Tirsdag 17. oktober 2017
Øksehogg

• Det framlagte statsbudsjettet for 2018 legger opp til en massakre for Frivillighets-Norge. Kuttene skjer delvis ved redusert momskompensasjon for frivillige organisasjoner til tross for at et samlet storting så seint som i juni i år stilte seg bak en opptrapping av ordningen. Mer oppsiktsvekkende er de direkte kuttene. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) opptrer som en spesielt ivrig liberalistisk bøddel når han svinger øksa mot 33 organisasjoner som i forrige budsjett fikk til sammen 29,5 millioner kroner. På Dales dødsliste står organisasjoner som Biologisk-dynamisk Forening, Bondens marked, Det norske Skogselskap, Dyrebeskyttelsen, Dyrevernalliansen, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Kvinner i skogbruket, Matvett, Natur og Ungdom, Nettverk for GMO-fri mat og fôr, NOAH, Norges Birøkterlag, Norges Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag, Norges Vel, Norske lakseelver, Norsk Gardsost, Norsk Kulturarv, Norsk seterkultur, Økologisk Norge, Ungdom inn i landbruket, Vitenparken og 4H Norge.

• Dales begrunnelse for øksehogget er at han ikke vil gi organisasjonene driftsstøtte. Han vil i stedet at de skal søke om tilskudd til enkeltprosjekter, noe han ikke har fått støtte for i Stortinget. Prosjektstøtte er stort sett en uting, fordi det binder opp organisasjonenes ressurser til å skrive søknader og skaper en lydighets- og underdanighetskultur overfor staten, fordi man kontinuerlig må tilpasse seg offentlige søkekriterier som skifter etter de politiske konjunkturene. En driftsstøtte, selv om den er liten, kommer helt uten forpliktelser og gir organisasjonene selvstendighet og frihet til selv å prioritere.

• Flere andre organisasjoner mister også støtte, blant andre Noas, JURK, Gatejuristen, Jussbus og studieforbund som Folkeuniversitetet, AOF og Kristelig Studieforbund. Kuttene er småpenger i den store sammenhengen, men for hver enkelt av foreningene kan de være avgjørende. Angrepene på Frivillighets-Norge er smålige og et brudd med en lang linje i norsk historie der staten så langt det er mulig har stimulert og lagt til rette for organisert aktivitet i sivilsamfunnet.

Onsdag 12. desember 2018
• Den som vet hvordan pølser lages og anbudsprosesser går for seg, får aldri en rolig natts søvn igjen. I høst har flere aviser sett nærmere på bakgrunnen for at britiske Go-Ahead vant anbudet på...
Tirsdag 11. desember 2018
• Hvordan redde Europa fra EU-kritiske populister? Blant dem som har forsøkt å svare på det spørsmålet, er Frankrikes president Emmanuel Macron. Han kom til makten med en ambisiøs reformplan for unionen, som skulle sikre økonomisk stabilitet...
Mandag 10. desember 2018
• «Kanskje må vi søke i genene for å finne svar på Solvangs oppførsel i disse debattene.» Setningen er hentet ut av en klage til Kringkastingsrådet på programleder for NRKs «Debatten» Fredrik Solvang. Solvang og andre profilerte journalister...
Lørdag 8. desember 2018
• Natt til fredag ble justisminister Tor Mikkel Waras hus og bil tagget ned med hakekors og ordet rasist. I tillegg ble bilens bensintank forsøkt påtent. Den ansvarlige er i skrivende stund ikke tatt, og både politi og justisministeren selv...
Fredag 7. desember 2018
• Tirsdag denne uka inviterte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie forskere, LO og NHO til frokostmøte om organisert arbeidsliv. Statsråden fra Høyre ønsket innspill til hvordan Norge kan stanse fallet i antall organiserte i...
Torsdag 6. desember 2018
• Det er uenighet innad i regjeringen om hvorvidt Norge skal signere FNs nye migrasjonsavtale, som i norsk oversettelse har fått navnet «Global plattform om trygg, velordnet og regulær migrasjon». Mens Venstre og Høyre er klare for å signere...
Onsdag 5. desember 2018
• De siste to ukene har mange hundre tusen franskmenn tatt til gatene i protestbølgen mot høye levekostnader og en varslet avgiftsøkning på drivstoff og strøm. Grasrotbevegelsen bak opprøret har fått navnet «De gule vestene», etter...
Tirsdag 4. desember 2018
• Avisa Nationen fyller 100 år og feiret i går seg selv med en stor jubileumsavis. I den forteller sjefredaktør Irene Halvorsen om grunnlaget for avisa: Forankret i norske lokalsamfunn, men med blikket vendt mot verden. Det er særlig synlig...
Mandag 3. desember 2018
• I dag starter FNs klimakonferanse i Katowice i Polen. Der samles verdens land for å komme et skritt nærmere en løsning på klimakrisa. Forhandlingene i Polen skal følge opp Parisavtalen, som ble inngått i desember 2015. Den sier at vi må...
Lørdag 1. desember 2018
• Klassekampen har denne uka skrevet om forslaget til nye læreplaner i grunnskolen som i disse dager er ute på høring. Kritikken har særlig dreid seg om at historie har blitt tonet kraftig ned til fordel for et nåtidsperspektiv. Tanken er at...