Klassekampen.no
Fredag 20. oktober 2017
Uforståelig kutt i støtte

Fritidstilbud

Å fjerne støtten til 4H, slik regjeringen foreslår i statsbudsjettet, er å fjerne eller sterkt svekke et enestående fritidstilbud til barn og ungdom, og det vil kunne ramme vårt barn direkte.

Vi har i lang tid jobbet for å få inkludert vår sønn med autisme i en fritidsaktivitet. Barn med autisme kan streve med lagspill, konkurranser og fremvisninger. 4H ble en av de første fritidsaktivitetene han har mestret og trivdes i. Vi har ikke vært med lenge, men gutten på ti år har endelig noe han kan fortelle andre om annet enn å være alene hjemme med pc og spill.

4H er en av de få fritidsarenaer som ikke innebærer konkurranse og fremvisninger, men det er en arena hvor barna kan finne ting de selv er gode til, hvor de i trygge rammer lærer om og opplever fellesskap, omsorg og sosiale erfaringer bygges.

For oss handler ikke 4H primært om landbruk og bondeyrket, men om å se vårt barn smile, mestre og bli tatt vare på av andre barn og ungdommer. I en tid hvor vi mennesker ser hverandre mindre og mindre ansikt til ansikt, er foreninger som 4H unike.

Hvordan ville Erna forklart dette kuttet til en ti år gammel gutt som opplever for første gang i sitt liv å høre til på en fritidsarena? Kuttene forsvares med å øke mangfold i frivillig sektor; dette er å fjerne mangfold i frivillig sektor. Regjeringen argumenterer med at foreningene har fått støtte lenge. Det har idretten også – at noe har fått støtte lenge er ikke et gyldig argument.

Fritidstilbud til barn og unge er i seg selv forebyggende, men da må det finnes varierte tilbud så alle unge kan finne noe som passer dem.

I en tid hvor vi ser økt ensomhet, økt sosial isolasjon, økte psykiske vansker og økt prestasjonspress blant barn og ungdom fremstår dette kuttet for meg som fullstendig uforståelige, kunnskapsløst og meningsløst.

caroline_engh@hotmail.com

Artikkelen er oppdatert: 20. november 2017 kl. 15.01