Klassekampen.no
Lørdag 30. september 2017
Dystopisk: Timothy Snyder advarer mot en tyrannisk framtid. Foto: Siv Dolmen
Kortspill: – Nå drar du Hitler-kortet, sa Fredrik i «Skavlan» forrige uke.
Eksplosivt

I en lettlest pamflett, om «20 ting vi kan lære av det tjuende århundre», gir Timothy Snyder, professor ved Yale-universitetet, en kraftig oppfordring til folk om å engasjere seg politisk, mot utviklingen i USA, Russland og mange europeiske land.

Snyder er særlig bekymret for hvordan tyranner nesten umerkelig kan bygge ned demokratiske institusjoner på kort tid. Han advarer mot naive oppfatninger av enkelthendelser: Riksdagsbrannen i Tyskland i 1933, som førte til omfattende lovendringer og nazistisk terror, viser hvordan «et øyeblikks sjokk kan åpne for en evighet med underkastelse».

Boka bygger på et bredt tilfang av tekster om det totalitære, for eksempel romaner av Ray Bradbury og George Orwell, essays av Hannah Arendt og Václav Havel. Snyder advarer i lys av slike forfatterskap mot å adlyde tyrannisk politikk på forhånd, ved frivillig å tilpasse seg, uten å reflektere over endringene.

Sammenfattet gir boka råd om at man bør komme seg bort fra skjermer og internett, og heller abonnere på aviser, lese bøker, og deretter gå ut i gatene og kjempe mot det framvoksende tyranniet, enten det kommer fra øst eller fra vest, fra Putin eller Trump – eller fra innsiden av solide europeiske stater, som Tyskland. De tjue punktene er formulert med slagkraftig retorikk:

Fakta:

Sakprosa

Timothy Snyder

Om tyranni

Oversatt av John Grande

Forlaget Press 2017, 112 sider

Institusjoner beskytter ikke seg selv. De faller én etter én hvis de ikke beskyttes fra første stund. Så velg deg en institusjon du bryr deg om – en domstol, en avis, en lov, en fagforening – og still deg på dens side.

Selv om navnet Trump ikke nevnes, er boka preget av at den henvender seg til forfatterens hjemland, USA. I en sjeldent minneverdig sekvens i NRK1s «Skavlan» forrige fredag, sa Snyder at boka springer ut av besøk hos hans egen familie i Ohio, rett før mange av dem stemte på Donald Trump. Programmet anbefales, i NRKs nettspiller. Begynn gjerne ved Snyders entré, i midten.

Boka kopler erfaringen fra Ohio med Snyders forskning på forrige århundres framvekst av tyrannisk lederskap i Europa – og dets konsekvenser. Hans tidligere verker, som «Dødsmarkene» og «Svart jord» (på norsk 2012 og 2015), gir en detaljert framstilling av hvordan nazistenes masseutryddelser ikke ville vært mulig uten velvillig støtte fra enkeltmennesker av mange slags politiske avskygninger.

Snyder vil kort sagt advare mot at Trump og lignende politikere utvikler seg til tyranner, slik Hitler gjorde i 1930-tallets Tyskland.

– Det du antyder om Trump er veldig nær å dra Hitler-kortet, innvendte Fredrik Skavlan.

– Jeg er en historiker som arbeider med Holocaust. Det du kaller Hitler-kortet, er det jeg holder på med her i livet. Jeg kan ikke la være å se verden i lys av ting som faktisk har skjedd, var Snyders svar.

Man kunne også innvende at en Yale-professor nettopp er en representant for elitene Trumps velgere opponerer mot. Snyders svar er at boka bygger på samtaler med mennesker, ikke minst på hjemstedet i Ohio. Han har sett dem i ansiktet, hørt hva de sier, og han innser at de kan ha gode argumenter for sine valg.

Andre innvendinger kunne være at vestlige, liberale institusjoner Snyder vil forsvare, ikke har forhindret overgrep, for eksempel amerikansk (og etter hvert Natos) krigføring på ulike scener gjennom flere tiår. Demokratiet virker heller ikke godt nok rustet for å ta hensyn til naturen, til ikke-menneskelig liv og til kommende generasjoner, som nå trues av klimaendringene. Til det er det å si at «Om tyranni» er en spissformulert bok i en akutt situasjon under Trump. Linjen fra nazistenes gasskamre til CO2-utslippenes konsekvenser trekker faktisk Snyder selv, i forrige bok, «Svart jord».

tom.egil.hverven@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 9. oktober 2017 kl. 11.23