Klassekampen.no
Tirsdag 31. oktober 2017
Reformasjonstanker

I dag er det 500 år siden Martin Luther skal ha spikret opp sine 95 teser på slottskirkedøren i Wittenberg i den tyske delstaten Sachsen-Anhalt. Det er liten tvil om at jubileet utnyttes til det fulle i flere land, og et interessant spørsmål er hva konkrete eldre steder, eksisterende under reformasjonen, kan ha å si. For eksempel er selve Wittenberg er en viktig plass i manges reformasjonsforestillinger. Luthers 95 teser er det første mange tenker på når de hører byens navn, selv om det er usikkert om de faktisk fysisk ble spikret opp i sin tid.

I slutten av august deltok jeg på en reformasjonsbyvandring i Københavns indre by. Fram og tilbake gikk vi i gater jeg tidligere hadde gått i flere ganger uten å være bevisst deres historie. Turen var interessant nok og vår danske cand.mag. var også en dyktig guide. Men dessverre ble det slik til at de fleste gamle reformasjonssteder vi gikk forbi forsvant i inntrykksmylderet fra byens moderniserte fasader. Gater hvor gamle og interessante ting skulle ha befunnet seg gjorde rett og slett lite inntrykk.

Annerledes var det da jeg for noen år siden besøkte den lille byen Stolberg i fjellområdet Harz og samme delstat som Wittenberg. Stolberg, som for øvrig var fødebyen til en annen kjent reformator ved navn Thomas Münzter, er en svært liten by og har blant annet et gammelt slott som bar tydelig preg av mange år med manglende vedlikehold den gangen jeg besøkte landsbyen for litt over fire år siden. Byens slott bidro allikevel, sammen med byens mange bindingsverkshus, til en følelse av at tiden nesten hadde stått stille på stedet. Nesten, må man understreke, for et bedre måltid med currywurst ble inntatt i en liten biergarten i byen samme dag og denne retten visste jeg jo var av betydelig nyere dato enn både Luther og Münzter. Oppe i høyden på den andre siden av slottet kunne man videre finne den såkalte Lutherbuche, et tre plantet der Luther og en herre ved navn Reiffenstein skal ha vært på tur og sett utover landsbyen. Luther skal ha sammenlignet landsbyen med en fugl fra der han stod og ansett for eksempel slottet for å være hodet.

Hva kan gamle småbyer som Stolberg og turer som denne hjelpe oss til å huske på? Luther og Reiffensteins tur hadde nok lite med reformasjonen å gjøre direkte, men gjør allikevel plass til ettertanke. Viktigheten av å bevare ting er en umiddelbar og naturlig en, for å sette pris på skaperverket. Men som Luther likte det den gangen er vi også flere som liker å gå på tur og bestige høyder den dag i dag. Et sentralt ord for reformasjonen må i så henseende sies å være «gratis», for det var det frelsen var, og dette er også tilfelle for for eksempel allemannsretten.

ak.wangensteen@hotmail.com

Artikkelen er oppdatert: 19. desember 2017 kl. 17.23