførbart politikk er fra et land til et annet. Jeg kjenner mange fellestrekk til Mette Frederiksens måte å tenke politikk på, men det er ikke noe parti som står fjernere for oss enn Frp.

politikk@klassekampen.no

Tirsdag 23. oktober 2018
STERK I TROEN: Knut Arild Hareide hadde regnet med mellom tre og seks mandater fra Rogaland, men fikk ett. Nå står det om de usikre fylkene, som Oslo og Hordaland.
Mandag 22. oktober 2018
SKUFFET: Lokallagsleder Inge Takle Mæstad frykter en dypere splittelse i partiet etter det knusende Hareide-neder­laget i Rogaland. Han beskylder nestleder Olaug Bollestad for å opptre illojalt.
Lørdag 20. oktober 2018
FORTVILELSE: Kjell Ingolf Ropstad «dolket sin egen partileder i ryggen» med abort­utspill i VG, mener sentrale KrF-kilder.
Fredag 19. oktober 2018
MOT: Togtrafikken i nord og vest skal på anbud. Men om Sp og Ap får viljen sin kan det bli full stans i prosessen.
Torsdag 18. oktober 2018
ADVARER: Trusselen om et «uskikkelig» Frp i opposisjon kan ikke bety at Frp skal sitte i regjering til evig tid, sier Knut Arild Hareide. Samtidig advarer han Erna Solberg mot å legge seg opp i KrFs veivalg.
Onsdag 17. oktober 2018
VINN-VINN: Uansett hva KrF velger, vil Frp vinne på det, mener flere i Frp. – Vi er relativt gode på å være i opposisjon, sier Per-Willy Amundsen.
Tirsdag 16. oktober 2018
UT: 260 par har blitt nektet opphold i Norge siden 2017 på grunn av regler mot tvangsekteskap. Også frivillige ekteskap rammes, innrømmer Utlendingsnemnda.
Mandag 15. oktober 2018
OPP: Fra 2016 til 2017 gikk lederlønna i 40 statseide selskaper opp med 6,5 prosent i snitt. Nå tjener lederne i snitt 2,7 millioner kroner i året.
Lørdag 13. oktober 2018
MENNESKEFISKAR: Leiarar for misjonsorganisasjonane Normisjon og Troens Bevis trur KrF vil få mest gjennomslag i eit samarbeid med Ap og Sp.
Fredag 12. oktober 2018
PÅ RANDEN: KrFs veivalg splitter KrF Kvinner. Oddbjørg Minos, som trolig overtar som kvinneleder før partiets skjebnemøte, vil ikke si hvor hun står.