Mandag 21. august 2017
Digital tid: En spørreundersøkelse gjort av forsker Ragnhild Kr. Olsen viser at stadig flere bruker Facebook til å oppdatere seg på lokalsamfunnet sitt, noe som utkonkurrerer lokalavisene. Men bare 12 prosent mener nettgiganten leverer troverdig informasjon. Her Facebook-sjef Mark Zuckerberg.Foto: Justin Sullivan, Getty Images/AFP/NTB Scanpix
Ny undersøkelse viser at flere legger vekk lokalavisa og åpner Facebook for å oppdatere seg på lokale forhold:
Presser ut lokalavisene
Stadig flere bruker Facebook til å oppdatere seg på det som skjer i lokalmiljøet. Det kan føre til dårligere informasjonskvalitet, mener medie-forsker.

medier

Facebook har de siste årene blitt en stadig sterkere konkurrent til norske mediehus. Den amerikanske nettgiganten stikker av med en stadig større bit av det norske reklamemarkedet.

Nå merker også norske lokalaviser, som Lindenes Avis i sør og avisa Finnmarken i nord, at Facebook har beveget seg inn på det som har vært deres tradisjonelle enemerker.

– Facebook har nå blitt en supermakt blant norske lokalaviser, sier Ragnhild Kr. Olsen, medieforsker ved Handelshøyskolen BI.

Hun står bak en omfattende nasjonal spørreundersøkelse om mediebruk og lokalaviser. Her kommer det fram at stadig flere benytter Facebook til å oppdatere seg på det som skjer i lokalsamfunnet.

Fakta

Facebook og norske lokalaviser:

• En fersk spørreundersøkelse foretatt ved Handelshøyskolen BI viser at Facebook blir en stadig viktigere kanal for nordmenn som vil oppdatere seg på lokalsamfunnet.

• Samtidig kommer det fram at bare tolv prosent av de spurte mener Facebook leverer troverdig informasjon.

• Imidlertid mener 50 prosent av de spurte av lokalavisenes papirutgaver er troverdige.

• Undersøkelsen er regi av forskningsprosjektet «Digitization and Diversity» og finansiert av Norges forskningsråd.

– Ikke i nærheten

Tallene viser blant annet at 74 prosent av de spurte bruker Facebook for å hente lokal informasjon. Dermed har nettgiganten utkonkurrert lokalavisenes papirutgaver som bare blir foretrukket av 67 prosent.

Riktignok svarer 77 prosent at de henter informasjon fra lokalavisenes nettsider. Men Ragnhild Kr. Olsen forteller at når man ser nærmere på den daglige mediebruken, er Facebook det klart foretrukne alternativet.

– De tradisjonelle lokalmediene er ikke i nærheten av Facebook når det gjelder daglige oppdateringer på lokale forhold, sier hun.

Til tross for den overlegne posisjonen Facebook har fått i det lokale mediemarkedet, står det dårligere til med troverdigheten. Bare 12 prosent av de spurte mener den amerikanske nettgiganten leverer troverdig informasjon. Til sammenlikning scorer lokalavisenes papirutgaver langt bedre. 50 prosent av de spurte mener papiravisene kommer med troverdig informasjon.

– Det er ikke så overraskende at tilliten er høyere til en lokalavis enn Facebook, men det er et tankekors at Facebook med den lave tilliten har fått en så framtredende posisjon som informasjonskanal i lokalsamfunnet, sier Olsen, som har lokalmedier som sitt forskningsfelt.

Tillit og grundighet

Det kan altså se ut til at stadig færre foretrekker det beste journalistiske produktet til å oppdatere seg på lokale forhold. Det kan være tegn på at vi får dårligere informasjonskvalitet, mener Olsen.

– Vi ser at Facebook scorer dårlig på faktorer som tillit og grundighet. Det skjer noe nå med våre medievaner som gjør at vi får informasjon på en annen måte, og det er grunn til å være bekymret over deler av denne utviklingen, sier hun.

De tradisjonelle lokalmediene har gjerne hatt en viktig funksjon med å informere folk om nærmiljøet, og de har vært som en sentral debattarena. Også på disse områdene gjør Facebook det dårlig i spørreundersøkelsen som Olsen og hennes kolleger ved BI har foretatt i forbindelse med forskningsprosjektet «Digitization and Diversity», som er finansiert av Norges forskningsråd.

Olsen understreker også at det ikke bare er negative funn rundt den digitale kjempen. Lokalavisene har også hatt som oppgave å skape fellesskap og tilhørighet i lokalsamfunnet.

– På dette området scorer Facebook vel så bra som de tradisjonelle mediene, sier hun og legger til:

– Lokalavisene har også hatt stor nytte av Facebook ved å bruke den som plattform til å distribuere egne nyhetssaker.

Taper

Likevel kan det virke som om de digitale medieplattformene taper i kampen mot papiravisa når det gjelder faktorer som grundighet og troverdighet.

Spørreundersøkelsen viser for eksempel at 48 prosent mener lokalavisene papirutgaver leverer grundig informasjon mens bare 29 prosent sa det samme om nettutgaven.

– Det viser vel at vi har høyere tillit til tradisjonelle medier enn til nyere medier. Og det viser vel også at lokalavisene ikke har lyktes helt i å overføre de positive verdiene som folk knytter til papiravisa over på de digitale plattformene.

Det er tross alt medienes oppgave å bygge troverdighet rundt de plattformene som er framtidsrettede, mener Olsen.

– Hva kan bli konsekvensene i et lengre perspektiv om man ikke klarer å overføre papiravisas egenskaper til nett-avisa?

– Jeg er overbevist om at troverdighet er avisenes fremste konkurransefortrinn i en digital mediehverdag. Det som gjør de tradisjonelle lokalavisene unike, er at de er til å stole på. Hvis de ikke lenger har en slik status, vil de også mangle legitimitet, sier hun.

Ikke bekymret

Rune Hetland er generalsekretær i interesseorganisasjonen Landslaget for lokalaviser. Han er ikke bekymret for at Facebook har blitt et populært medium for folk som vil oppdatere seg på det som skjer i norske lokalsamfunn.

– Jeg tror mange oppdager hendelser og nyheter på Facebook, men at de så går videre til lokalavisene for å få mer faktabasert informasjon, sier Hetland, som understreker at han ikke kjenner premissene for undersøkelsen som BI-forsker Ragnhild Kr. Olsen har stått i spissen for, og at han derfor uttaler seg på generelt grunnlag.

– Vi har jo undersøkelser som viser at Facebook i flere tilfeller bidrar til å øke trafikken på lokalavisenes nettsider. Jeg er mer bekymret for at det amerikanske nettselskapet stikker av gårde med annonsekronene, sier Hetland.

Han er heller ikke overrasket over at lokalavisenes papirutgaver scorer høyere på troverdighet og grundighet.

– Jeg tror norske lokalavisredaktører er bevisst på dette, og det er ikke noe annet å gjøre enn å lage solid og troverdig journalistikk, slik at folk ser at kvalitetskriteriene på nett og papir er de samme, sier han.

dageivindl@klassekampen.no

Mandag 18. februar 2019
90 av de 100 mest utlånte bøkene i norske biblioteker er barnebøker. En vellykket lesekampanje har æren, hevder lederen for Norsk bibliotek­forening, Mariann Schjeide.
Lørdag 16. februar 2019
SV vil ha en ny pressestøtteordning for gratisaviser på nett. – Vi vil ha en full gjennomgang av pressestøtten og modernisere den, sier SVs Freddy André Øvstegård.
Fredag 15. februar 2019
Private samlere får stadig større innflytelse over norske kunstmuseer. – Gavene kan bli en sovepute, advarer kunsthistoriker Jorunn Veiteberg.
Torsdag 14. februar 2019
Den nye filmen om Roald Amundsen fortsetter i sporene til andre norske helteepos, mener forfatter og medie­viter Espen Ytreberg.
Onsdag 13. februar 2019
Pornografiske lydbøker ligger lett tilgjengelig på Storytel. Nå skal sjefen se nærmere på eksponeringen.
Tirsdag 12. februar 2019
Landets største amatørteater­organisasjon for­tviler. Siden 2014 har statsstøtten til Frilynt stått på stedet hvil, selv om medlemstallet er doblet.
Mandag 11. februar 2019
At 5,7 millioner stipendkroner har kommet i retur på fem år, bør føre til strengere krav for tildeling, mener forfatter. Kravene er strenge nok, svarer NFFO.
Lørdag 9. februar 2019
Strømming av musikk skulle demokratisere musikkbransjen. Det motsatte har skjedd, hevder ny rapport.
Fredag 8. februar 2019
Omsetningen av norsk sakprosa har gått jevnt nedover etter 2015. Nå er det Vigmostad & Bjørkes tur til å nedbemanne.
Torsdag 7. februar 2019
I løpet av våren vil 1200 nordmenn bli testet for sine evner til kritisk medie­forståelse og mediebruk. Undersøkelsen inngår i Medietilsynets nye satsing mot desinformasjon og falske nyheter.