Klassekampen.no
Torsdag 2. november 2017
Tv-genet: Er kanskje ikke blant dem vi har fått fra neandertalene. Her fra neandertalmuseet i Mettmann i Tyskland. Foto: Wikimedia Commons
Gamle gener om igjen
Neandertalerne tok vare på noen av våre gamle gener, som vi hadde mistet på veien. Så fikk vi dem tilbake.

genetikk

Det vakte oppsikt da biologen Svante Pääbo og kolleger i 2010 kunne fortelle at vi hadde paret oss med neandertalere og til og med overtatt noen av deres gener. Antallet gener varierer litt, men hos enkelte av oss er det opp til tre-fire prosent neandertalergener (uten dermed å påstå at man kan se det på dem det gjelder).

Nikotin og bilringer

Nå viser det seg at noen av de genene vi da fikk, faktisk er gamle gener som vi mistet i en genetisk «flaskehals», da en liten gruppe moderne mennesker vandret ut fra Afrika. Dette kom fram da forskere ved Vanderbilt University i Nashville gjorde en sammenlikning av gener fra mer enn 20.000 mennesker, publisert i Evolution.

Mange av disse genene er nyttige for oss, blant annet ble immunforsvaret vårt styrket. Men noen kunne vi kanskje vært foruten, som de som gjør oss lettere avhengige av nikotin og gir oss tykkere midje.

Det var for mellom 60.000 og 80.000 år siden at moderne mennesker vandret fra Afrika til Eurasia, muligens drevet av klimaendringer i det østlige Afrika. Da hadde neandertalerne, etterkommere av en tidligere menneskeart – Homo erectus – allerede vært i Eurasia i flere hundre tusen år.

Takk for lånet!

Lenge trodde man at vi ikke hadde paret oss med disse fjerne slektningene. Men Pääbo og kolleger ved Max Planck-instituttet for evolusjonær antropologi i Leipzig viste altså at dette faktisk hadde funnet sted, for rundt 50.000 år siden. Og vi var ikke fjernere i slekt enn at mange av neandertalergenene levde videre i moderne mennesker. De er blitt funnet både i Europa og Asia. (Det samme gjelder en mer nyoppdaget menneskeart, denisovanerne, som også Pääbo og hans kolleger har oppdaget fra beinfunn i en hule i Sibir).

Det nye er altså at neandertalerne hadde «tatt vare på» noen av våre gamle gener, som vi hadde mistet på veien. De som trodde at innblandingen av neandertalergener i europeere og asiater kanskje hadde fjernet oss genetisk fra afrikanerne, må nå revurdere dette: Tvert imot bragte de oss tilbake til våre røtter. I det minste for noen geners vedkommende.

viten@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 28. desember 2017 kl. 16.12