Klassekampen.no
Torsdag 5. oktober 2017
Er fri flyt problemets kjerne, Ap?

arbeids­innvandring

Hadia Tajik sier i Klassekampen 4. oktober «at Ap har forsømt debatten om dei negative konsekvensane av fri flyt av arbeidskraft».

Problemet med EU/EØS-systemet er først og fremst kapitalens frihet. Idealet er fri flyt av kapital, tjenesteleveranser over landegrensene og i minst mulig grad følge lønns- og arbeidsvilkår i landet arbeiderne blir leid ut til.

Fri etableringsrett for kapitalen, slik at for eksempel norske kapitalister kan etablere firma for utleie av arbeidere i land med dårlige lønninger og leie ut arbeiderne til land med bedre standarder for lønn, arbeidstid og arbeidsmiljø. Det er jo denne kombinasjonen av kapitalens frihet, og frihet for de fattigste arbeiderne til å bli utnytta i for eksempel Norge, som er problemet. Ikke arbeidsinnvandring isolert sett. EU-domstolen har i flere dommer innskrenket muligheten for fagbevegelsen til å sikre de utleide arbeidsvilkår fullt ut på linje med innleielandets arbeidsvilkår.

Hvis Arbeiderpartiet skal «ta debatten» som det heter nå til dags, så må de forstå hvor ødeleggende EUs fire friheter er for arbeidsfolk i hele EU/EØS-området.

hgaltrud@gmail.com

Artikkelen er oppdatert: 9. oktober 2017 kl. 12.36