Klassekampen.no
Mandag 7. august 2017
Romfølelse: Hvelv og kupler er gjengående strukturer i Caracallas termer. Foto: Wikimedia Commons
Caracallas badepalass
Dagens badeland er puslete små sammenlignet med Romas gigantiske badeanlegg, som kunne romme tusenvis.

antikken

Det hadde vært vanlig med mindre, private termeanlegg både hos grekerne og romerne, men med sementens ankomst ble det mulig å bygge de kjempestore badeanleggene som romerne har blitt så berømte for.

Da Caracalla lot bygge sine termer, i perioden 212–216/217 e.Kr., overgikk han Trajans termer som hadde blitt innviet i 109 e.Kr., og som til da hadde vært Romas største. Ifølge eksperten Amanda Claridge kunne de sannsynligvis romme så mange som 10.000 personer på en gang.

9000 arbeidere

Området som i antikken ble dekket av Caracallas termer, og som i dag er en ruinpark, strekker seg over 100.000 m², og består av en svømmehall, et kaldtvannsbasseng, et varmtvannsbasseng, en cisterne som kunne romme 8,2 millioner liter vann og en treningsplass. Bygningen var symmetrisk på begge sider av en linje som gikk fra varmtvannsbassenget til svømmehallen. Den viktigste nye oppfinnelsen var det sirkulære varmtvannsbassenget, som hadde et kuppeltak som har gått tapt. For å bygge dette store badeanlegget antar man at rundt 9000 arbeidere var involvert hver dag i løpet av fem år.

I tilslutning til treningsbanen var det tre eksedraer med krysshvelv. Under disse vet man at det stod en skulpturgruppe med en øy av marmor, et skip og figurer. Videre hadde garderobene to krysshvelv 20 meter over gulvet. Hvelv og kupler er gjengående strukturer i Caracallas termer, og for så vidt i alle kjente romerske badeanlegg. Selv trappene hadde krysshvelv, som en del av den romlige opplevelsen. Her var det likevel ikke slik at romfølelsen skulle overgå utsmykningen av interiøret. Flere av de mest kjente kunstverkene fra Roma kommer herfra.

Fra bad til jernbane

Konstruksjonen av Caracallas termer inspirerte senere bygninger, slik som Diokletians termer fra 298–306 e.Kr. Diokletians termer var i likhet med Caracallas en konstruksjon kjennetegnet av hvelv og kupler over kaldtvannsbad, varmtvannsbad og svømmebasseng, men den var enda større!

I dag tilhører Diokletians termer Romas Museo Archeologico Nazionale, som bruker en del av anlegget som utstillingssal, like ved Romas sentralstasjon, Termini. En annen jernbanestasjon som bør nevnes her er den kjempestore sentralstasjonen i New York, Pennsylvania station, som i 1910 ble bygget etter modell av Caracallas termer. Dessverre ble bygningen fra 1910 revet til fordel for en ny i 1963.

Artikkelen er oppdatert: 8. august 2017 kl. 16.39