Klassekampen.no
Fredag 6. oktober 2017
Brutalt, men sant: Politiet i Catalonia gjorde jobben sin da de utførte mandatet fra grunnlovsdomstolen, skriver forfatteren. Foto: Francisco Seco, AP/NTB scanpix
Når myndigheter bryter grunnloven

Catalonia

Jeg blir såret av det som skjer i Spania. Som mange andre har jeg sett på tv og fulgt med på det som skjer i Catalonia akkurat nå.

Jeg undret meg over at den spanske regjeringen ikke bare kunne la folkeavstemningen skje uten at politiet måtte gripe inn – men det er ikke regjeringen som bestemmer at folkeavstemningen er ulovlig. Det er grunnlovsdomstolen som har forbudt den. Politiet oppfylte kun mandatet fra domstolene. Dette er fremgangsmåten i et liberalt samfunn hvor maktfordelingsprinsippene garanterer vår frihet og våre rettigheter.

Etter mitt syn har fremstillinga i norske medier vært meget uheldig. Vi blir alle skandalisert av å se mennesker bli slått av politimenn når de skal stemme – selv når det ikke er berettiget – men å sammenligne dette med undertrykkelse under Francos diktatur er å dra det hele ut av perspektiv.

I 2006 stemte katalanerne ja til dens «estatut» som regulerer forholdet mellom Spania og Catalonia. 6. og 7. september i år vedtok det katalanske parlamentet en ny folkeavstemning for å erklære den katalanske republikken uavhengig. Da forslaget ble stemt over i parlamentet, stemte 72 for, 11 blank og 52 forlot salen før avstemningen i protest. Catalonia er fortsatt en del av Spania, og meningsmålingene viser at Catalonias befolkning er splittet mellom ja og nei.

Få dager etterpå ble folkeavstemningen erklært grunnlovsstridig og dermed ulovlig av den spanske grunnlovsdomstol. Til tross for dommen velger katalanske myndigheter å fortsette.

Jeg er imot bruk av fysisk vold og mener at myndighetene må vise skjønn i slike situasjoner – men det gir ikke dem som fremmer en ulovlig avstemning, rett. Den katalanske regjeringen kan ikke bli sett på som ofre, idet de har oppfordret til sivil ulydighet, når de representerer myndighetene og skal forvalte grunnloven. De burde ha innrettet seg etter domstolens avgjørelse.

Det kostet Spania store lidelser å få en grunnlov. Det er mye som kan forbedres, blant annet burde regjeringen høre på katalanernes ønsker om mer styring og ta initiativ til dialog, men jeg må be om respekt for grunnloven og for rammene som gjør at samfunnet holder seg sammen.

galindo.ant@gmail.com

Artikkelen er oppdatert: 9. oktober 2017 kl. 12.40