Torsdag 16. november 2017
UTSATTE: Richard Aune, leder for landets største journalistklubb – NRKJ, ser ikke bort fra at vikarer er mer utsatt for trakassering enn sine fast ansatte kollegaer.
• Opp mot 30 prosent av ansatte i norske mediehus er vikarer • Mange vegrer seg for å si ifra om trakassering
Bekymret for vikarene
Undersak

Ser på vikarbruk og trakassering

Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening skal nå finne ut av blant annet om vikarer i mediebransjen blir mer utsatt for seksuell trakassering enn andre.

Neste uke sender de ut en undersøkelse til sine medlemmer som skal kartlegge omfanget av seksuell trakassering i bransjen.

Olav Nyhus, personal­direktør i NRK, kjenner ikke konkret til om vikarer er mer utsatt for trakassering.

– Samtidig kan man forstå at midlertidig ansatte vil være mer utsatt generelt i arbeidslivet og at det kan være mer krevende for dem å ta opp uønskede hendelser, sier han.

– Richard Aune sier at det særlig er vikarer i NRK som vegrer seg for å ta saker om seksuell trakassering videre. Hva tenker du om det?

– Det er i så fall svært beklagelig. Jeg håper at vi, gjerne i dialog med fagforeningene, vil kunne ta grep for å sørge for at dette endrer seg.

– Hvordan jobber dere med å få folk til å si ifra i dag?

– Vi har egne retningslinjer for varsling av uakseptable hendelser i NRK, og disse ble seinest revidert tidligere i år. Men den erfaringen vi har fått gjennom medieoppslag i nyere tid gjør at det er naturlig gå gjennom retningslinjene på ny.

Nyhus presiserer at retningslinjene er vedtatt i samråd med fagforeningene, men sier at ledelsen nå vil se på forslaget om å lage egne rutiner for håndtering av seksuell trakassering.

– Jeg er opptatt av at ingen av NRKs medarbeidere skal oppleve uakseptable hendelser, sier han.

– Får vikarer beskjed når de begynner om hvor de kan melde fra om trakassering?

– Det vil jeg tro er veldig individuelt, men reglene skal være lett tilgjengelige på våre intranettsider. Så må vi se om vi må gjøre noe for å gjøre dem lettere tilgjengelig.

Ragnhild Ås Harbo
Midlertidig ansatte er mer utsatt for seksuell trakassering enn faste, viser rapport. I NRK opplever klubbleder Richard Aune at det spesielt er vikarene som vegrer seg for å melde fra.

metoo

Vikarer er spesielt utsatt for seksuell trakassering i arbeidslivet. Det slo en omfattende svensk LO-undersøkelse fast i 2015, som Klassekampen omtalte den gang.

I norske mediehus utgjør vikarene en vesentlig del av arbeidsstokken. Leder i Norsk journalistlags klubb i NRK (NRKJ) Richard Aune ser ikke bort fra at de er mer utsatt for trakassering enn sine fast ansatte kollegaer.

– Vi ser i hvert fall at vikarene i større grad er redde for å varsle videre om seksuell trakassering, sier han.

Om lag 30 prosent av de redaksjonelt ansatte i Dagbladet i dag er ansatt i vikariat, viser tall Klassekampen har fått av avisa. I TV 2 er andelen 15 prosent, mens det i NRK og Aftenposten er henholdsvis 9 og 6 prosent vikarer for øyeblikket. Tallene gjelder både langtids- og tilkallingsvikarer.

For hele arbeidsstyrken var andelen midlertidig ansatte på 8,7 prosent i fjor.

– En av kostnadene ved å ha en høy andel vikarer, er at de er i en spesielt sårbar situasjon også når det gjelder seksuell trakassering. De er redd for jobben sin og går i konstant usikkerhet, sier Aune.

Fakta

Seksuell trakassering:

• Debatten om seksuell trakassering har blusset opp i kjølvannet av overgrepsanklager mot Hollywood-produsent Harvey Weinstein.

• I helga langet tv-profil Aleksander Schau ut mot ukultur i mediebransjen i en rekke Twitter-meldinger.

• Vikarer er mer utsatt for seksuell trakassering enn fast ansatte, viste en stor undersøkelse av svensk arbeidsliv fra svenske LO i 2015.

• En sammenfatning av flere nordiske undersøkelser fra Nordisk Union samme år slo fast det samme.

Vil ha bevisstgjøring

Han forteller at journalistklubben med jevne mellomrom får meldinger om seksuell trakassering, men at det er få som vil ta saken videre.

– De frykter at det skal få konsekvenser, for eksempel at de ikke får fornyet vikariatet. Det er vanskelig for oss som tillitsvalgte, men vi må ta hensyn til det tydelige ønsket de måtte ha, sier Aune.

Forrige uke sendte NRKJ et forslag til kringkastingssjefen om at NRK må innføre egne rutiner for forebygging og håndtering av seksuell trakassering.

– Jeg ser at mange sjefer bruker mye tid på å si at de som opplever sånt har en plikt til å melde fra, men vi må også fortelle at de som klår, har en plikt til å la det være. Jeg skulle ønske vi jobbet litt mer med bevisstgjøring om hva som er uakseptabel atferd, sier Aune.

– Hvordan kan dere gjøre det?

– Kanskje gjennom diskusjoner på morgen­møter eller i ulike samarbeids­foraer. Det bør også være en egen del av leder­utdanningen.

– Vanskelig å si ifra

I helga skapte tv-profil Aleksander Schau bølger da han langet ut mot ukultur i mediebransjen i en rekke Twitter-meldinger.

Han listet opp flere eksempler på menn som hadde forgrepet seg på og trakassert kvinner og fortalte at de fleste av eksemplene er fra TV 2.

Foreløpig er Ragnhild Ås Harbo en av svært få journalister i Norge som har fortalt offentlig at hun har blitt utsatt for et seksuelt overgrep i forbindelse med jobb.

Hun var på reportasjetur for Aftenposten for fire år siden som journalistvikar da hun skal ha opplevd at en kollega fra et annet mediehus kledde av henne mens hun sov. Harbo kjenner seg igjen i at få vikarer melder fra om seksuell trakassering.

– Det er utrolig vanskelig som vikar å si ifra fordi jobb­situasjonen din er så usikker. Jeg ville ikke ha turt å søke jobb i den redaksjonen som han som forgrep seg på meg befinner seg i, og det begrenser jo jobbmulighetene mine. Jeg vet at det er en ukultur i den redaksjonen, sier hun.

Sjefredaktøren i medie­huset det er snakk om, kjenner seg ikke igjen i påstanden.

– Men i likhet med mange mediehus har nok kanskje også vi en vond historikk på grunn av at bransjen har vært så mannsdominert. Jeg håper at alt står bra til nå. Men man har aldri noen garanti, sier vedkommende.

Ragnhild Ås Harbo er nå arbeidssøkende. Etter at hun fortalte om det hun ble utsatt for, har hun fått tilbakemeldinger fra flere andre som har opplevd seksuell trakassering og overgrep. Hun tror at mange ikke vil si fra om ubehagelige episoder fordi de selv føler skam og skyld.

– Sånn skal det ikke være. Hvis du som ung vikar er på sommerfest med jobben, og opplever at sjefen din tar hånda si under kjolen din, er det ikke din feil, fastslår hun.

mari.vollan@klassekampen.no

Fredag 14. desember 2018
160 millioner kroner har det kostet å totalrenovere «Hestmanden». Nå må museumsskipet legge til kai fordi Kulturdepartementet ikke vil gi fem millioner kroner i økt støtte.
Torsdag 13. desember 2018
Mange var sikre på at Amazon ville etablere seg i Sverige denne høsten. Men satsingen lar vente på seg.
Onsdag 12. desember 2018
Finnmark fylkeskommune vil erstatte skolebibliotekarene med elevvakter og chatte­tjenester. Nå frykter Bibliotekforeningen at dette er starten på en ny trend.
Tirsdag 11. desember 2018
I medienes dekning av selvmord blir helsevesenet ofte utpekt som syndebukker, mener psykiatrisk sykepleier Rita Småvik. Hun frykter at det kan gjøre forebygging vanskeligere.
Mandag 10. desember 2018
MDG-politiker og forfatter Eivind Trædal har fått politiske motstandere på døra. Han mener grensa for aktivisme, også den kunstneriske, går ved dørstokken til folks privatliv.
Lørdag 8. desember 2018
Tilhengerne kaller det en revolusjon. Eks-statsråd Gudmund Hernes kaller det tøv. Hva handler moteordet «dybdelæring» om – dypest sett?
Fredag 7. desember 2018
TV 2 har innført ny instruks for omtale av selvmord. – Vi i mediene har medvirket til å skape tabuet rundt selvmord, sier nyhetsredaktør.
Torsdag 6. desember 2018
Regjeringens ønske om å lage stadig større museumsenheter kan svekke det lokale engasjementet ved småmuseene. Det frykter styreleder ved veterantoget Tertitten i Sørumsand.
Onsdag 5. desember 2018
Mannlige kunstnere står for hele 94 prosent av salgsinntektene i det norske andrehåndsmarkedet. Kunstner Lotte Konow Lund mener Nasjonalmuseet må ta sin del av ansvaret.
Tirsdag 4. desember 2018
Forrige runde med sammenslå­inger førte til opprør i Museums-­Norge. Nå varsler kulturminister Trine Skei Grande (V) en ny reform, hvor antallet museer skal ned fra 60 til 25–30.