Lørdag 25. november 2017
Naturlig: Jan Bøhler mener alle barn som vokser opp i Norge skal få et naturlig forhold til kropp og hverandre. Her på treningstur i Groruddalen. foto: Christopher Olssøn
Tar generaloppgjør om integrering:
Til angrep mot feighet
Mye smil, lite handling: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug anklages av Jan Bøhler for å komme med for lite integrerings­poltikkk. Foto: Christopher Olssøn
TVANG ER TVANG: – Altfor mange arrangerte ekteskap er i realiteten tvangsekteskap, mener Jan Bøhler (Ap). Han angriper regjeringen for feighet i integreringspolitikken.

INTEGRERING

I 2016 kom det åtte anmeldelser av tvangsekteskap.

Jan Bøhler tror det bare er toppen av isfjellet. Nå vil han skjerpe lovbestemmelsen mot tvangsekteskap til også å gjelde «arrangert ekteskap med utilbørlig press».

Dette er et av flere tiltak han håper kommer ut av en interpellasjon han skal holde i Stortinget tirsdag. Han forventer at integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) kommer tilbake til Stortinget med ny politikk.

– Dersom hun ikke gjør det, får vi fremme sakene selv fra Stortinget, sier Bøhler.

Fakta

Negativ sosial kontroll:

• Negativ sosial kontroll er ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer.

• Kontrollen kjennetegnes ved at den er systematisk og kan bryte med den enkeltes rettigheter i henhold til blant annet barnekonvensjonen og norsk lov.

Kilde: Regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 2017

Får flere henvendelser

– Det er blitt en aksept for at tvangsekteskap er galt, men arrangerte ekteskap er greit. Men også de arrangerte ekteskapene inngås under stor grad av press, sier Bøhler.

Han viser til den ferske filmen «Hva vil folk si?» av Iram Haq der hovedpersonen inngår forlovelse over Skype med en mann hun aldri før har sett, mens hele familien sitter rundt henne.

– Slikt press skal ikke norske jenter og gutter utsettes for.

– Hva er forskjellen på press og tvang?

– Nå er det etablert en forståelse av at det må være kidnapping og vold involvert for at det skal kunne kalles tvang. Her må regjeringen komme med forslag til lovendring. Det er de som har lovkompetansen, sier Bøhler.

Stortingsveteranen fra Groruddalen er kampklar og mer bekymret enn på lenge.

– Jeg får et økende antall henvendelser fra minoritetsmiljøene om tilfeller av sosial kontroll og fysisk og psykisk æresvold, sier Bøhler.

Vil ha brei debatt

Når han møter i Stortinget tirsdag, har han en lang liste med punkter som kan oppsummeres som bakenforliggende årsaker til negativ sosial kontroll.

– Alle er enig i de tiltakene vi har satt inn mot noen typer æresvold som tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Det jeg ønsker meg nå, er en breiere debatt om de bakenforliggende årsakene som manglende aksept for kvinners frihet og likestilling, sier Bøhler.

Han mener regjeringen så langt har vært unnvikende når det kommer til integrering.

– Sylvi Listhaug gikk hardt ut i valgkampen i år og ville forby hatpredikanter å komme til Norge, men jeg har ikke sett noe om dette i framlegget om ny tros- og livssynslov, sier Bøhler.

Han etterlyste tiltak mot hatpredikanter fra kulturminister Thorild Widvey allerede i 2014 og fikk til svar at tros- og livssynsdialogen skulle styrkes.

– I integreringsmeldingen vedtok et enstemmig storting at personer som har religiøs eller kulturell begrunnelse for å ikke delta i arbeid, som at de ikke kan berøre menn eller må ha en spesiell klesdrakt, ikke skal få økonomisk støtte av det offentlige. Likevel får jeg henvendelser fra folk i Nav som etterlyser et regelverk de kan bruke. Det har ikke kommet på plass, sier Bøhler.

– Hva har dette med uønsket sosial kontroll å gjøre?

– Ved å gi offentlig økonomisk støtte til kvinner som ikke tar arbeid av religiøse grunner, aksepterer vi også at mennene deres kan holde dem hjemme. Vi må hjelpe disse kvinnene ut i arbeid, sier Bøhler.

Kjønnsdelt oppvekst

Bøhler mener storsamfunnet må ta ansvar for at gutter og jenter som vokser opp i Norge, får et naturlig forhold til kropp og til hverandre.

– Dette er en del av kampen mot arrangert ekteskap og tvangsekteskap, sier Bøhler og utdyper:

– Altfor mange foreldre bestemmer tidlig hvem barna skal gifte seg med. Det preger hele synet på jenters og gutters oppvekst. Jentene må skjermes og får ikke delta på arenaer hvor det også er gutter. Guttene får mer frihet, men får ikke omgås jenter med lik kulturell bakgrunn i naturlige omgivelser som i idrett eller foreningsliv. De får vært utpå livet på byen og ha kjærester som de uansett ikke kan gifte seg med. Det er en fare for at det påvirker kvinnesynet deres negativt, sier Bøhler, som mener storsamfunnet er for unnfallende.

– Jeg mener for eksempel at vi må ha nasjonale regler mot kjønnsdelt svømmeundervisning. Jeg blir også urolig når jeg hører om fritidsklubber som har egne jentegrupper og guttegrupper. Vi kan ikke kompromisse på verdiene våre. I Norge skal barn vokse opp og ha et naturlig syn på likestilling, sier Bøhler.

– I feil parti

Kari Kjønaas Kjos (Frp) roser Bøhlers engasjement, men mener han er i feil parti.

– Han passer bedre hos oss på dette feltet. Han burde være litt mer ærlig på at han ikke har Aps støtte på alt det han forfekter. Det ville gitt ham større troverdighet, sier Kjos.

– Bøhler mener regjeringen er unnvikende?

– Det er ikke Sylvi Listhaugs feil. Hun vil få til mye, men møter motstand, sier Kjos til Klassekampen.

aseb@klassekampen.no

Tirsdag 18. desember 2018
TILBAKE: Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark går inn i fylkessammenslåingen med planene klare for en rask omgjøring.
Mandag 17. desember 2018
FRAMTIDSFRYKT: Nordmenn flest uroar seg mest for klimaendringar og svekka velferdsstat, ifølge eit notat frå tankesmia Agenda.
Lørdag 15. desember 2018
ÅTVARAR: Mette Nord seier ho ikkje veit kor LO landar i EØS-spørsmålet i 2021, og vil sjølv ikkje garantera for avtalen.
Fredag 14. desember 2018
LOV: Nav-kontorene mener innføringen av lovpålagt aktivitetsplikt hjelper ungdommen, men andelen unge på sosialhjelp er like høy som før loven kom.
Torsdag 13. desember 2018
NYTT: I 2017 døde flere rusbrukere av heroin-medisinen metadon, enn heroin, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.
Onsdag 12. desember 2018
VOLDTEKT: Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich mener minstestraffen for voldtekt er for høy. Han vil løfte diskusjonen inn i regjeringsforhandlingene med KrF, Frp og Venstre.
Tirsdag 11. desember 2018
FORSLAG: Venstrevridde eksperter vil lage et nytt europeisk parlament og la institusjonen rå over et kjempebudsjett på 4 prosent av Europas BNP.
Mandag 10. desember 2018
BARNEFRI: Fødselsraten i 2017 var den laveste som er målt. I 2018 ligger vi an til sette ny bunnrekord.
Lørdag 8. desember 2018
PRESSEFRIHET: Norge vil avgi en flere punkts stemmeforklaring til FNs migrasjonsavtale mandag. Ett av punktene skal tydeliggjøre pressens uavhengighet.
Fredag 7. desember 2018
VERPESJUKE: Regjeringen har satt ned en egen arbeids­gruppe for å få norske kvinner til å føde flere barn. MDG mener befolkningsvekst bør komme gjennom innvandring.