Torsdag 21. september 2017
Ikke så glup: En ulv kan tenke i årsak og virkning, og ville dermed aldri ha funnet på å ta på seg hatt. Foto: Sirdna, Pixabay
Tamme dyr er dummere
Er menneskeheten i ferd med å gå helt i hundene?

dyre- kognisjon

Hva skjer med de kognitive evnene til dyr når de blir temmet? Det er lett å tenke seg at når de ikke lenger må klare seg selv, vil de kunne bli dummere. Hvorfor skal de tenke selv, når de uansett får mat, husly og beskyttelse fra menneskene?

Men akkurat hvordan skjer dette, og hva slags kognitive evner mister de? To dyrearter forskere gjerne har sett på, er ulver versus deres tamme utgaver: hunder. Det har kommet flere studer som antyder at ulver er smartere. Men hva består denne smartheten i?

Årsak og virkning

En studie gjort på Wolf Science Center i Wien viser i hvert fall en evne som ulver, men ikke hunder, har: evnen til å tenke i årsak og virkning. Ett eksempel er at en beholder som inneholder mat gir lyd fra seg når man rister på den, mens en tom beholder ikke gjør det. Selvinnlysende for oss, men ikke for hunder. Ulver, derimot, klarte å bruke denne forskjellen til å finne ut hvor de skulle søke etter mat.

Forskerne forklarer forskjellen med at mens ulver i det fri er overlatt til seg selv, er hunder vant med at de alltid kan henvende seg til oss mennesker. De har derfor ikke behov for å tenke årsak og effekt, og denne evnen blir derfor overflødig. Om den blir borte ved at den genetisk blir selektert vekk eller fordi den ikke blir stimulert i oppveksten, sier ikke studien noe om.

Er vi temmet snart?

Noen vil kanskje mene at hundene har kompensert for denne tapte evnen ved å bli bedre til å kommunisere med mennesker, og ta hint fra dem. Men forskerne i Wien fant at ulvene var like gode til å ta slike hint, ved for eksempel øyekontakt. Så denne evnen hadde hundene allerede med seg fra ulvene.

Det man kan lure på, er om en liknende utvikling kan finne sted hos oss mennesker, etter hvert som vi blir mindre avhengige av å finne ut av ting selv og i stedet kan få den informasjonen vi trenger fra digitale medier. Kan man si at hundene bruker oss mennesker på samme måte som vi mennesker bruker apper? Kan det å bli avhengig av digital teknologi sammenliknes med det å temmes, fordi vi overlater ansvaret til teknologien og regner med at den ordner opp for oss? Vi vet at mennesker i eldre steinalder hadde større hjerne enn oss, kanskje fordi de måtte løse problemene selv. Det vi kan spørre om, er om denne utviklingen bare vil fortsette?

Artikkelen er oppdatert: 9. oktober 2017 kl. 12.33