Klassekampen.no
Fredag 6. oktober 2017
Grunnlov = frihet?

Catalonia

Søndag 1. oktober var vi vitne til – gjennom sosiale og tradisjonelle medier – spanske sentralmyndigheters forsøk på å forhindre en folkeavstemning om katalansk løsrivelse fra Kongeriket Spania.

Vi sitter her i nord på vår høye hest. Både Spania og Norge regnes som konstitusjonelle demokratier. Begge har grunnlovsfestet at rikene er udelelige. Vi slår oss på brystet hver 17. mai og feirer vår frihet. Vi anser at Grunnloven og frihet er ett. Vår grunnlov tillater ikke løsrivelse. Samtidig retter vi pekefingeren mot Spania, som ønsker å håndheve egen grunnlov med tilsvarende bestemmelse, som ikke tillater løsrivelse.

Kanskje vi burde begynne å stille oss spørsmålet om Grunnloven virkelig gir oss frihet?

post@grlfrihet.no

Artikkelen er oppdatert: 9. oktober 2017 kl. 12.40