Klassekampen.no
Torsdag 5. oktober 2017
Dødsskatt og radikalisering

begrepsbruk

Tore G. Bareksten har rett i sitt innlegg 4. oktober: Republikanerne hadde suksess med å omtale arveavgift som «death tax». Men etter hva jeg har hørt, «drepte» Demokratene dødsskatt-begrepet ved å omtale det som «Paris Hilton skatt». Det ga folk flest en bedre forståelse av hva det dreide seg om.

Om den nå avskaffede norske arveavgiften må det vel innrømmes at den best kunne beskrives med dette «gruk» av Piet Hein: «Lov og rett er nett med så sære masker i, at de små henger i, mens de store slipper fri». I tillegg – eller nettopp derfor – ga den et relativt lavt tilskudd til statskassa.

Men Thomas Piketty har rett. Vil man gjøre noe med de økonomiske forskjellene og maktforholdene i samfunnet, så må man ha en arveavgift. Men den må utformes så det blir en «Paris Hilton skatt», noe som ikke så enkelt som mange tror.

Professor Alexander Cappelen ved Norges Handelshøyskole har en annen formulering: «Jeg kan ikke tenke meg noe bedre tidspunkt å betale skatt på, enn etter at jeg er død». Å arve privilegier er jo egentlig føydalisme, og et brudd med den kapitalistiske «troslære», hvor man skal arbeide og skape for gjøre seg fortjent til en formue. Arvingenes «innsats» er jo bare at de er født.

Det er lett å være enig Barekstens irritasjon over at man bruker «radikal islam», om en bevegelse som egentlig er reaksjonær og konservativ. Kanskje er forklaringen at ordet radikal kommer fra latin – radix – rot. Og de radikale islamistene mener vel at de går tilbake til røttene i islam. I vestlig politisk tenkning har radikal betydd at man vil gå til roten av problemene.

Det er vanskelig å endre innhold i begrep som har festet seg, men kanskje bør vi konsekvent si: «reaksjonær radikal islam», eller «fundamentalistisk radikal islam», da får man i hvert fall fram det inkonsekvente i begrepsbruken.

oddramb@gmail.com

Artikkelen er oppdatert: 9. oktober 2017 kl. 12.36