Klassekampen.no
Fredag 20. oktober 2017
Fremmede baser – et farlig spill i nord

Utenriks- politikk

Det er sjokkerende at Norge synes å skulle bryte prinsippet om ingen fremmede baser på norsk jord, slik Klassekampen – som eneste norske avis – med rette gir stort oppslag. Og det til og med i en periode da USA har en høyst uberegnelig, trigger happy og farlig person som president.

Andre små europeiske nasjoner – ta for eksempel Finland – makter å stå for selvstendig forsvar av sitt land, og for Finland er det en garanti for at Russland lar dem i fred.

En parallell til USAs ønske om å la sine «marines» trene med nordmenn under tilnærmet arktiske forhold i Troms, ville være som om Mexico som reaksjon på Trumps uvennlighet og trusler ville la Putin få innpass på meksikansk jord for «å trene sammen med meksikanske soldater under subtropiske forhold».

En del av USA, nemlig Alaska, har mer polare strøk enn Norge, så det er åpenbart at etableringen i Nord-Norge er en del av amerikanernes plan om å omringe Russland med baser fra Svartehavet i sydøst til Norge i nord. Og Cuba-krisen viste til fulle hvordan amerikanerne ville reagere på russiske baser i sitt nærområde.

Vi bør delta i Nato, men Norge må ha mot og vilje til å unngå la seg bruke av amerikanerne i dette uhyre farlige spillet som Putin utvilsomt vil oppfatte som en økende trussel mot sitt lands grense mot Norge.

Jeg er overbevist om at flertallet av nordmenn er uenige i at vi skal redusere vår selvstendighet og i enda større grad skal la amerikanerne få dominere vårt forsvar.

Klassekampen bør invitere til en landsomfattende aksjon der nordmenn oppfordres til å gi uttrykk for sin motstand mot en endring av den norske basepolitikken og til å bidra til å gjenskape en troverdig landbasert hær.

Er det ikke mulig å få Arbeiderpartiet til å ta initiativet til å kjempe mot den borgerlige regjeringens skremmende eftergivenhet, eller skal Støre & co. forholde seg passive i en for Norge så viktig sak?

mail@petterlarsen.no

Artikkelen er oppdatert: 20. november 2017 kl. 15.01