Klassekampen.no
Lørdag 19. august 2017
Nei, Ap og Venstre kan ikke samarbeide

valg 2017

Arild Rønsen avlegger meg en visitt i spalta si fredag 18. august. Han spør blant annet om jeg som fagforeningsmann kan råde Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre til å samarbeide med Venstre. Svaret på det er like kort som det er godt: Nei.

Hovedårsaken til at Arbeiderpartiet ikke vil samarbeide med Venstre ligger i arbeidslivspolitikken. I over et tiår har jeg deltatt i kampen mot sosial dumping. Denne kampen har blitt ført på mange fronter: På arbeidsplassene, mot bandittene og kjeltringene som er i ferd med å ødelegge blant annet mitt eget fag, malerfaget. I tariffoppgjørene, der vi har kjempet for høyere minstelønninger og for å begrense innleie. I rettssalene, der deler av arbeidsgiversiden har ført ødeleggende omkamper om grunnleggende likebehandlingsprinsipper. I EU-systemet, som er blitt brukt som enda en arena for omkamper.

Men først og fremst har det vært en kamp som er blitt ført i politikken. Kampen mot sosial dumping og for et organisert arbeidsliv har vært og er en kamp mot Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet. Helt siden vi fikk kjempet på plass Lov om allmenngjøring av tariffavtaler i forbindelse med EØS-avtalen på 1990-tallet, har disse tre partiene stemt imot alle de viktigste tiltakene for å rydde opp i arbeidslivet. Og ikke nok med det: Sammen har de tre partiene svekket arbeidsmiljøloven, og forskjøvet maktbalansen mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne i sistnevntes favør.

På flere avgjørende områder er Venstre dessuten det mest ytterliggående partiet på borgerlig side. Et eksempel er løftene deres om å kutte i sykelønna. Et annet er deres stadige forslag om å innføre en lovbestemt minstelønn, noe som i realiteten vil bety en legalisering av sosial dumping.

Noe av det første og viktigste Arbeiderpartiet vil gjøre i regjering, er å rydde opp i arbeidslivet. Venstre har avklart at de kommer til å fortsette å være en motstander av dette arbeidet. Det gjør at vi kan være like tydelige, og si at ikke på noen som helst måte vil være aktuelt for Arbeiderpartiet å sitte i regjering med Venstre, eller inngå samarbeidsavtale som grunnlag for en regjering med Venstre i neste stortingsperiode.

jonasbals@stortinget.no

Artikkelen er oppdatert: 9. oktober 2017 kl. 10.19