Klassekampen.no
Fredag 20. oktober 2017
Et spøkelse fra fortiden

Ideologi

Jeg er en slik person som Fredrik Mellem utvikler sitt ubehag imot i gårsdagens kronikk. En kommunist. Politisk interessert og engasjert fra 1970-årene i flere organisasjoner på den radikale venstresiden.

Maktkritikk, solidaritet med kjempende mennesker ute i verden, kamp for å utvikle velferdsstaten i den kapitalistiske økonomien, organisasjonsarbeid i parti, fagforeninger og ulike organisasjoner.

Kommunisme som ideologi i statsbyråkratisk sovjetisk eller kinesisk statskapitalistisk partidiktatur er noe helt annet enn det jeg har kjempet for, og fortsatt kjemper for.

Undertiden har jeg vært med på overdrevne vurderinger av både min egen og partiets betydning, noe virkeligheten ubønnhørlig har justert.

Men gjennom 45 aktive år har jeg gjort bruk av Karl Marx’ forklaring av maktforholdene under den kapitalistiske økonomien, som fortsatt har mening og bæring for politikere som vil kalle seg sosialister.

Sosialdemokratene i Europa og i Norge mister nå velgernes støtte. Dette fordi de ikke har noen forklaring av dagens økonomiske system og derfor heller ingen visjon om å forandre dette. Sosialismen som visjon, Marx som ideolog og «ett folk på marsj» som lenge var hjertesaker i Arbeiderpartiet er begravet i stillhet. Derfor dette ubehag fra Mellem?

Et gjenferd besøker Europas sosialdemokrater.

wingren@halden.net

Artikkelen er oppdatert: 20. november 2017 kl. 15.01