Torsdag 21. september 2017
Småfisk: Her purunge laks i Alaska.
Ung fisk
Det blir stadig færre eldre fisker.

biologi

Mens det blir stadig flere eldre mennesker i verden, sliter fiskebestandene med det motsatte problemet: De eldre individene blir færre og færre. Dette skjer over hele verden, ifølge en studie fra University of Washington, publisert nylig i Current Biology. Forskerne har sett på 63 fiskepopulasjoner, i fem havregioner fra ulike verdensdeler, og ser den samme tendensen overalt: Det er blitt færre eldre fisk, med en nedgang på 90 prosent i mer enn en tredjedel av populasjonene. Årsaken er sannsynligvis økt press på bestandene fra fiskere. De eldste fiskene er gjerne de største, og fordi de har levd lengre, har de også blitt utsatt for større risiko for å bli tatt. Det kan også være at miljøfaktorer spiller inn.

Svakere stim

Men hva er problemet med dette? Jo, det fører til mer ensartede bestander, noe som gir populasjonene mindre motstandskraft og dermed svekket overlevelsesevne. Eldre fisk har noen egenskaper som yngre fisk ikke har, egenskaper som kan komme til nytte når miljøet endres. De har også andre vaner, blant annet i matveien. Med større spredning i alder har derfor fiskebestanden flere bein å stå på når miljøet endres.

viten@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 9. oktober 2017 kl. 12.33