Klassekampen.no
Torsdag 5. oktober 2017
Litt om tro og tvil

religion

Gert Nygårdshaugs innlegg var meget interessant lesing. Min mening er at det er to ting vi burde vært foruten: Human-Etisk Forbund og Fremskrittspartiet. Begge disse er forvirrende for mange. Når det gjelder gudstrua, så tror jeg at den er bra for mange. Det å ha ei gudstru en i mange tilfeller kan være i tvil om, er til det beste for oss. Tvil og tro er godt for sjela.

Det hevdes fra Human-Etisk Forbund at intelligente mennesker ikke har gudstru. Det vi si at hvis du har ei gudstru, så er du uintelligent. Å hevde dette, er i hvert fall ikke humanistisk. Jeg vil sammenligne det med diktatoriske utsagn.

Når det gjelder Arnulf Øverland, så viser mange av hans dikt at han måtte være en religiøs person. Hans dikt «En hustavle» er et eksempel.

Jeg anser kristendommen som nasjonens religion. Og beklager våre stortingsrepresentanters avgjørelse om å skille Den norske kirke fra staten.

bjornulf.storseth@ntebb.no

Artikkelen er oppdatert: 9. oktober 2017 kl. 12.36