Klassekampen.no
Tirsdag 8. august 2017
Markedsstyrt: Det er ikke Stefan Löfven som styrer Sverige, skriver Emil Boss.
Hvorfor velge politikere hvis landet likevel styres som et aksjeselskap?
Alt kan reduseres

Eliminer sløsingen! Reduser den ikke-verdiskapende aktiviteten!

Bruk outsourcing, privatiser, ta inn en underleverandør! Svenske myndigheter følger budene fra privat sektor. Alt måles og veies, og nåde den mellomlederen som ikke oppfyller budsjettmålene. Når framtidas antropologer studerer oss, vil de nok forundres over «New Public Management» og vår overbevisning om at alt – forebygging av kriminalitet, helsevesen, utdanning, sosialhjelp – kan drives som en fabrikk.

I dag er nesten alt arbeid underlagt raffinerte kontrollsystemer i en jakt på overflødige kostnader. Tid brukt på å legge mistenkte i håndjern, på transport, på antall steg gjennom sykehuskorridorer: Det som ikke skaper verdi (i budsjettet) betraktes som sløsing for virksomheten.

Sløsing er overflødige virksomhetsgreiner, arbeidsprosesser, forflytninger, samtaler. Sløsing er analyse, kritikk, såkalte myke verdier. Til vår tids statskirke er det selve insentivene, effektiviseringen, innsparingen, som er gud. Kostnadsjakten regjerer Sverige, ikke Stefan Löfven.

Regjeringskrisen pågår for fullt i Sverige. Transportstyrelsen har gitt fra seg privat informasjon til useriøse bedrifter i utlandet. Opposisjonen roper etter syndebukker, avganger. Partiet ved makten forsvarer seg. Men ulykken skyldes ikke at det nettopp er Anna, Anders og Peter som har blitt valgt til statsråder. Ulykken skyldes at et offentlig organ har valgt å være kostnadseffektivt til tross for at det bryter loven.

Skandalen er ikke at makthaverne brukte lang tid på å gå til handling. Skandalen er at svenske myndigheter har blitt trukket inn i en jakt på innsparinger som står i motsetning til formålet de skal fylle.

Hovedstaden stinker. Etterlatt avfall fyller søppelrom og gjenvinningsstasjoner når renovasjonsfolkene er i vill streik. I avisspaltene angriper fagforeningene og næringslivet hverandre: Misbruk av streik! Lønnsdumping! Syndebukk blir noen ganger bedriften Reno Norden og noen ganger renovasjonsarbeiderne, antagelig til stor lettelse for byråkratene i Stockholm kommune.

Det er nemlig ingen som snakker om den beslutningen de tok, nemlig å godta det laveste anbudet for henting av avfall, til tross for at det inneholdt både en leverandør på konkursens rand og en radikal reduksjon av lønningene til sjåførene. Budsjettmålene ble fulgt. Sløsing ble eliminert. Resultatet ble sosial uro og dårlig service til folk flest.

New public management er en arbeidsfilosofi, en lære. Hvor lenge skal vi nøye oss med å bytte ut prestene? Gir det egentlig mening å velge politikere hvis hele landet likevel skal styres som et aksjeselskap? Bedre å rope: Fjern New Public Management! Bort med resultatorientering, mobile mål, standardisering, desentralisering! Bort med alle disse hundre Lean production-hybridene og HR-institusjonene og ledelseskursene som styrer Sverige. Keiseren har ikke klær på seg. Samfunnet er ingen fabrikk.

emil.boss@sac.se

Oversatt av Lars Nygaard.

«Sløsing er analyse, kritikk, såkalte myke verdier»

Artikkelen er oppdatert: 9. august 2017 kl. 11.06