Mandag 24. juli 2017
Norge i Syria

• USA er i ferd med å trappe ned deler av sitt program for å trene opp syriske militser. I forrige uke meldte Washington Post at president Trump har gitt ordre om å stanse et CIA-program for opptrening, samtidig som det amerikanske forsvaret opprettholder et tilsvarende treningsprogram. Sistnevnte er også Norge en del av, og norske spesialsoldater har siden i fjor trent opp syriske militser.

• Fra norsk side har begrunnelsen hele tiden vært at militsene skal kjempe mot Den islamske staten (IS). De norske soldatene har ifølge regjeringen «mandat til å kunne trene, rådgi og gi operativ støtte fra syrisk territorium dersom operasjonskonseptet krever det.» Regjeringen har holdt kortene tett til brystet om hva spesialsoldatene egentlig holder på med, men de siste månedene har en rekke internasjonale medier meldt om norske styrker på basen al-Tanf sørøst i Syria. Regjeringen har verken bekreftet eller avkreftet dette. De har i stedet argumentert med at norske soldater på syrisk territorium er en viktig del av kampen mot IS i nabolandet Irak, etter at Irak ba om internasjonal hjelp til å forsvare seg mot IS. I en kronikk til Dagbladet i mai skrev forsvars­minister Ine Eriksen Søreide at «det folkerettslige grunnlaget for maktbruk mot ISIL i Syria, basert på selvforsvar av Irak, er til stede».

• Denne argumentasjonen er i ferd med å få et tøft møte med virkeligheten. De syriske militsene Norge har trent opp, ble i løpet av juni avskåret fra å kjempe mot IS i Syria. De har ikke lenger en direkte frontlinje mot IS, men mot styrker som støtter den syriske staten. Det åpner for en rekke spørsmål: Støtter Norge nå grupper som kjemper mot den syriske hæren? Deltar norske soldater selv i slike kamper? På hvilken måte er dette en del av det opprinnelige målet om å bistå Irak i kampen mot IS? Søreide har tidligere forsikret om at det norske oppdraget er avgrenset til operasjoner mot IS, og at det gjennomføres en løpende vurdering av den norske støtten. Regjeringen bør snarest konkludere med at målene ikke lenger henger sammen med midlene, og stanse samarbeidet med de syriske militsene.

Onsdag 21. november 2018
• Kan sykepleiere streike? Det spørsmålet ble presserende i går etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd i konflikten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel. Sykepleierne hadde allerede streiket i noen uker ved...
Tirsdag 20. november 2018
• I går lanserte Klassekampen i samarbeid med Nationen og Landslaget for lokalaviser en kampanje for å bevare norsk mediemangfold. Til nå har mer enn 80 norske avisredaktører signert et opprop, hvor vi krever at avisa skal fram, også i...
Mandag 19. november 2018
• Klassekampen skriver i dag om vilkårene for fagorganisering i frisørbransjen. Tillitsvalgt Elisabeth Landstad ble sagt opp kort tid etter en konflikt på jobben. Hun mener oppsigelsen var en straff for jobben hun gjorde som tillitsvalgt.
Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...