Klassekampen.no
Mandag 6. november 2017
Nå teller dem oss også: Fra Telemarksforskning sin Norsk kulturindeks 2017.
Det er noe med kultur og tall, er det ikke?

Gjestespill

Det gikk nok hett for seg i de ulike kommunale kulturavdelingene da Telemarksforskning lanserte sin Kulturindeks for 2017. Igjen var gjengangeren Røros på toppen, nå andre år på rad. Vi gratulerer!

Men det er noe med kultur og tall, er det ikke? Jeg synes i hvert fall at det noen ganger tegner seg et bilde. Straks disse tallene er lansert, så begynner vi å rive og slite i dem. Grunnlaget er sviktende og formålet blir mistenkeliggjort. Tallene bekrefter ikke vårt bilde eller vårt syn på egen virksomhet. Samtidig er det åpenbart at tall er kunnskap og at tall er makt, og at de derfor er viktige.

Det er lagt vekt på at landets kulturpolitikk skal være kunnskapsstyrt. Det er bra! Kunnskap bør ligge i bunn av alt det vi gjør. I årets forslag til statsbudsjett kan man lese blant annet dette: «Kunst- og kulturaktørene må holde høy kvalitet, arbeide kunnskapsbasert og jobbe aktivt med formidling for å tiltrekke seg publikum.»

Og nettopp derfor er det viktig at det også finnes kunnskap om hvordan tall og statistikk fremkommer, og hvordan disse skal brukes og tolkes.

Nå er Kulturdepartementet i gang med innspillsmøter i forbindelse med den nye kulturmeldingen som skal være ferdig 2019. Temaene som skal drøftes og spørsmålene som stilles handler mye om arbeidsdeling mellom forvaltningsnivåene stat, fylke og kommune. Jeg har bitt meg merke i disse utfordringene: Hva vil vi at norsk kulturliv skal være om 20 år? Hvilke muligheter og hvilke utfordringer finnes?

Men alle er vel enige om at Oslo er den beste kulturkommunen med det beste kulturtilbudet? Eller? Ikke? Alt avhenger selvfølgelig av utgangspunkt og ståsted. Og om 20 år, hvor står vi da?

Det er ikke akkurat små spørsmål man skal gi seg i kast med. Noe sier meg at kunsten å telle, og hva som skal telles, blir sentralt.

musikk@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 4. desember 2017 kl. 14.13