Klassekampen.no
Mandag 11. september 2017
Frp bakpå: Karin Moe vurderer årets bussval. Foto: Karin Moe
Du som sit på gjerdet kan sitja på valkampens beste sak.
Din bil, Vår buss!

Dette er dagen. Vårt demokrati har gjort klart for Di stemme. Er du klar for ei siste oppklaring av Mi stemme? Di stemme er hemmeleg og dyrebar for demokratiet. Stoda er den at eg i siste liten, ja, i denne dag er komen fram til kva for sak som blir bestemmande for Mi stemme. Då har eg blafra gjennom partiprogram og lytta og sett ørten debattar på alle desse høge og låge plattformane og høyrt folkets røyst bakom alle desse meiningsmålingane. Ingenstads har Mi sak kome fram. Måtte det bli eit døme på at du som sit på gjerdet kan sitja på valkampens beste sak. Kom med og stem!

Dette er Mi sak: Bussen først. Skimtar nokon verdas flittigaste twitrar bak denne saka, ja, då er det berre å gle seg over at det ut frå hans konto er kome ei ufrivillig velgjerning. Saka er denne: Absolutt forkøyrsrett for buss i kollektiv trafikk. I vegkryss, i rundkøyringar og ut frå kvar ei busslomme. Etter den kampanjen eg ser for meg i neste stortingsperiode vil Din bil med einsleg førar kjenna på ei ærefrykt for den hårete ruggen med opptil 55 passasjerar og kvar gong i møte med omnibussen vika kjærleiksfylt bakom.

Både den trafikale og den eksistensielle bakgrunnen for ei slik nasjonal åtgjerd er ikkje vanskeleg å finna ut av for den som dagleg sit på med bussen og allstøtt kjem for seint til avtalar og ikkje rekk transittovergangar og flyavgangar eller elskarar med avslått mobil som har gitt opp stemnemøtet og liknande. Alt dette ulevde, upresise og uforutseielege og uproduktive liv kostar flesk. Alt eg har site med øyro på spiss, har eg ingenting høyrt om bilars absolutte vikeplikt for buss i kollektiv trafikk.

Det eg etterspør som grunnlag for Mi stemme, boots on the bus i dette stortingsvalet, finst ikkje omtalt korkje skriftleg eller munnleg, difor lyt eg granska visjonar og grunntenking i dei ulike eller ymse parti før eg i denne dag avgir Mi stemme, på vegne av Vår buss. Eg vil i same slengen måtta nemna endring av veglova med påbod om kollektivfelt på alle riksvegar og fylkesvegar i bruk i heile landet, det vi seie generell nasjonal urbanstatus (GNU).

Frp: Sidan det òg her på Haugalandet rår full forvirring om vikeplikt i rundkøyringar etter hovudregelen om kvar mann Sin bil og køyring, er det lite truleg at Frp blir Mitt val. Partiets sandstein kunne sårt trengt kollektiv grunntrening!

Høgre: Individet skal ha full rett til å velgja ei løysing mellom bil og buss og får ta konsekvensane: ta taxi Haugesund–Stavanger!

Venstre: Her blir det mange rykk i den liberale foten på bremsen. Semje med Høgre om tilgang til kollektivfelt for små og mellomstore verksemders køyretøy.

KrF: Viktig føresetnad er tilrettelegging for familiar på bussen, så som ammesete og pappaseter for manspreading.

Ap: By og land, hjelp: Alle skal med bussen!

SV og MDG: Ta toget! Bruk sykkelhjelm!

Rødt: Blinklys venstre, bussen ruler!

Sp: Lundteigen som statsminister trumfar all Mi sak!

Difor: Inga sak for stor eller for lita til å stemme. Godt val!

karinmoe1@gmail.com

Forfattar og litteraturkritikar Karin Moe kommenterer aktuelle saker frå sidelinja kvar måndag.

«Alt dette ulevde, upresise og uforutseielege liv kostar flesk»

Artikkelen er oppdatert: 9. oktober 2017 kl. 13.31