Onsdag 15. november 2017
MISFORNØYDE: Fra venstre: Jan Erik Vold, Irene Engelstad, Edvard Hoem og Cato Schiøtz langer ut mot kulturminister Linda Hofstad Hellelands kutt av statsstipend til kunstnere. Alle foto: Klassekampen
For første gang på 17 år vil ikke Kulturdepartementet dele ut nye statsstipend til kunstnere:
Opprør mot stipendkutt
«Smålig.» «Kulturfiendtlig.» Det er noen av reaksjonene på at kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) ikke vil dele ut et eneste stats­stipend i år.

Stipend

I mengden av offentlige stipender henger statsstipendet aller høyest. Siden ordningen ble innført på 1800-tallet, er 228 kunstnere og akademikere blitt tildelt dette stipendet. I dag er i alt 30 statsstipendiater sikret en årsinntekt på 437.000 kroner. I motsetning til andre stipender, løper statsstipendet helt fram til pensjons­alder ved fylte 67 år.

Det er kulturministeren selv som innstiller på nye statsstipend overfor Stortinget, og normalt blir navnene på de nye statsstipendiatene offentliggjort i Kulturdepartementets budsjettforslag. Men i budsjettet som ble lagt fram i oktober, står det kun en kort omtale av selve ordningen, men ingen nye navn blir nevnt.

Klassekampen får bekreftet fra Kulturdepartementet at årets tildelinger er avlyst på grunn av «en stram budsjettsituasjon».

Fakta

Kutter i statsstipend:

• Kulturdepartementet har for første gang siden 2000 valgt å ikke utnevne nye stats­stipendiater.

• Ordningen med statsstipend ble innført i 1876 og skal støtte opp om uavhengig, fri virksomhet innen kultur, samfunn og vitenskap.

• 30 personer mottar i dag 436.900 kroner i årlig stats­stipend fram til fylte 67 år.

• Mottakerne må levere årlig rapport til Kulturdepartementet om foredrag, bokutgivelser og andre aktiviteter.

– Løgn og bedrag

For å bli utnevnt til statsstipendiat, må du bli anbefalt av andre enn deg selv. Poet og forfatter Jan Erik Vold har mottatt statsstipend siden 1992 og har siden gitt ut en mengde diktsamlinger og biografier om blant andre Ernst Orvil og Gunvor Hofmo.

– Skulle jeg klart dette uten statsstipend, da måtte jeg i så fall ha spist bare gråstein og gulrøtter, sier Vold.

I år er Vold en av mange kultur- og medietopper som har støttet opp under kandidaturet til forfatter og kritiker Henning Hagerup.

– Jeg blir helt målløs. Et statsstipend koster nesten ingenting. Dette er kultur­fiendtlig og en helt ny tendens i norsk politikk. Takk Erna for det, sier Jan Erik Vold på telefon fra Stockholm.

Som regel innstiller Kulturdepartementet på to nye stipendiater, som belaster kulturbudsjettet med mindre enn én millioner kroner årlig. Ifølge Kulturdepartementets pressemelding om statsbudsjettet, øker kulturbudsjettet til neste år med hele 300 millioner kroner.

– Statsstipendene har vært en usedvanlig sjenerøs og gunstig ordning, som ikke har kostet nasjonen særlig mye. Men den har tatt vare på særegne talenter som ofte faller mellom alle stoler og ikke har mulighet til fast ansettelse. At kulturministeren ikke skal ha råd til dette, er løgn og bedrag, sier Vold.

Skylder på budsjett

Kulturdepartementets statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) svarer på vegne av kultur­minister Linda Hofstad Helleland, som for tida befinner seg i Sør-Korea i møter med antidopingbyrået Wada.

«Selv om det utvilsomt forelå gode kandidater, har regjeringen i en stram budsjettsituasjon ikke funnet å kunne prioritere midler til nye statsstipendiater for 2018», svarer Fredriksen på e-post via sin pressemedarbeider.

Fredriksen hadde i går ikke tid til å besvare andre spørsmål Klassekampen har stilt, blant annet om kriteriene for ordningen og hvorvidt han mener den bør evalueres eller utfases.

«De som allerede inngår i ordningen, blir videreført på vanlig måte», svarer han.

Vårt spørsmål om hvorvidt tildelingene vil bli gjenopptatt neste år, blir heller ikke besvart.

Håper på KrF og Venstre

En av årets kandidater som ikke vil få søknaden vurdert, er forfatter og tidligere Morgenbladet-redaktør Alf van der Hagen. Advokat Cato Schiøtz har sendt inn et fyldig anbefalingsbrev til departementet, undertegnet av blant andre tidligere kulturminister Åse Kleveland, Linn Ullmann og Vigdis Hjorth.

Schiøtz reagerer med undring på at kulturministeren i år har kuttet ut tildelingene.

– Det synes jeg er virkelig stusslig. Dette betyr null og niks i utgifter for Kulturdepartementet. At kulturministeren ikke forstår hvor stor betydning denne ordningen har for kulturlivet, er helt ubegripelig og fullstendig misforstått. Dette er ikke kultur, men ukultur.

Schiøtz håper kulturkomiteen på Stortinget vil gripe inn og sørge for at statsstipendiatene blir lagt inn budsjettet igjen.

– Representantene for Venstre og KrF kan umulig sitte og se på at kulturbudsjettet blir skåret inn på denne måten.

Pensjonert litteraturprofessor Irene Engelstad har også støttet opp under søknaden for Alf van der Hagen.

– Det er rett og slett rystende og provoserende at departementet ikke har råd til en så liten utgift. Prioriteringer er alltids en vanskelig sak å bedømme, men en enkel løsning ville vært om regjeringen ga litt mindre i skattelettelser.

Engelstad mener ordningen er svært betydningsfull å opprettholde for akademikere, etter flere år med kutt i de frie forskningsmidlene.

– Det er kjempeviktig at denne luka holdes åpen, ikke minst for akademikere som opererer mellom forskning og formidling,

– Ei pølse i syltetida

Sosiologiprofessor Cathrine Holst forteller at hun har brukt mye tid på å utforme en søknad på vegne av den kritikerroste forfatteren Lars Ove Seljestad.

– Jeg synes dette er bare trist, også fordi jeg hadde stor tro på søknaden for Seljestad.

Hun mener Kulturdepartementets begrunnelse om budsjettøkonomi ikke holder mål.

– Hvorfor kutter de i akkurat denne ordningen? Betyr det at kulturministeren ikke mener det er en viktig ordning? De som mottar statsstipend, er viktige bidragsytere til samfunnet vårt, som gjerne jobber døgnet rundt. Uten statsstipend må de livnære seg på kortvarige stipender og honorarer, og iblant må de leve på fattigdomsgrensa.

Tidligere nasjonalbibliotekar og Ap-statsråd Bendik Rugaas har søkt på vegne av kunstkritiker Tommy Sørbø.

– At departementet ikke vil utnevne nye stipendiater, er litt smålig. Pengene det er snakk om her er som en pølse i syltetida, det er ingenting. Rett og slett litt sørgelig, sier Rugaas.

Han vil ikke gjøre seg til dommer over prioriteringene til kulturminister Helleland, men mener det har skjedd et skifte i kultur­politikken.

– Tidligere var signalene fra departementet tydelige, og de som jobber med kunst- og kultursektoren har vært stort sett fornøyd, sier Rugaas.

Var avhengig av stipend

Forfatter Edvard Hoem slutter seg til kritikken av kulturministeren.

– Det vil alltid finnes noen som opererer utenfor det akademiske miljøet og som forsker på viktige temaer som institusjonene ikke bryr seg om. Derfor er det så viktig å opprettholde denne ordningen med statsstipendiater, sier Hoem.

Fra 2012 og fram til han fylte 67 år, mottok han selv statsstipend. I løpet av disse årene fikk han blant annet fullført en firebinds biografi om Bjørnstjerne Bjørnson, et verk som han mener aldri ville blitt fullført uten inntektene fra stipendet.

– Ordningen ble opprettet i en tid da Norge var et lutfattig land og man skjønte verdien av å bygge opp denne nasjonen. At regjeringen ikke vil utnevne nye i år, skyldes nok en mangel på langsiktig perspektiv. Og jeg som trodde det var bedre økonomiske tider nå og at alle skal få skatte­lette, sier Hoem.

jonas.braekke@klassekampen.no

Onsdag 12. desember 2018
Finnmark fylkeskommune vil erstatte skolebibliotekarene med elevvakter og chatte­tjenester. Nå frykter Bibliotekforeningen at dette er starten på en ny trend.
Tirsdag 11. desember 2018
I medienes dekning av selvmord blir helsevesenet ofte utpekt som syndebukker, mener psykiatrisk sykepleier Rita Småvik. Hun frykter at det kan gjøre forebygging vanskeligere.
Mandag 10. desember 2018
MDG-politiker og forfatter Eivind Trædal har fått politiske motstandere på døra. Han mener grensa for aktivisme, også den kunstneriske, går ved dørstokken til folks privatliv.
Lørdag 8. desember 2018
Tilhengerne kaller det en revolusjon. Eks-statsråd Gudmund Hernes kaller det tøv. Hva handler moteordet «dybdelæring» om – dypest sett?
Fredag 7. desember 2018
TV 2 har innført ny instruks for omtale av selvmord. – Vi i mediene har medvirket til å skape tabuet rundt selvmord, sier nyhetsredaktør.
Torsdag 6. desember 2018
Regjeringens ønske om å lage stadig større museumsenheter kan svekke det lokale engasjementet ved småmuseene. Det frykter styreleder ved veterantoget Tertitten i Sørumsand.
Onsdag 5. desember 2018
Mannlige kunstnere står for hele 94 prosent av salgsinntektene i det norske andrehåndsmarkedet. Kunstner Lotte Konow Lund mener Nasjonalmuseet må ta sin del av ansvaret.
Tirsdag 4. desember 2018
Forrige runde med sammenslå­inger førte til opprør i Museums-­Norge. Nå varsler kulturminister Trine Skei Grande (V) en ny reform, hvor antallet museer skal ned fra 60 til 25–30.
Mandag 3. desember 2018
For to uker siden fikk de ansatte i Morgenbladet beskjed om at redaksjonssjefen slutter på dagen. I et brev til styret uttrykker klubben dyp bekymring for avisas framtid.
Lørdag 1. desember 2018
Demian Vitanzas bok om en fremmed­kriger skulle kanskje ikke vært gitt ut som en roman, mener Ane Farsethås.