Klassekampen.no
Fredag 6. oktober 2017
KLAR: SV-leder Audun Lysbakken går til utenrikskomiteen. Han håper å få med Ap på atomvåpenforbud.
• SV-lederen går til forsvars- og utenrikskomiteen • Atomforbud er første forslag
Åpner med atomstrid
FREDSPARTI: Audun Lysbakken går tilbake til røttene og blir utenriks­opponent på Stortinget. Han starter ballet med å foreslå atomvåpen­forbud.

SV

«Går tilbake til lærerne» var Klassekampens tittel da Audun Lysbakken vinteren 2015 forlot Stortingets helsekomité til fordel for utdanningskomiteen. Nå sikter SV-lederen mot et annet tradisjonelt politikkområde for SV – ja, det mest tradisjonelle av dem alle: For nå blir Lysbakken medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Overfor Klassekampen begrunner han beiteskiftet slik:

– Vi lever i en urolig tid, og jeg tror utenriks- og sikkerhetspolitikken blir et sentralt tema de neste fire årene.

Fakta:

SVs fordeling:

• Kommunal- og forvaltningskomiteen: Karin Andersen

• Energi- og miljøkomiteen: Lars Haltbrekken

• Finanskomiteen: Kari Elisabeth Kaski

• Helse- og omsorgskomiteen: Nicolas Wilkinson

• Utdannings- og forsknings­komiteen: Mona Fagerås

• Arbeids- og sosialkomiteen: Solfrid Lerbrekk

• Transport- og kommunikasjonskomiteen: Arne Nævra

• Utenriks- og forsvars­komiteen: Audun Lysbakken

• Familie- og kulturkomiteen: Freddy André Øvstegård

• Justiskomiteen: Petter Eide

• Næringskomiteen: Torgeir Knag Fylkesnes

• Kontroll- og konstitusjonskomiteen: Torgeir Knag Fylkesnes

Kilde: SV

Vil styrke SV som fredsparti

SV-lederen oppgir å ha tre hoved­mål med skiftet:

Han håper å sette global rettferdighet på dagsordenen.

Han vil promotere SVs fornyede forsvarspolitikk.

Han vil styrke SV som fredsparti. Kampen for et internasjonalt atomforbud blir en fanesak.

– Vi er i dag et parti for en nasjonal og uavhengig forsvarspolitikk for et godt og sterkt norsk forsvar på norske premisser. Det ønsker jeg å få tydeligere fram, for det tror jeg det er stort rom og stor folkelig støtte for, sier Lysbakken.

SV-lederen viser til at SV vil kutte i jagerflykjøpet og er mot å sende norske soldater til kriger utenlands, samtidig som partiet vil bruke mer penger enn regjeringen på Hæren, Heimevernet, Kystforsvaret og beredskapen i nord.

– Undersøkelser viser at når folk velger hvilket parti de skal stemme på, så er utdanningspolitikk mye viktigere enn utenrikspolitikk. Hvorfor er skifter du fra skole til forsvar?

– Først og fremst fordi vi nå har fått en representant inn i stortingsgruppa som har vært lærer og rektor, Mona Fagerås fra Nordland. Hun kan gi utdanningsfeltet noe det virkelig trenger, nemlig en politiker med erfaring fra skolen.

En annen grunn er at SV etter framgangen i valget igjen vil ha folk i hver komité.

– Det gir meg større mulighet til å kombinere arbeidet i utenrikskomiteen med å markere meg og lede vårt arbeid på alle felt.

Starter atomstrid

Det første forslaget Lysbakken skal fremme som medlem av utenrikskomiteen, handler om Lysbakkens nye fanesak. Det lyder som følger:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en sak om signering og ratifikasjon av FN-traktaten som forbyr atomvåpen, i løpet av stortingssesjonen 2017–2018».

I forslaget ber SV også om en utgreiing av hvordan avtalen «står i forhold til de juridiske og politiske ramme­betingelsene som følger av vårt Nato-medlemskap» for «å se om det er behov for enkelte tilleggsartikler i traktaten for at Norge skal kunne signere og ratifisere».

– Dette er en lignende prosess som flere av de landene som har støttet atomvåpenforbud i FN, nå går igjennom, som Sverige, sier Lysbakken.

Mer «uavhengig tenkning»

SVs mål er at Norge skal skifte side i FN og stille seg med disse landene, forklarer han. Lysbakken sier han har tro på flertall, og viser til støtte fra sentrum og signaler fra Ap i valgkampen.

– Så dette blir en mulighet til å teste ut hvor landet ligger i Stortinget.

– Aps linje er vel at de vegrer seg for å overstyre en regjering fra Stortinget i utenrikspolitikken, nesten uansett hvor uenige de er?

– Det er et prinsipp jeg håper de vil være villig til å diskutere. For regjeringen har gjort Norge til en av USAs aller mest lojale allierte, i en situasjon der Donald Trump fører en politikk som burde ført til uavhengig tenkning også i konsensus-partiene.

– Det er vel ingen andre Nato-land eller atommakter som støtter forbudet i FN?

– Nederland oppførte seg annerledes enn de andre Nato-landene og viste at det er et handlingsrom. Italia går også gjennom den samme prosessen som Sverige.

Eide til justis

Petter Eide markerte seg med en rekke utenrikspolitiske utspill i valgkampen, har vært leder av SVs internasjonale utvalg tidligere, og har ellers erfaring fra blant annet Amnesty.

På tidlig 2000-tall var han EU-tilhenger, men har nå gjort det klart at han er motstander av både EU og Nato. Han fikk likevel ikke utenriksplassen:

– Petter Eide skal jobbe med justis, som er nært knyttet til mange av disse problemstillingene. Vi kommer også til å jobbe sammen om disse sakene, så han blir en stor ressurs, sier Lysbakken.

I sommer sa SV-nestor Karin Andersen til Klassekampen at hun gjerne kunne tenke seg et skifte fra kommunalkomiteen, til enten familie- og kulturkomiteen, utdanningskomiteen eller finans­komiteen. Men nei, det blir ikke komité­bytte for Andersen. Hun får en ny runde i kommunalkomiteen.

Klassekampen erfarer at SV håper Andersen kan bli partiets komitéleder.

politikk@klasskampen.no

Artikkelen er oppdatert: 9. oktober 2017 kl. 12.39