Klassekampen.no
Torsdag 26. oktober 2017
Hvor kommer plasten fra?
Det er ikke nødvendigvis de som forbruker mest, som står for mest forsøpling i naturen.

miljø

En hval som strandet utenfor Bergen med magen full av plast, gjorde verden for alvor oppmerksom på at verdenshavene er i ferd med å fylles opp av plastavfall. Og fokuset ble med én gang satt på vårt eget søppelforbruk. Men hvor kommer egentlig plastsøppelet fra? En studie ledet av Christian Schmidt ved Helmholtz-senteret for miljøforskning (UFZ) i Kiel, nylig publisert i Environmental Science & Technology, kom fram til en overraskende konklusjon.

Ti versting-elver

De tyske forskerne analyserte data fra hele verden, ikke minst fra 57 elver. De regnet disse om til sammenliknbare størrelser, og endte opp med et resultat som viser at rundt 90 prosent av alt plastsøppelet i verdenshavene kommer fra bare ti elver, hvorav åtte befinner seg i Asia og to i Afrika.

Alle disse elvene renner gjennom folkerike områder, som også har det til felles at det der finnes svært lite systemer for søppelhåndtering. Derimot kom to av verdens aller største elver, Mississippi og Amazonas (den elven med mest vannføring), ikke opp på lista.

Den aller verste synderen er Ganges, som rett nok samler opp søppel fra et område med flere hundre millioner mennesker. Utenom Asia er det Nilen og Niger som forsøpler mest. Men totalt er det elvene fra Kina som forurenser mest, med 28 prosent av alt plastsøppelet. Andre «verstingland» er Indonesia, Filippinene, Vietnam og Sri Lanka. Til sammen står disse landene bak halvparten av plastavfallet i havet.

Forbruksland nummer én, USA, kommer faktisk langt ned på lista, som nummer 20 – og da snakker vi om total mengde plast. Det er fordi vi i Vesten har søppelhåndteringssystemer som faktisk virker.

Løsninger er mulig

Det positive med denne rapporten, er at den viser at dette er et problem som burde kunne løses. Den viser hvordan man ved å fokusere på løsninger for de verste elvene, kan redusere forsøplingen av havet med over 50 prosent. Får man på plass oppsamlingsløsninger for Ganges, de verste kinesiske elvene og noen av de andre, vil dette gjøre livet mye lettere for både hvaler og andre dyr som lever i havet.

Samtidig som vi selv naturligvis må fortsette arbeidet med å erstatte plasten med nedbrytbare materialer.

viten@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 6. desember 2017 kl. 10.59