Klassekampen.no
Lørdag 4. november 2017
Autoritetskampen

Foto: Sturlason

aktuelt navn

sigrid Sollund

Programleder i P2s Dagsnytt 18. Aktuell med boka «Hersketeknikker».

– Hva er nytt på hersketeknikkfronten siden Berit Ås brakte det fram i lyset på 1970-tallet?

– I et mer likestilt og individfokusert samfunn er også maktforholdene endret, noe som igjen påvirker hvordan hersketeknikkene brukes. Det er ikke lenger nesten bare godt voksne menn som sitter med makt. Det er heller ikke alltid lett å umiddelbart peke på hvem som er den overlegne i alle situasjoner. Noen har økonomisk eller politisk makt, andre har definisjonsmakt eller et følelsesmessig overtak. Maktspredning er positivt, men det kan også gjøre oss mer utsatt for hersketeknikker fra kanter vi kanskje ikke forventer. I tillegg har vi fått en mer fragmentert offentlig samtale, blant annet gjennom sosiale medier. Da mister vi et felles utgangspunkt, noe som kan gjøre oss mer mistenksomme mot meningsmotstandere. Dermed kan vi lettere lese dem vrangt og tillegge dem suspekte meninger og motiver.

– Hva er forskjellen på å bruke hersketeknikker og det å bare være en dreven debattant?

– Det er ikke hersketeknikk å ha de beste argumentene og den tydeligste retorikken. Men når noen for eksempel setter andre i bås eller argumenterer mot noe de ikke sier, er det hersketeknikker i bruk. Når Anniken Huitfeldt får høre i en politisk debatt: «Ikke vær så sår, fru Huitfeldt», virker det både nedlatende og reduserende, fordi det antydes at hun reagerer ut fra følelser, som hun attpåtil blir tillagt.

– Som programleder må du både kunne slå ned på intervjuobjektenes hersketeknikker overfor hverandre, men også de som kan brukes mot deg. Hvordan har du lært deg å gjennomskue triksene?

– Som ung og fersk er det lett å føle på at intervjuobjektene har mer autoritet enn deg. Dette kan de også la deg få kjenne på gjennom å påpeke hvor kort tid du har vært i «gamet» eller kommentere din manglende erfaring. Jeg har forsøkt å tenke gjennom situasjoner der jeg har følt at noen har forsøkt å angripe troverdigheten og autoriteten min gjennom kommentarer eller kroppsspråk. På den måten blir jeg også flinkere til å kjenne igjen det som skjer i stedet for at jeg bare føler meg liten og dum. Med erfaring blir man tryggere, selv om tvetydige eller spydige meldinger rett før sending fortsatt kan sette meg ut litt.

– Når du intervjuer ringrever i politikken må du noen ganger være litt hard i klypa. Bruker du disse teknikkene selv?

– Jeg skriver en del om hersketeknikker fra journalister, og kan ikke skryte på meg å gå fri for dem. Ofte blir det en kamp om autoritet i studio, om hvem som vinner avbrytelsen eller styrer hvilken vei debatten går. Jeg kan nok også sette intervjuobjekter i bås og farge virkelighetsbildet annerledes enn gjestene er komfortable med, men jeg prøver å være makten min bevisst.

Karoline Henanger

Artikkelen er oppdatert: 30. november 2017 kl. 14.53