Klassekampen.no
Tirsdag 25. juli 2017
Vikar: Mange sykepleiere blir erstattet med ufaglærte.
Har du lyst til å ta en buss som blir kjørt av en vikar uten førerkort?
Sykepleierfravær

Hvis en politibetjent blir syk, trenger vi egentlig å erstatte ham med en annen politi? Eller hvis piloten på SK385 fra Oslo til Trondheim blir liggende hjemme med oppkast – kan ikke bare en av kabinpersonalet ta styringen og fly passasjerene trygt fram? Hvis du er midt i en rettssak og advokaten får influensa den dagen motparten din skal spørres ut: da kan vi hente inn en prosjektleder fra byggebransjen. De har jo like lang utdannelse. Så det må jo gå bra.

Rister du på hodet nå? Det skjønner jeg. Men dette er noe som skjer nesten hver dag i kommunehelsetjenesten. Sykepleiere blir også syke. Og vikaren som hentes inn, er ofte ufaglært eller har en annen utdanning. Ifølge tidsskriftet Sykepleien fra juni 2016 viste en undersøkelse utført av Norsk Sykepleierforbund i Østfold at det ble satt inn sykepleier på kun tre av ti ledige sykepleiervakter. Én av fem vakter ble erstattet med ufaglært, og en tredjedel ble erstattet med lavere kompetanse. I Gran kommune ble det i en periode satt inn ufaglærte på nesten halvparten av de ledige vaktene. I 2017 er 17 og 20 prosent av sykepleiervaktene i henholdsvis Østfold og Nord-Trøndelag besatt av ufaglærte og annet personell, skrev NRK i juni i år.

Hadde du villet ta en buss der sjåføren var blitt erstattet av en uten førerkort?

Det er ikke det at de ufaglærte, eller de med annen utdannelse ikke ønsker å gjøre en god jobb. Mange jobber hardt og står på for pasientene. De kan lære å utføre stell og å skifte en bandasje. Men de er ikke sykepleiere, og har dermed ikke vurderingskompetansen til en sykepleier. Mange ufaglærte har ikke kunnskap til å kunne vurdere om gamle fru Hansen på rom 26 holder på å utvikle en infeksjon, og dermed få tak i legehjelp med en gang og helst før det utvikler seg til å bli alvorlig. De har ikke kunnskap til å kunne vurdere om herr Ulriksens forvirring skyldes underernæring, dehydrering, infeksjon eller demens. De har kanskje ikke nok kunnskap til å vite at lege må kontaktes raskt for damen på rom 41, fordi hun puster fort og anstrengt, har inndragninger over brystkassen og litt bleke lepper – kan det være en lungebetennelse? Eller kompetanse til å gi den 97 år gamle mannen en mest mulig smertefri og verdig død og samtidig ivareta hans pårørende.

Og når du ringer fra sykehuset for å gi rapport om en utskrivningsklar pasient fra ortopedisk avdeling, vil du jo helst at den som tar telefonen forstår hva det innebærer å ha gått gjennom en hofteoperasjon og hvilke komplikasjoner som kan oppstå hvis man ikke passer på.

Det mangler mange tusen sykepleiere. Samtidig har sykepleiere en arbeidshverdag som fører til at gjennomsnittsalderen for avgang er 57 år. Mange jobber deltid fordi heltid er for tøft. En ikke ubetydelig arbeidskraftreserve, med andre ord. Vi må utdanne flere, sier Arbeiderpartiet. Jada, fint det. Men gode fagmiljøer, tilbud om kompetanseheving, skikkelig lønn, hele og faste stillinger og forsvarlige turnuser kunne kanskje også være en start for å beholde de vi mister.

gro.lillebo@gmail.com

«Ikke alle har nok kunnskap til å vite at lege må kontaktes raskt»