Klassekampen.no
Fredag 11. august 2017
VIGDIS HJORTH: Ikke den første som skriver om eget liv.
4 i matte = en god norsklærer? Løs oppgaven.
Matteidiotiet

Etter fire år med blåblått styre er reversering blitt et honnørord, og det er sannelig mye som må gjøres om en ny regjering går på jobb. Langt fram i reverseringskøen vil jeg se omgjøring av dette stupide vedtaket om at alle som skal bli lærer må ha karakteren 4 i matematikk.

Nylig strøyk to tredeler av dem som ønsker å bli lærer i en opptaksprøve der de forsøkte å heve mattekarakteren fra 3 til 4. Dette skjer mens flere hundre studieplasser står tomme! Og samtidig som nasjonen går en lærermangel på flere titusen i møte!

Det er ikke urimelig med kvalitetskriterier for opptak til lærerstudiet. Karakteren 4 kan være et greit mål, men da bør det handle om gjennomsnittet i karakterboka. Hvorfor i all verden skal nettopp matematikk stå i en særstilling? Mitt tips er at studenter som ønsker å undervise i matte, går ut av videregående med 5 eller 6 i faget. Den som har karakteren 3, har selvfølgelig intet ønske om å undervise i matte. Dette behøver man virkelig ikke å ha studert matematikk for å forstå.

Hvorfor skal en lærer som underviser i norsk og samfunnsfag kunne fortelle sine elever hvordan man løser en andregradsligning?

Men så vil jeg til Oslo havn, og her er det et rødgrønt flertall som har en jobb å gjøre. Konflikten kan synes komplisert, men er i bunn og grunn temmelig enkel: Skal registrerte havnearbeidere utføre laste- og lossearbeid, slik Ilo-konvensjon 137 sier, eller skal jobben settes ut til lavtlønna sjøfolk eller tilfeldige løsarbeidere?

Saken er alvorlig og kan gjøre livet pinlig for byrådet i hovedstaden. Så alvorlig er den at den Internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF) truer med å erklære Oslo havn for en såkalt bekvemmelighetshavn. Det innebærer at ITF mener havna i Oslo er et sted der vanlige lønns- og arbeidsvilkår ikke blir fulgt. Sosial dumping satt i system. Havna i Oslo blir i så fall den første havna i Europa som får dette stempelet!

Hvis det ikke snarest ryddes opp, bør byråd for næring og eiendom Geir Lippestad (Ap) gjøre klar en stang der sjørøverflagget kan heises! Skip ohoi!

Virkelighetslitteratur. Jeg er luta lei. Vigdis Hjorth ga ut en gørr kjedelig roman i fjor, «Arv og miljø», der hun kommer tett innpå virkeligheten i sin egen families liv. Og nå kommer jammen et svar fra hennes søster, i form av nok en roman om den samme familien … Gud hjelpe meg.

Debatten om den såkalte virkelighetslitteraturen er tåpelig. Om vi holder eventyr og science fiction unna; hvilken skjønnlitterær forfatter er det som ikke tar utgangspunkt i eget liv? Hvor skal man hente stoff til sine bøker fra, om ikke fra egne erfaringer? Kunne Dag Solstad ha funnet opp Nina Skåtøy uten sjøl å ha vært en del av bevegelsen som ville sykle på vannet? Kom ikke her å si at det ikke fins opptil flere kadre som kjenner seg igjen i unge Skåtøy!

Ukas lydspor: Julia Michaels – «Nervous System».

«Hvis det ikke ryddes opp, bør Lippestad heise sjørøverflagget»

Artikkelen er oppdatert: 15. august 2017 kl. 14.44