Mandag 13. november 2017
Exit Meyer

• Etter de siste dagenes dramatiske strid om Statistisk sentralbyrå har mange mediekommentatorer problemer med å se forbi det faktum at finansminister Siv Jensen er Frp-leder og innvandringskritiker, mens avtroppende SSB-sjef Christine Meyer er positiv til innvandring. Med utgangspunkt i disse to opplysningene velger flere å støtte sistnevnte og beskylde førstnevnte for å svekke troverdigheten til SSB. Da snus hele saken på hodet. Det som har skjedd er at Meyer stilte seg i spissen for en omorganisering av SSB som ville forandret den faglige profilen på forskningsavdelingen og true byråets samfunnsoppdrag. Finansdepartementet har ønsket en effektivisering og modernisering av SSB med sterkere satsing på bruk av digitale verktøy, men har samtidig gjort det klart at mer fundamentale forandringer av forskningsprofilen måtte vente til Statistikkutvalgets innstilling var klar. Meyer har likevel presset fram en omfattende endring, der mange forskere som jobber med prognoser og framskrivninger med utgangspunkt i SSBs modeller ville ha mistet jobben i forskningsavdelingen. I stedet ble det lagt vekt på internasjonal publisering, som favoriserer forskning på mikrodata, mens den makro- og modellbaserte forskningen som etterspørres av Finansdepartementet, partene i arbeidslivet, Stortinget og allmennheten for øvrig, blir skadelidende.

• I redegjørelsen fra Siv Jensen fredag går det fram at Finansdepartementet allerede i mars i år advarte mot større endringer som omfattes av Statistikkutvalgets arbeid. Samtidig understreker departementet at SSB må sikre «at kvaliteten på leveransene til Stortinget og departementene, herunder de som lages i henhold til modellkontraktene», ikke svekkes som følge av omorganiseringer. Departementet mener SSB-sjefen ikke har fulgt opp dette i tilstrekkelig grad, noe som førte til at Siv Jensen til slutt erklærte at Meyer ikke hadde hennes tillit. I stedet for å trekke seg valgte Meyer å kjøre saken med pauker og basuner, inkludert innleie av buldreadvokaten Dag Steinfeld. Det sto henne selvfølgelig fritt, men bekreftet at tida nå var moden for å forlate stillingen som leder for Statistisk sentralbyrå.

Tirsdag 23. oktober 2018
• Kringkastingsrådet har mottatt 110 klager på at NRK brukte Civita-leder Kristin Clemet som ekspertkommentator under dekningen av valget i Sverige i september i år. Om lag 75 av klagene kom som resultat av en kampanje på partiet Rødts...
Mandag 22. oktober 2018
• Norsk politikk er blitt revitalisert etter at Knut Arild Hareide for tre uker siden rådet KrF til å sondere mulighetene for en historisk regjeringskoalisjon med Ap og Sp. Etter et år hvor norsk politikk...
Lørdag 20. oktober 2018
• Denne uka avholdes økonomifestivalen Kåkånomics i Stavanger. Der møtes økonomer, politikere og helt vanlige siddiser for å drøfte små og store økonomiske spørsmål. Et gjennomgangstema på flere arrangementer er det økonomiske...
Fredag 19. oktober 2018
• Onsdag ble det klart at det britiske selskapet Go-Ahead har slått NSB og svenske SJ i konkurransen om å få kjøre tog på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Det er i tråd med den blåblå regjeringens plan for norsk togtrafikk, hvor den...
Torsdag 18. oktober 2018
• Det er underlige tider i norsk politikk. De siste dagene har flere politikere på borgerlig side skrudd opp retorikken i et forsøk på å beholde Kristelig Folkeparti som støtteparti for regjeringen. Tirsdag advarte statsminister Erna Solberg...
Onsdag 17. oktober 2018
• VGs sak «Tre brødre på Tolga» avdekket grove overtramp fra kommune og helsevesen mot de tre brødrene Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen. De tre fikk alle diagnosen psykisk utviklingshemmet, uten at de fikk vite om det og uten utredning.
Tirsdag 16. oktober 2018
• Noen av Norges mest toneangivende politiske kommentatorer har de siste dagene satt i gang et regelrett hardkjør mot Kristelig Folkepartis leder Knut Arild Hareide. De karakteriserer hans forsøk på å få partiet med seg over blokkgrensa som...
Mandag 15. oktober 2018
• «Skjebnedagen», kalte de den. Onsdag i forrige uke hadde de ansatte i Danmarks Radio (DR) fått beskjed om å være tilgjengelige fra klokka åtte om morgenen. Da telefonene sluttet å kime to timer seinere, hadde 205 medarbeidere fått sparken.
Fredag 12. oktober 2018
• Det britiske sosialdemokratiske partiet Labour publiserte i forbindelse med sitt landsmøte i Liverpool forrige måned en video som oppsummerer partiets program framover. Videoen ligger som hovedsak på hjemmesida og har som hovedbudskap at...
Torsdag 11. oktober 2018
• De siste ukene har Klassekampen skrevet flere saker om regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Reformen ble innført i 2015 og innebærer årlige kutt på 0,5 prosent for alle statlige virksomheter. I årets nasjonalbudsjett...