Klassekampen.no
Torsdag 14. september 2017
Forbudte spørsmål

Vi har i denne spalta allerede avslørt NRKs språkregler for valgkampen, der det for eksempel skal hete reformer og modernisering istedenfor rasering av velferd, og krig skal hete fredsoperasjoner. Som om ikke dette var nok, blei følgende notat funnet i papirkorga etter siste valgsending: «Når partiene skal utfordres til å svare et klart ja eller nei, har en rekke spørsmål blitt vurdert og avvist. Skulle en av deltakerne – mot all formodning – sneie innom noe slikt, bør de resolutt avbrytes. Hjelper ikke dette, må de oversees.»

Vil dere garantere for umiddelbar undertegning av en avtale om forbud mot atomvåpen?

Bør Norge delta i en militærallianse som bygger på førstebruk av atomvåpen?

Er det utenkelig for ditt parti å gå med på flere kriger i andre verdensdeler?

Bør Norge si ja til å sende flere soldater til Afghanistan om Trump og Stoltenberg ber om det?

Er det på tide å hente hjem offiserer fra Syria?

Er det mulig å tenke seg at 270 milliarder til jagerflykjøp brukes til noe mer fornuftig?

Bør ei regjering som frykter islamisme og terror forsyne Saudi-Arabia med militært utstyr?

Norge er et av de land i verden som eksporterer mest våpen per innbygger. Bør dette fortsette?

Er dere for å legge ned den roterende USA-basen på Værnes, som er i strid med norsk basepolitikk?

Vil ditt parti ha det republikanske partiet i USA som sitt søsterparti?

Har tida kommet til å bringe statlig styring av Statoil tilbake?

Er det en viktig oppgave for Statoil å pumpe ut den siste olje i noen av verdens korrupte land, som Angola?

Bør det være en offentlig oppgave å bidra til at Telenor utkonkurrerer nasjonale selskap ved hjelp av bestikkelser i India?

Har Norge et spesielt ansvar for å ta imot mennesker på flukt fra land vi har vært med på å bombe sønder og sammen?

Bør utgifter til flyktninger og asylsøkere i Norge tas fra bistandsbudsjettet, slik at Norge blir den største mottaker av norsk utviklingshjelp?

Har partiet en handlingsplan for å begrense antallet skatteflyktninger, og deretter hjelpe til med integrering?

Skal Petroleumsfond Utland investere mer i fornybar energi for fattigfolk i Afrika enn de gjør i luksusvarehus og shoppinggater i London?

Er ditt parti fornøyd med at en gjennomsnittsnorsking bidrar like mye til global oppvarming på to dager som en etiopier gjør på ett år?

Mener du at det er en sammenheng mellom sosial dumping, svekking av arbeidstakeres rettigheter og EØS-avtalen?

Bør det avholdes folkeavstemning om EØS-avtalen?

Hører spørsmålet om TISA hjemme i en norsk valgkamp?

torelinne.eriksen@hioa.no

Artikkelen er oppdatert: 13. oktober 2017 kl. 12.42