Klassekampen.no
Torsdag 5. oktober 2017
Vekker Ungdommen: Tusenvis av elever i Trondheim protesterte onsdag formiddag mot norsk asylpolitikk og den planlagte utkastelsen av familien Abbasi.
• Tusenvis av skoleelever protesterte mot norsk asylpolitikk • – Har ingen framtid i Afghanistan
Elevopprør mot deportering
ØNSKET: Taibeh Abbasi og søsknene fikk massiv støtte fra tilhørerne, etter en sterk tale fra scenen på torget i Trondheim. Elevrådsleder Mona Elfareh til venstre.
PROTEST: Over 2000 skoleelever i Trondheim avbrøt skoledagen for å demonstrere mot at medelever skal deporteres til Afghanistan.

ASYLPOLITIKK

Planer om å deportere en afghansk familie har skapt sterke protester i Trondheim.

Abbasi-familien, som består av mor og søsknene Yasin (20), Taibeh (18) og Ehsan (15), fikk opphold i Norge i 2012 etter å ha levd som papirløse flyktninger i Iran i en årrekke. Utlendingsnemnda (Une) mener familien trygt kan returnere til Afghanistan og har i flere omganger prøvd å trekke tilbake oppholdstilatelsen.

Familien fikk medhold i tingretten på at de hadde krav på opphold, men staten anket, og 22. september slo Lagmannsretten fast at familien likevel kan kastes ut av landet.

Fakta:

Retur til Afghanistan:

• En fersk dom fra Frostating lagmannsrett gir Utlendingsnemnda rett til å deportere den trønderske Abbasi-familien til Afghanistan, som de flyktet fra for 18 år siden.

• Onsdag formiddag protesterte over 2000 elever fra ti skoler i Trøndelag mot utkastelsen av familien.

• Norge er blant landene i Europa som returnerer flest flyktninger til Afghanistan. Utenriksdepartementet mener at situasjonen i landet er blitt verre de siste årene.

Elevprotester

Taibeh Abbasi går i siste året på Thora Storm videregående i Trondheim.

Onsdag trosset nær samtlige av medelevene hennes regjeringens fraværsgrense og forlot skolen for å protestere mot utkastelsen.

Med slagordrop og hjemmelagede plakater med tekster som «Abbasi er allerede hjemme», «Trygghet er en menneskerett» og «Vi gir oss ikke læll» marsjerte de mot Trondheim torg, som var samlingssted for protestmarkeringen. Jubel brøt ut da hundrevis av elever fra Trondheim Katedralskole sluttet seg til protestmarsjen langs ruten. På Torget ventet elever fra hele Trondheim.

Særlig Rosenborg ungdomsskole hvor Eshan Abbasi er elev, hadde mobilisert.

Det anslås at over 2000 elever fra ti skoler i Trøndelag deltok i markeringen, som er den største elevprotesten i Midt-Norge det siste tiåret.

Føler seg norsk

– Jeg er jenta som gikk til fots over fjellene og krysset grenser for å få et bedre liv. Norge tok godt imot oss og vi har jobbet hardt og gjort alt den norske staten har bedt om. Vi har blitt integrert, sa Taibeh fra talerstolen til jubel fra medelevene.

Får hun bli, planlegger hun å studere til å bli lege, mens broren Yasin, som i dag er daglig leder på «Superhero Burger» planlegger å bli dataingeniør. Nå er alt satt på vent i påvente av en mulig høyesterettsbehandling av saken.

Moren flyktet før Taibeh og Eshan ble født, så de har aldri vært i Afghanistan.

– Vi er norske. Det finnes ingen framtid for meg og mine brødre i Afghanistan, sier Taibeh til Klassekampen og fortsetter:

– Mine drømmer om utdanning og karriere vil bli knust.

Taybeh ser på seg selv som en selvstendig kvinne og en ressurs for Norge.

– Men i Afghanistan vil jeg måtte underkaste meg menn. Kvinner blir tvangsgiftet, voldtatt, mishandlet og drept der. Blir jeg sendt ut, kan jeg bli en av dem.

Kritiserte politikken

Aftenposten skreiv i september om en internrapport fra Utenriksdepartementet som viser at sikkerheten for sivile i Afghanistan blir stadig verre. Samtidig er Norge på retur-toppen i Europa når det gjelder å sende både voksne og barn til Afghanistan.

Mona Elfareh er en av lederne i elevrådet ved Thora Storm videregående skole og har vært med å arrangere demonstrasjonen.

– Vårt engasjement handler ikke bare om å støtte våre venner. Målet må være at alle som er i samme situasjon som Abbasiene, skal bli hørt. Det må tas et oppgjør med hvordan asylpolitikken praktiseres, sier elevrådslederen.

jos@klassekampen.no

fridag@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 9. oktober 2017 kl. 12.34